Waarom wordt kankerpatiënten de bewezen effectieve hyperthermie onthouden?

rinno heidstra Hyperthermie is al meer dan dertig jaar effectief gebleken bij de behandeling van kanker en toch wordt het niet op grote schaal ingezet.

Ten dele komt dat door de eerste ervaringen.

De aanschafkosten van een behandelapparaat waren hoog, van honderdduizenden tot een miljoen Euro, en de bijwerkingen en de belasting voor de patiënt waren fors. Maar die nadelen gelden niet meer. lees verder

het cel herstel concept
Dankzij nieuwe inzichten en  ontwikkelingen zoals de oncothermie,  is de hyperthermiebehandeling veiliger, efficiënter en  voordeliger geworden.

Waarom wordt hyperthermie dan nog steeds niet vergoedt door de zorgverzekeraar en wordt de behandeling in Nederland bijna niet aangeboden? Bovendien gelden strenge criteria voor mensen die een hyperthermiebehandeling wensen, zo wordt het bijvoorbeeld alleen vergoedt in combinatie met chemo- of bestralingstherapie. Mensen met kanker wordt zo een bewezen effectieve behandelmethode onthouden. Gelukkig zijn er positieve ontwikkelingen, hyperthermie komt op meer plaatsen beschikbaar en de kosten voor de behandeling dalen sterk.

hyperthermie kanker patienten Hyperthermie werd dertig jaar geleden in het AMC geïntroduceerd

In het SANULOGIC therapiecentrum in Gronau bijvoorbeeld. Hier wordt Oncothermie al jarenlang succesvol toegepast. In overleg met oncologen als deel van een regulier behandelplan en vaak aangevuld met onder meer kurkuma en vitamine C-infusen.

Het Amsterdamse  Academisch Medisch Centrum, AMC,  begon dertig jaar geleden met het toepassen van hyperthermiebehandelingen. Er was destijds al  voldoende wetenschappelijk bewijs over de werkzaamheid. Sindsdien zijn de hyperthermietechnieken verbeterd, ze zijn effectiever, veiliger, minder belastend en beter betaalbaar geworden en er staat dus niets een brede toepassing in de weg…zou je denken. Maar niets is minder waar. Gezondheidszorg is de meest conservatieve bedrijfstak die er bestaat en nieuwe inzichten worden spaarzaam en uiterst langzaam geïmplementeerd in de protocollen.

Hyperthermie onderzoek uit 2002

goede wetenschap good scienceIn 2002 publiceerde de onderzoeker dr. J. van der Zee van de afdeling bestralingsoncologie en hyperthermie van het Rotterdamse Academische  Erasmus Ziekenhuis een met 114 literatuurverwijzingen onderbouwd artikel  over werking en effectiviteit van warmtebehandelingen. Zijn Engelstalige wetenschappelijke artikel  werd gepubliceerd in het tijdschrift van de European Society for Medical Oncology met de titel: ‘Heating the patient: a promising approach‘, Verwarmen van de patiënt, een hoopvolle benadering? Hij beschrijft onder meer de geschiedenis van de hyperthermie, verschillende effecten van warmte op kankercellen en wetenschappelijk betrouwbare resultaten uit onderzoeken.

Eerste hyperthermie in 3000 voor Christus

De eerste berichten over hyperthermie stammen uit 3000 voor Christus schrijft van der Zee.  Hippocrates, 460-370 v.Chr.,  die verwarming gebruikte als onderdeel van zijn behandelingen, wordt ook vaak genoemd. In 1975 vond het eerste internationale congres over hyperthermie als behandeling bij kanker plaats.

De effecten van hyperthermie bij kanker

Er is veel bekend over de werking van verwarmende behandelingen bij kanker. We weten dat tumorcellen in een zuurstofarme en zure (lage pH) omgeving zoals die vaak in tumorweefsel  bestaat, temperaturen tussen de 40 en 44 graden niet verdragen, ze sterven af.  Kwaadaardige tumoren zijn vaak minder goed doorbloed en de behandeling verbetert de doorbloeding waardoor meer zuurstof bij de tumorcellen kan komen en het effect van bestraling groter wordt.

Ook kunnen reguliere medicijnen en natuurgeneeskundige middelen zoals vitamine C en kurkuma de tumorcel beter bereiken.  De hitte verstoort het natuurlijke herstelproces van de bestraalde cellen waardoor het effect van bestraling groter wordt, evenals dat van chemotherapie.

Hyperthermiebehandelingen versterken bovendien het immuunsysteem, de productie van afweercellen wordt gestimuleerd aldus het KWF . Verder  ontstaan door de temperatuurstijging  ‘hitte schok eiwitten’, in de Engelstalige literatuur ‘Heat Shock Proteines, HSP’ genaamd. Zij ontstaan bij verhitting van cellen en zijn een natuurlijke reactie bij koorts. Door de HSP’s wordt het immuunsysteem gestimuleerd en ondersteunt.

Aangetoonde resultaten van hyperthermie bij kanker als monotherapie

Dr. J. van der Zee geeft in zijn artikel aan dat als alleen hyperthermie wordt gegeven als behandeling 13% van de patiënten positief reageert.  Duidelijke effecten van de hyperthermiebehandeling zijn volgens hem vastgesteld bij tumoren van hoofd en nek, borst, hersenen, blaas, baarmoeder, endeldarm, longen, slokdarm, vagina en melanomen.

Resultaten van hyperthermie in combinatie met andere behandelingen

Hyperthermiebehandelingen in combinatie met bestralings- of chemotherapie leveren beduidend betere resultaten op, aldus van der Zee. Meer mensen reageren positief en sterker op de combinatiebehandeling waarbij de leefkwaliteit en overlevingstijd verbeteren. Het KWF bevestigt de positieve effecten van hyperthermie in combinatie met bestralingstherapie bij baarmoederhalskanker, kwaadaardige huidkanker en teruggekeerde borstkanker.

Meer dan 100.000 wetenschappelijke onderzoeken over hyperthermie

Dankzij de vele positieve resultaten en de betere betaalbaarheid van hyperthermie door nieuwe technieken zoals oncothermie groeit de interesse en wordt steeds meer onderzoek gedaan. In PUBMED, de medische database waar erkende en gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken worden verzameld,  zijn onder de zoekwoorden ‘hyperthermie treatment‘  115.604 wetenschappelijke en gepubliceerde artikelen bekend.

Hyperthermie in de media

Ook kranten,  tijdschriften en websites berichten over de successen van hyperthermie bij kanker.

•Zo schrijft het tijdschrift Monitor in het artikel ‘Genezen door plaatselijke hitte‘ : ‘De vondst, verhitting van tumorcellen, is omarmd: “hitte doodt of verzwakt kankercellen in bepaalde tumoren”.

•Het Parool schrijft in het artikel  ‘Helen met hitte‘: “Hyperthermie is effectief, eenvoudig én goedkoop: hyperthermie is succesvol als behandeling tegen onder meer terugkerende borstkanker”.

•AMC Magazine schrijft in het artikel: ‘Winst met warmte‘: “Chemotherapie en bestraling zijn veel effectiever als je de tumoren eerst opwarmt”.

•Tussen hemel en aarde schrijft: “overlevingskans baarmoederhalskanker verdubbelt door opwarming tumor“.

•De website Gezondheidsnet schrijft: ‘Warmte helpt tumoren kapot te maken“.

•Op de website van wetenschapsjournalist Jop de Vrieze, www.jopinie.nl,  staat het artikel: Kanker met warmte te lijf. Waarom bereikt een succesvolle behandeling  nauwelijks patiënten?

•De website van het AMC meldt: “Waarom warmte werkt“. Hyperthermie kent weinig bijwerkingen, men streeft er in het AMC naar om hyperthermie bij bepaalde tumoren de standaardbehandeling te laten worden.

Rechter dwingt Duitse zorgverzekeraar tot betaling hyperthermie, ook zonder chemotherapie

In Duitsland is hyperthermie meer geaccepteerd dan in Nederland en wordt de succesvolle therapie vaker vergoedt door de zorgverzekeraar. Patiënten kunnen met goede argumenten vergoeding afdwingen bij de rechter zoals onderstaand voorbeeld aangeeft.

In Duitsland weigerde een patiënte chemotherapie. In plaats daarvan wilde zij oncothermie, een moderne vorm van hyperthermie. De patiënte was geopereerd wegens darmkanker en weigerde in verband met haar zwakke gezondheid chemotherapie. Zij wenste oncothermie aangevuld met natuurgeneeskundige behandelingen.  Beide behandelingen stopten de metastasering en zorgden voor een geringe verkleining van de tumoren.

De rechter veroordeelde de Duitse zorgverzekeraar tot betaling vanwege de verwachte bijwerkingen van de chemotherapie en het ontbreken van een algemeen erkende, effectieve behandeling van kanker die aan de medische standaard voldoet. Bovendien was een positief effect van de gekozen behandeling te verwachten, aldus het gerechtshof in Beieren.

Oncothermie, de nieuwe vorm van hyperthermie

In het therapiecentrum in Gronau wordt de nieuwste Oncotherm voor hyperthermie gebruikt.  De behandeling is effectiever dan de oudere methodes en minder belastend.  Er wordt samengewerkt met oncologen en het behandelschema wordt aan het reguliere behandelschema van bestraling en chemotherapie aangepast. Indien gewenst wordt de oncothermie aangevult met onder meer kurkuma– en/of hoog gedoseerde vitamine C-infusen.

Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende informatieve afspraak kunt u bellen 053 475234 of mailen aan info @ sanulogic.com. Een literatuurlijst kan per mail worden aangevraagd. Meer informatie… bij www.sanulogic.com

rinno heidstra Duurzaam Gezond betekent fit en levenskrachtig?zonder medicijnen. Veel mensen denken dat?dit toeval of geluk is, maar ziektes en klachten onstaan door een voortdurende overtreding van natuurwetten. Wanneer natuurwetten worden gerespecteerd ontstaan er geen klachten en ziektes en bestaande klachten?verminderen of verdwijnen. Zuiver en gezond eten, het vermijden van gifstoffen in voeding, lucht en lichaamsverzorgende producten, voldoende …
Duurzaam Gezond | Het Cel Herstel Concept |