Wees de verandering: Het omslagpunt is nabij !


kantelpunt Een enkele simpele vraag, en je weet binnen een enkele seconde of de persoon waarmee je praat al – ooit – wel eens zijn horizon verbreed heeft via de alternatieve media. Iemand die bijvoorbeeld nog het idee heeft dat al onze hulp naar de Grieken is gegaan inplaats van doorgesluisd is naar de banken met hun risicovolle portefeuilles zegt genoeg. Maar we zijn dichtbij het omslagpunt ten aanzien van het verspreiden van “onze” informatie om de massa te bereiken!

Het omslagpunt

Wetenschappers aan het Rensselaer Polytechnic Institute vonden dat: wanneer slechts 10 procent van de bevolking een onwankelbaar geloof heeft, dat hun geloof altijd door de meerderheid van de samenleving aangenomen zal worden. De wetenschappers, die lid zijn van de Social Cognitive Networks Academic Research Center (SCNARC) at Rensselaer, gebruikten computer en analytische methoden om het omslagpunt te ontdekken waarbij het geloof van een minderheid de opinie van de meerderheid word.

het kantelpunt bereikt
Deze bevinding hebben gevolgen voor de studie en de invloed van de maatschappelijke interacties, variërend van de verspreiding van innovaties en op de beweging van politieke idealen.

Wanneer het aantal gecommitteerde mening vormers beneden de 10 procent is, dan is er geen zichtbare vooruitgang in de spreiding van ideeën. Het zou letterlijk een tijdsspanne duren te vergelijken met de leeftijd van het universum om de meerderheid te bereiken, zo stelde SCNARC Director Boleslaw Szymanski, the Claire en Roland Schmitt professors aan Rensselaer.

“Zodra dat aantal groeit boven de 10 procent, dan verspreidt een idee / mening / opinie zich als vuur.”

Lees meer: (Engelstalig)

Veranderingen zie je overal om je heen.

Toen wij vijf jaar geleden zeiden dat roundup verboden zou moeten worden bij onze volkstuinvereniging werden we voor gek versleten. Ook het idee om de grond niet meer om te spitten werd ronduit afgewezen. Nu hangen er publicaties over beide onderwerpen in onze ‚kantine’ en zijn beide zaken niet zo vreemd meer. Het heeft immers in de krant gestaan. Nu vrijwel iedereen wel op internet actief is komen meer en meer mensen ook in aanraking met alternatief nieuws. Het wemelt inmiddels van alternatieve nieuwsbronnen (overzicht)

Alle snelle veranderingen op het wereldtoneel moeten mensen wel aan het denken zetten. Dictators die sinds decennia hun land onderdrukten werden de afgelopen jaren de een na de ander van hun troon gestoten.

Wanneer mensen eenmaal hun diepgewortelde standpunten gaan herzien worden ze vaandeldragers voor hun nieuwe werkelijkheid.

De 10 procent barrière is de zogenaamde kritische massa, en gezien het wantrouwen van mensen in de traditionele media en de politiek bewegen we ons snel in de richting van het 10 procent kantelpunt.

“Nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could only do a little.” –– Edmund Burke (1729 – 1797)