Wat is de ZIN van het leven?


white rose revolution Liefde. Essentie van het leven.

Velen vragen zich wel eens af , waarom zijn wij hier?  Wat doen wij mensen hier? Als jongetje (6/7 jaar) huilde ik mijzelf soms in slaap, verontwaardigd, teleurgesteld of boos, omdat alles, mensen, flora en fauna, na leven dood gaat. Terwijl het leven ons net toelachte, kwam het besef dat het leven eindigend is. Dat al dat moois uiteindelijk verdwijnt. Dat liefde verdwijnt, dat deze prachtige plaats, genaamd Aarde tijdelijk is, dat de wonderbaarlijke natuur waarin wij leven verwelkt.

wat is de zin van het leven

Dat LEVEN vergankelijk is en waarom/ waarvoor wij eigenlijk hier zijn ?

Om te genieten? Om succes te hebben? Om populair en geliefd te zijn? Om rijk te worden? Om macht en aanzien te verwerven? Om onvergetelijk te worden? Om één GOD te dienen? Om hard te werken? Om een bijdrage te leveren aan de samenleving? Om schijt aan alles te hebben? Om Egoïstisch te zijn? Om lief te hebben of geliefd te worden? Om te groeien als mens? Om een beter mens te worden? Zoveel vragen waarom we hier zijn, maar vaak, wanneer vragen beantwoord zijn doemen er nieuwe vragen op.

Met vallen en opstaan leren we lopen. Met veel fout te doen, leren we goed te doen. Wanneer wij het alfabet leren, wanneer we een school doorlopen, wanneer we toneel, muziek, sport beoefenen, in relaties, is het met veel oefenen, herhalen, fouten maken, liefde en talent dat we uiteindelijk iets moois uitvoeren, maken, creëren, lopen, slagen, verbinden,  het goed doen.

In deze eindeloze tijd- en ruimtespanne is een mensenleven een klein druppeltje van de Stille Oceaan, een zandkorreltje aan het strand van California (heb altijd een zandkorreltje willen zijn aan de Californische kust)

Overal in de wereld, in Amerika, Rusland, Syrië, Turkije, Afganistan, Europa, Afrika, Azië, Australië, Japan, China, Noord- Korea, Zuid-Amerika, hebben mensen dezelfde emoties, voelen mensen dezelfde gevoelens en hebben hun gedachten. Vanaf het eerste bestaan van de mensheid, tot aan de hedendaagse mens en onze toekomstige generaties doorgaan de mensen allemaal ongeveer dezelfde levenscyclus van vallen en opstaan, van emoties, gevoelens, gedachten, verstand, opvoeding, opleiding, werken, relaties, kinderen krijgen, dood gaan.  Verschillen zijn er natuurlijk ook, waaronder bijvoorbeeld: Dat niet elke emotie, gevoel, gedachten, verstand voor iedereen dezelfde frequentie heeft, bij de één is angst, woede, haat, of liefde, empathie, gulheid groter dan bij de ander. Hoewel we uniek zijn in ons “zijn”, zijn wij niet zo uniek. Wat ons uniek maakt, is hoe wij, mensen, omgaan met onze gevoelens, emoties en gedachten, welke keuzes wij maken, welke emoties wij voeden en welke ingredïenten wij krijgen gedurende ons levenspad.

Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Islam, Christendom, Atheïsme, Humanisme Agnosticisme of Animisme, iedereen met gevoelens, emoties, en gedachten. fascinerend.

We hebben zo veel verlichte geesten en grote denkers gehad in het verleden, die over universele waarheden spreken, en een lichtend, zuiver voorbeeld voor ons kunnen zijn.

Kunnen deze universele waarheden onze essentie zijn van ons leven, behalve onze eerste levensbehoefte; het zorgen voor ons nageslacht, ons voortbestaan als levend wezen?

Universele Waarheden

Wat U niet wilt, wat U geschied, doe dat ook een ander niet. Goed en Kwaad. Niet doden, niet stelen, niet liegen. Niet begeren. Heb elkaar lief, zoals je jezelf lief hebt. Overleven. Uitbannen van materiële verlangens, ethisch gedragen en het ontwikkelen van de Geest. Het bestaan is onvolmaakt en veranderlijk. Liefde is de bron van het licht, de levensenergie, de gids, van ons bestaan.

WORDT HET LICHT VAN GODS EEUWIG LICHT

Hoe om te gaan met onze gevoelens, emoties en gedachten??? Hoe negatieve of slechte gevoelens, gedachten, emoties, om te zetten in constructieve, opbouwende, accepterende, liefdevolle en beheersbare gevoelens, gedachten, emoties in plaats van destructieve, afbrekende, verwerpelijke, kwade en ongecontroleerde gevoelens, gedachten, emoties? Is het niet de bedoeling, om te leren van je menselijke fouten en het Goede en Liefdevolle in je te laten groeien? Het Goddelijke in jezelf te laten groeien? Is dat niet de zin van ons leven? De groei van het Geestelijke, Liefdevolle en Goddelijke bewustzijn in ons is de zin van ons leven, in ieder’s leven.

Wanneer dit zou gebeuren, zou er wereldvrede zijn, zou er een totale andere wereld zijn, een wereld, waar de mensheid op een veel hoger bewustzijnsniveau met elkaar zou leven, in dienst van de mensheid en van de natuur, in voorspoed voor alles wat leeft.

Waarom is het zo moeilijk om een goed mens te zijn, om een goed mens te worden?

Dieren gedragen zich dierlijk, alleen, wij, mensen gedragen zich ons beestachtig.

Door hoog testosteron alfa mannetjes gedrag, ook een basis oerinstinkt, zijn wij vanaf het begin der tijden misleid, bedrogen, onderdrukt, belogen, dom gehouden, gemanipuleerd en omdat macht corrumpeert, vanwege herhalend succes van het individu, wordt nog meer testosteron aangemaakt, waardoor het een verslavend gedrag wordt. Daarom mag macht nooit lang aanblijven. Macht heeft een beperkte houdbaarsheidsdatum. Bij mannen is agressiviteit en antisociaal gedrag gerelateerd aan het testosteronniveau. Succes, winnen, macht, geld verhoogd het testosteron.

Herschrijf de geschiedenis, om herhalingen te voorkomen, waarheidsgetrouwe geschiedenis, gebaseerd op universele waarheden.

DE DOOD (Kahlil Gibran,1883-1931, Dichter, Denker, Schrijver)

Je zou iets willen weten over het mysterie van de dood.
Maar hoe zul je het vinden, tenzij je zoekt in ‘t hart des levens?
De uil, wiens aan de nacht gebonden ogen blind zijn voor de dag,
kan de verborgenheid van het licht niet ontsluieren.
Indien je de geest van de dood aanschouwen wilt,
open dan wijd je hart voor het lichaam des levens.
Want leven en dood zijn één, zoals de rivier en de zee één zijn.

In de diepte van je verwachtingen en je verlangens ligt de zwijgende kennis van het hiernamaals; en als zaden, dromend onder de sneeuw, droomt je hart van de lente.
Verlaat je op deze dromen, want daarin gaat de poort van de eeuwigheid schuil.

Je angst voor de dood is als het beven van de herder,
wanneer hij staat voor zijn  koning, wiens hand in eerbetoon op hem zal neerdalen.
Is de herder, ondanks het beven,
niet blij dat hij het kenteken des konings dragen mag?
Toch, is hij zich niet meer bewust van zijn beven?
Want wat is sterven anders dan de adem bevrijden van haar rusteloze getijden,
opdat zij moge opstijgen en verruimen en God ongehinderd zoeken?

Alleen wanneer je drinkt uit de rivier der stilte zul je waarlijk zingen.
En wanneer je de bergtop hebt bereikt, zul je beginnen te klimmen.
En wanneer de aarde je ledematen zal opeisen, zul je waarlijk dansen.


Peter van Elst
Over de schrijver.
Ik ben Peter van Els, geboren in 1957, wonend in Nederland in een klein stadje genaamd Sluis. Ben autodidact. Leven is mijn grootste leraar en ben gaan schrijven afgelopen jaar, om op te staan tegen wetteloze en corrupte regeringen en de werkelijke machthebbers, de schaduwregering, de wereld-elite. “Genoeg is genoeg” . zei ik tegen mijzelf en bovendien vind ik het een morele verplichting ten opzichte van onze aarde en ons nageslacht. Ik geloof dat alle goede zielen op moeten staan om te verbinden en verenigen, zodat we het systeem kunnen veranderen in het voordeel van onze aarde en ons nageslacht. | Facebook | Website |