Wat is de rode lijn tussen extreme droogtes, extreme koude en extreme regen in de wereld?


ijs 13-02-2014 David Icke over: het geld gaat van de armen naar de rijken, WiFi veel gevaarlijker dan de meeste mensen weten en waarom wordt het weer gemanipuleerd met extreme regen in Engeland, extreme droogtes in California en extreme kou in andere delen van de wereld?

Nieuws update david Icke

Het doel , de rode lijn in al dit extreme weer, is totale controle over de voedselproductie door kleine zelfstandige boeren letterlijk om zeep te helpen zodat de grote coöperaties de zaken kunnen overnemen met hun GMO productiemethoden. Wie de voedselvoorziening controleert heeft (nog) meer controle over de mensheid.

droogte regen voedsel voorziening
Het geld systeem is al totaal onder controle van de machthebbers (NWO), de ‚gezondheidszorg’ idem en de voedselvoorziening volgt met rasse schreden. Het controleren van het weer is inmiddels een techniek, zo blijkt, die ‚men’ ook aardig onder controle heeft dankzij de uitvindingen van Tesla (zie video) met het HAARP systeem. Waar de samenzweerders de patronen meer en meer gaan herkennen blijken evenzovelen geloven in de sprookjes en mooie praatjes van de politiek en de media. Ik denk met global warming toch echt aan warmere zomers en op termijn hoog water door die smeltende poolkappen. Niets is minder waar, het water komt uit de lucht met bakken in Engeland, de poolkappen zijn nog nooit zo groot geweest de laatste jaren en extreme koude vindt plaats in gebieden waar dit zeer uitzonderlijk is.

Neem kennis van beide video’s en trek je eigen conclusie(s) — Henk Mutsaers

PETITIE

Wij de bevolking van Nederland — constateren — dat onze voedselzekerheid in het geding is. Het creëren van fantoomdraagkracht door middel van industriële landbouw kan catastrofale gevolgen hebben; kringlooplandbouw creëert daarentegen eeuwigdurende draagkracht en vervult de basisvoorwaarden voor de productie van volwaardig voedsel. — teken de petitie