Wakker worden in een nieuwe realiteit.


Menselijkheid heeft het gebouw verlaten.

Hufterigheid, asociaal gedrag mag, wordt beloond, aangemoedigd en getolereerd. Schelden, liegen, bedriegen, demoniseren, ophitsen, vrouwonvriendelijkheid, polariseren, alles is geoorloofd. Hoe harder je schreeuwt, kwaadspreekt, hoe meer men wordt beloond. lees verder

wakkerv worden in de nieuwe realiteit

Het is een stem tegen het establisement, zoals met Brexit.  Het is een vergeten groep, de boze witte man, die zich in de steek gelaten voelt door de gevestigde orde en door het neoliberaal en kapitalistisch systeem.

OVERHEDEN DOEN HUN WERK NIET, WAARVOOR ZE GEKOZEN EN HUN BESTAANSRECHT AAN VERLENEN EN DAT IS HET VOLK VERTEGENWOORDIGEN. SINDS DE JAREN TACHTIG, WAAR MILTON FRIEDMAN HET MARKTKAPITALISME EN EEN BEPERKTE OVERHEID HEEFT GEÏNTRODUCEERD, IS DE DEMOCRATIE EEN STERVENDE ZWAAN. FRIEDMAN IS DE GRONDLEGGER VAN HET MONETARISME EN ADVISEUR VAN RONALD REAGAN’S PRESIDENTSCHAP. SAMEN MET MARGARET THATCHER  VERDEDIGDE ZIJ; MINDER OVERHEIDSRECHTEN, MINDER REGELGEVING, EEN MEER ROBUUSTE VRIJE MARKTECONOMIE, BRITSE EN AMERIKANISME MET EEN BUITENLANDS BELEID DAT HAD ALS, ZIJN ONOFFICIËLE MOTTO,” MACHT IS RECHT”.

Waar hebzucht en deregulering hand in hand gaan, in de afgelopen decennia onder invloed van het neo- liberale denken en de Amerikaanse schrijfster Ayn Rand , die egoïsme als de hoogste deugd presenteert, is de moraal van het zakendoen zichtbaar veranderd. In aanvulling op de 2008 kredietcrisis, die heeft geleid tot grote economische schade waar we allemaal nog de prijs voor betalen, heeft ook de meeste miljardairs ooit geleverd.

De 1 procent superrijken (Elite) der aarde hebben bijna de helft van de wereldmacht in handen, terwijl de bevolking meer armoede kent en meer belastingen moet afdragen, terwijl de superrijken, multinationals en banken minder belastingen afdragen, als ze überhaupt belastingen willen afdragen. Zie Swissleaks, Luxleaks en onlangs Panana Papers.

Wat er werkelijk is gebeurd. Oxfam zegt dat de rijkdom van de armsten 50% daalde met 41% tussen 2010 en 2015, ondanks een toename van de wereldbevolking van 400m. In dezelfde periode, de rijkdom van de rijkste 62 personen steeg met $ 500 miljard (£ 350 miljard) tot $ 1.76tn

Het marktkapitalisme en neo liberalisme met een beperkte overheid heeft inmiddels een MONSTER gecreëerd, wat zijn weerga niet kent, het kannibalistisch kapitalistisch systeem, waarmee de democratie een nep democratie is geworden.

Ze voeden ons met armoede, oorlogen, gemanipuleerde voeding, medicijnen, onderwijs, media en wij blijven blind.

Note: Daar waar neoliberalisme en kapitalisme ontsprong, eindigd het ook, in Amerika en Engeland.

 DE TERECHTE, BOZE, GEFRUSTREERDE WITTE MAN.

Hardwerken, langer werken, zonder vooruit te komen. De kloven tussen rijk en arm worden steeds groter. kansheidongelijkheid, inkomensongelijkheid, ontmoedigingsbeleid. Onderlinge afgunst. De boze witte man profiteert niet, terwijl de bovenkant wel profiteert. Economie staat altijd onder druk, de middenklasse staat onder druk, veranderingen in de arbeidsmarkt, flexibeler werken, loonontwikkelingen, banenverlies. Het gaat hierom; Verschil tussen arm en rijk, (on)Gelijkheid, vrijheid. (On)Gelijke kansen voor iedereen.

Vanuit de grote onzekerheid, angst, frustratie, kwaadheid, onmacht zijn de mensen murw geslagen als een bokser die bijna knockout gaat.  In een hoek zich verdedigend en naarbinnen kerend om niet nog meer klappen te krijgen, denkende dat de rechtse hoek, waar de trainer met een handdoek wappert, de beste bescherming biedt. Vandaar nationalisme en protectionisme een weg vind, wat geweldig gevoed wordt door tal van lawaaipapegaaien, hardschreeuwers, zoals Trump, Erdogan, Wilders, Le Pen enzovoort. Ze verwoordden het grote ongenoegen, maar wel op een totaal verkeerde manier, want uiteindelijk zijn de grote verliezers het volk en het milieu. Trump, Erdogan, Wilders etc. zijn megalomane, narcissistische psychopaten, die alleen maar van zichzelf houden, die ongelooflijke grote EGO’s hebben en waar uiteindelijk democratie sterft en despotisme, of nog erger dictators onstaan.

Vreemdelingenhaat en blanke suprematie. minachting voor vrouwen en minderheden, de burgerlijke vrijheden en wetenschappelijke feiten ondermijnend en ontkennend, eenvoudige fatsoen. Trump is onbegrensd vulgair, een nationalistische leider die angst in de harten van kwetsbare, zwakken, en, bovenal, de vele andere rassen  die hij zo diep heeft beledigd zaait. Ontwakend, in verdeeldheid, chaos, paradigma’s, met woede, haat, angst, frustraties, onzekerheden, van de hoofdzakelijke blanke mannelijke kiezers, verwoordt door extreem rechts populistisch slecht praterij. Angst, haat, woede zijn geen goed gidsen, leiden ons niet naar verbinding, vereniging, respect en begrip.? Waar blijft de nuance??

Er was hoop. Met Bernie Saunders was er een menselijker geluid,  was er een gezicht voor het nieuwe socialisme en dat er tegen het establisement, tegen neoliberalisme is gestemd, is ook hoopvol. Met Bernie Saunders als tegenkandidaat, zou de menseljkheid vermoedelijk, hopelijk wel hebben gewonnen en Bernie was een veel betere kandidaat tegen Trump. Ongelooflijk dat de Democraten de aversie tegen Hillary Clinton en tegen Wallstreet onderschat hadden en Bernie tegengewerkt hebben. Bernie was het gezicht van meer menselijkheid, het gezicht van het nieuwe socialisme, maar  menselijkheid heeft het gebouw verlaten, nadat Bernie Saunders niet de verkiezingen van de Democraten had gewonnen.

Volgend jaar zijn er ook in enkele Europese landen verkiezingen, zoals in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Rechts zal gaan winnen, AFD, Le Pen en Wilders zullen onze nieuwe vertegenwoordigers zijn. Hufterigheid, rechts extreem zal winnen en uiteindelijk zal de democratie verdwijnen en er meer totalitaire – en politie – staten ervoor terugkomen, zonder vrijheid en nog minder rechten voor de gewone mens. De verliezers zijn het milieu, het volk, democratie, vrijheid. Geen vrijheid van meningsuiting, geen vrijheid van spreken of schrijven, zelfs geen vrijheid voor demonstreren.

Menselijkheid, liefde, respect, tolerantie heeft verloren, wat werkelijk ongelooflijk is. Te verdeeld, om sterk te zijn, niet verenigd en verbonden, zeer zorgwekkend. Wanneer de boze witte man inziet, dat haat, angst, rechts protectionisme en nationalisme absoluut niet hun stem vertegenwoordigd, maar dat werk, betere lonen, eerlijke verdeling van de lasten en belastingen, zekerheden, respect, vrede, menselijkheid, liefde, sociaal gedrag, wel hun ongenoegen verwerkelijken. Daar moet volledig op worden ingezet, want anders is onze toekomst een sombere, donkere toekomst met veel meer onzekerheden.

Laat  het slechte niet zegevieren, laat woede, afgunst, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit, ego niet de ingrediënten zijn voor onze toekomst, de toekomst van ons nageslacht en voor de natuur. Laat het kwade, boosheid, woede ons niet voeden, wat nu al jaren gebeurd en waar dit grote ongenoegen vandaan komt, want we zijn dan allemaal verliezers.

Laten we allen de handschoen oppakken en laat Goedheid, Liefde winnen. Laat vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, empathie, vrijgevigheid, waarheid, compassie en geloof zegevieren, het kan, al staan we tegen de ring, in de verdediging, zwaar aangeslagen, toch kan de mensheid en menselijkheid winnen, wanneer de boze witte man en al de andere ontevreden mensen voorzien worden met de juiste ingrediënten en dat zal een nieuwe en zware uitdagende taak zijn. Voor menselijkheid, natuur en onze aarde.

Universele eenheid door liefde en mededogen.

Een opgeleid, verlicht en geïnformeerd volk is een van de zekerste, veiligste manieren om de stabiliteit van een gezonde democratie te bevorderen, te waarborgen. (N.Mandela)


Peter van Elst
Over de schrijver.
Ik ben Peter van Els, geboren in 1957, wonend in Nederland in een klein stadje genaamd Sluis. Ben autodidact. Leven is mijn grootste leraar en ben gaan schrijven afgelopen jaar, om op te staan tegen wetteloze en corrupte regeringen en de werkelijke machthebbers, de schaduwregering, de wereld-elite. “Genoeg is genoeg” . zei ik tegen mijzelf en bovendien vind ik het een morele verplichting ten opzichte van onze aarde en ons nageslacht. Ik geloof dat alle goede zielen op moeten staan om te verbinden en verenigen, zodat we het systeem kunnen veranderen in het voordeel van onze aarde en ons nageslacht. | Facebook | Website |