Welk protocol volg jij zelf?

protocol Voormalig huisarts Frits van der Blom in onderstaande interview: “De huisarts is in de loop der jaren steeds meer vast komen te zitten in protocollen.

De zorgverzekeraars bemoeien zich tegenwoordig meer en meer met de dagelijkse gang van zaken.

Zorgverzekeraars zijn geen verzekeraar meer maar bepalen het beleid mede, gekoppeld aan de farmaceutische grootmachten, en de politiek aan de andere kant”.

gezondheid protocol

“De arts is dus uitgekleed in zijn zelfstandigheid!”

Nascholing artsen
De nascholing van artsen bestaat tegenwoordig uitsluitend uit farmaceutische denkbeelden. De industrie mag dus zijn eigen waar aanprijzen en de voorschriften / protocollen dicteren. Frits van der Blom; “Toen ik na een burnout in de luxe positie kwam dat ik wat meer tijd kreeg ben ik boeken gaan lezen over geneeskunde en kwam tot de conclusie … en de keiharde bewijzen dat er veel meer niet klopt dan wel klopt in mijn oude vak! Zowel op het gebied van geneeskunde als voedingsadviezen. Nu is het zelfs zo ver gekomen dat ik in het openbaar geen uitingen van mijn kennis en geen enkele medische claim meer mag leggen ten aanzien van voeding met als boeteclausule 30.000 euro”.

We hebben het dus over protocollen die in de medische wereld gevolgd moeten worden. Via de mail kreeg ik een mooie stelling binnen. Volgens Heremetijd zijn er meerdere protocollen. Het standaard artsen protocol voor geschreven door Big Farma, het ziekenhuis protocol, het zogenaamde geld is op protocol aan het einde van het jaar waardoor er goedkope medicijnen worden toegepast. En dan zijn er natuurlijk ook nog de zorgverzekering protocollen en de overheid protocollen.

Maar, ?.
? ook ik heb mijn eigen protocol. Alles wat ruikt naar farmacie komt bij mij op de aller, aller, allerlaatste plaats. Eerst gaan we de wonderen van de natuur toepassen en zoeken naar kennis op het internet of via boeken. In mijn protocol kijken we dan eerst naar wie iets zegt of claimt, met andere woorden: Bij wie staat de schrijver op de loonlijst, wie betaald de rekeningen dus. Want, wiens brood men eet, diens woord men preekt. Naarmate deze stelregel toegepast wordt op het gebied van gezondheid wordt het eveneens zeer eenvoudig om dit protocol op andere facetten uit het leven toe te passen.

Protocol = Verzameling van regels en afspraken.
Protocol = Specificatie van eisen.

Mijn protocol is: Ik zoek het graag zelf uit met behulp van mensen die ik vertrouw.

– Henk Mutsaers