Waarom je ziek wordt ?


Rinno HeidstraWaarom je ziek wordt ?  Voor ons en onze gezondheid geldt het ‘totale mensprincipe’; er zijn veel factoren die bepalen of wij gezond blijven of ziek worden. Velen denken dat ziekte pech is of dat een ziekteverwekker verantwoordelijk is. Er wordt vooral geïnvesteerd in de zoektocht naar die ene ziekmaker en in medicijnen om die te bestrijden.

Ziekteverwekker(s) vinden
Door: Rinno Heidstra

Waarom je ziek wordt
Ook complementair- werkende artsen en therapeuten doen vaak moeite om dé ziekteverwekker te vinden maar niets wordt bepaald door één factor. Als wij een auto of een huis kopen, is deze aanschaf van veel zaken afhankelijk. Wij maken daarbij onze eigen afwegingen en zo is het ook met onze gezondheid. Vele factoren bepalen onze gezondheid en ziekteverwekkers spelen daarin waarschijnlijk de minst belangrijke rol.

In ‘Het CelHerstelConcept‘, dat uitgaat van het ‘totale mensprincipe’, beschrijven wij de werking van het immuunsysteem, de verstorende factoren en wat je zelf kunt doen om te herstellen.

Klachten en wat eraan te doen
Klachten ontstaan niet als een onvermijdelijk noodlot; het is het resultaat van vele jaren roofbouw op het lichaam. Net zoals een auto doorroest en gebreken gaat vertonen bij gebrek aan onderhoud, ontstaan gezondheidsklachten en ziektes door veronachtzaming. Ziektes kondigen zich, lang voordat ze uitbreken, aan door klachten, voorafgegaan door functiestoornissen die zich uiten als ongemakken. Slapeloosheid, brandend maagzuur, opgeblazen gevoel en menstruatiepijnen waarschuwen voor overbelasting van het immuunsysteem. Klachten die wij niet altijd serieus nemen. Na enkele jaren waarin de ongemakken zijn verergerd tot structurele klachten, nemen wij medicijnen in en gaan  klachten over in ziektes. Signalen zoals chronische vermoeidheid, slapeloosheid, ontstekingen, koortsblaasjes, rugpijn, maagproblemen en reumatische klachten duiden op overbelasting van het immuunsysteem die leidt tot ziektes die jaren voordat zij uitbreken kunnen worden vastgesteld. Er zijn aanwijzingen dat dit ook geldt voor het ontstaan van kanker, MS en ALS.

Wat maakt ons ziek?
‘Wat is de oorzaak?’ en ‘Hoe heet de ziekteverwekker?’ zijn veelgestelde vragen, maar zijn niet de juiste vragen. Essentieel is de vraag waardoor de zwakke plekken in het immuunsysteem zijn ontstaan, zodat het zo uit balans is geraakt, dat klachten konden uitgroeien tot ziektes. Elementen die meespelen zijn onder meer onvolwaardig voedsel, bestrijdingsmiddelen in en op onze voeding, het drinkwater en de lucht, schadelijke stoffen in vaccinaties en huidverzorgingsproducten, infecties, antibiotica, stress, electromagnetische straling, voedingsallergie en tekorten aan water, mineralen, sporenelementen, vitamines, gezonde vetten en eiwitten. Hierdoor ontstaan blokkades, beschadigingen door achterstallig onderhoud en overbelasting van het immuunsysteem waaronder  lever,  nieren, darmen en  lymfestelsel.

Celwandloze bacteriën:
gevaarlijker dan resistente bacteriën
Minder bekend is de chronische ontsteking door celwandloze bacteriën. Het zijn ziekteverwekkers die het immuunsysteem niet herkent en daarom niet aanvalt. Zij veroorzaken geen acute ziekte, maar vormen door het produceren van verzurende en toxische stoffen een langzaam groter wordende belasting die ‘vage’ klachten veroorzaakt zoals gewrichts- en spierpijnen, concentratiestoornissen, vermoeidheid en neurologische en hartklachten. Men neemt aan dat celwandloze vormen van ziekteverwekkers ontstaan door het gebruik van antibiotica, ontstekingsremmende middelen of, als de infectie niet goed is aangepakt, door een inadequaat immuunsysteem.

Als het immuunsysteem goed werkt, worden wij niet ziek. Er zijn geen ziekteverwekkers die resistent zijn tegen ons immuunsysteem.

Hoe werkt het immuunsysteem?

Ons immuunsysteem is een ingenieus systeem dat rommel opruimt, beschadigingen repareert en indringers weert, opsluit of elimineert. Er zijn parallellen te trekken met de handhaving van de openbare orde van de overheid. Plantsoenendiensten onderhouden parken en herstellen wat beschadigd is, gemeentes onderhouden straten en straatverlichting, repareren waar nodig en ruimen rommel op. Ordeverstoringen worden door politieagenten in goede banen geleid en als het nodig is, komt de ME. Bij ernstige bedreigingen van de openbare orde en veiligheid wordt het leger ingezet. Net zo werkt ons immuunsysteem

Voortdurend surveilleren  hiervoor opgeleide witte bloedcellen in ons lichaam. Zij herstellen beschadigingen en leiden ordeverstoringen, zonder dat we er weet van hebben, in goede banen. Bij grote beschadigingen zoals open wonden en breuken wordt de surveillance opgevoerd en zijn meer reparatieprocessen nodig. Dat merken we als pijn, roodheid, zwellingen en soms temperatuurverhoging.

Als ziekteverwekkers erin slagen om door onze huid- en slijmvliesverdedigingslinies heen te breken en de openbare orde in ons lichaam verstoren door ons weefsel te vervuilen met zure afvalstoffen en weefselbeschadigende en ontregelende gifstoffen, komt eerst onze politie, dan de ME en vervolgens ons leger in actie. In ons lichaam zijn dit algemene en veelzijdige witte bloedcellen, vervolgens sterkere en tot slot meerdere soorten hooggespecialiseerde witte bloedcellen, de T- en B-lymfocyten, met technieken om de ‘terroristen’ te vinden en te elimineren.

Om die taken adequaat uit te kunnen voeren, moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. Als er te weinig materialen voorhanden zijn, ontstaat achterstallig onderhoud. Als minderwaardig materiaal wordt ingekocht, worden de reparaties slechter uitgevoerd. Er ontstaan bijvoorbeeld gaten in de wegen of de straatverlichting blijft kapot en dat leidt tot meer ongelukken en misdaad.

In ons lichaam is het net zo. De politieagenten, gemeentewerkers, ME’ers en soldaten van ons lichaam worden aangemaakt als het nodig is, mits voldoende bouwstoffen beschikbaar zijn. Bij te weinig of kwalitatief onvolwaardige voedingsbouwstoffen wordt ons lichaam slecht onderhouden, er ontstaan slijtages en ontstekingen en er worden onvoldoende beschermende cellen gemaakt. Ook de transportfunctie vermindert.

Bij het dagelijks onderhoud van ons land zijn veel kruiwagens en vrachtwagens nodig die voortdurend heen en weer rijden om bouw- en afvalstoffen aan en af te voeren. Als de kwaliteit van de materialen verslechtert, de transportwegen verstoppen, er onvoldoende vrachtwagens zijn en te weinig of slecht geschoolde mensen met geringe motivatie, ontstaat achterstallig onderhoud en reageert onze verdediging onvoldoende.

Als wij ons lichaam onvolwaardige en met giftige stoffen belaste voeding geven en te weinig water drinken, leidt dat tot achterstallig onderhoud van bijvoorbeeld onze darmwand en worden er te weinig witte bloedcellen geproduceerd (80% van ons immuunsysteem bevindt zich in de darm); er ontstaan functiestoornissen en klachten en onze weerstand tegen ziekteverwekkers vermindert, waardoor ziekteverwekkers de gelegenheid krijgen zich te veranderen in celwandloze vormen.

Opleiding en reactivering van het specifieke afweersysteem, onze ME
Ons specifieke afweersysteem herkent indringers door de tekens die deze aan de buitenkant op hun celwand dragen. Zodra de witte bloedcellen deze herkennen, eten zij ze op. De herkenningstekens worden apart gehouden en als lesmateriaal voor jonge witte bloedcellen gebruikt. In de thymus, hun opleidingsinstituut, worden deze gedemonstreerd opdat zij indringers leren identificeren. Door het gebruik van antibiotica, ontstekingsremmende medicijnen en een verzwakt immuunsysteem leggen de ziekteverwekkers  hun herkenningstekens af. Zij worden niet meer herkend en niet aangevallen. Er ontstaan geen ziekteverschijnselen, maar de ziekteverwekkers maken verzurende afval- en gifstoffen aan…

In plaats van een afweerreactie met koorts en acute klachten verslechtert de gezondheid langzaam. Vermoeidheid, gewrichts- en spierpijnen treden op  en er kunnen uiteenlopende klachten ontstaan zoals concentratie- en gedragsstoornissen, ‘brainfog’, huiduitslag en darmontstekingen.

Wanneer onze ‘openbare orde’ zodanig is verstoord dat chronische klachten optreden, helpen supplementen, druppels of behandelingen niet meer. Hierdoor wordt hoogstens een kortdurende vermindering van klachten bereikt. Om de ‘openbare orde’ in ons lichaam te herstellen zodat klachten duurzaam verdwijnen, is een planmatige aanpak nodig.

Net zoals een plan wordt opgesteld na een natuurramp, zo moet dat ook voor herstel of behoud van onze gezondheid worden opgezet. Het lukraak gaan behandelen of medicijnen en supplementen gebruiken zonder voorafgaand onderzoek naar de oorzaken is niet effectief.

Onderstaand een schema dat de samenhang illustreert. In de linkerkolom staan zaken die essentieel zijn voor de openbare orde, in de middelste kolom op welke wijze die in ons lichaam worden geregeld en in de rechterkolom mogelijke verstorende factoren en wat nodig is om herstellende taken uit te voeren.

Vergelijking tussen handhaving van de openbare orde en ons immuunsysteem Openbare orde Immuunsysteem Ter versterking is mogelijk Inkoop voldoende en kwalitatief goede materialen voor reparaties en nieuwbouw Voldoende volwaardige voeding Voedingsadvies gericht op gevarieerde en volwaardige voeding.

Supplementen
Maaltijdvervanging
·         Eveliza
·         Alen

Werkplaatsen voor de voorbereiding en bewerking van de materialen Maag-darmsysteem-lever-milt-alvleesklier Verstoring door:
·         Voedingsallergie

Ondersteuning door:
·         Probiotica
·         Enzymen

Voldoende goed opgeleide en gemotiveerde handwerkslieden voor het vakkundig uitvoeren van onderhoud en nieuwbouw

Voldoende afweer- en reparatiecellen Volwaardige, natuurlijke en gevarieerde voeding Schone, opgeruimde werkomgeving Schone, basische celomgeving Ontzuren

Ontgiften

Logistiek, voldoende (water) wegen waarlangs transport kan plaatsvinden zonder files en opstoppingen

Voldoende water drinken en schone bloed- en lymfevaten Basisch actief water drinken

Ontzuren Voldoende vrachtwagens Voldoende afvalbindende voedingsbouwstenen Volwaardige, natuurlijke en gevarieerde voeding
Supplementen
Zeoliet
Biologische Spirulina
Chlorella
Eveliza

Voldoende goedwerkende vuilverbranding centrales Goedwerkende lever, nieren, longen, huid Lever-nierreiniging
Homeopathie
Kruiden

Voldoende politie en ME Algemene witte bloedcellen Verstoring door:
– Celwandloze bacteriën

Oplossing:
– Homeopatie
– Isopathie

Leger en hoogopgeleide antiterroristeneenheid Specifieke hoogopgeleide afweercellen, T- en B lymfocyten Verstoring door:
– Celwandloze bacteriën

Oplossing:
– Homeopatie
– Isopathie

Het schema geeft een overzicht van de vele taken van het immuunsysteem en de samenhang daartussen.

Als er bijvoorbeeld een opeenstapeling is van vuil in de straten zijn vuilnismannen nodig die de vuilnis in vuilnisauto’s verzamelen, die over wegen naar vuilverbrandings-installaties moeten kunnen rijden. Onderweg moeten vuilnisauto’s kunnen tanken en vuilverbrandingsovens hebben brandstof nodig. Wanneer er een overschot aan vuil in de straten ligt, is het noodzakelijk om te onderzoeken waar de kink in de kabel zit. Pas dan kan er een oplossing komen. Het lukraak bouwen van vuilverbrandingsovens of het filevrij maken van de wegen zal geen resultaat hebben als het probleem ligt bij de vuilnismannen.

Zo is het ook nodig om te inventariseren waar het mis gaat met onze ‘openbare orde’ voordat een herstelplan kan starten. Gezondheid is afhankelijk van gezonde, gevarieerde voedsel en drank, de voedingsverwerking, waarbij mond, maag, darm, lever en alvleesklier betrokken zijn, de afvalverwerkingscapaciteit van lever, nieren en longen en een mogelijke belasting met celwandloze bacteriën, zware metalen, tandontstekingen of chemische gifstoffen.

Stel dat de voeding uitstekend is maar de ontgiftende functie van de lever onvoldoende, dan helpt een ander dieet of supplementen niet. Als een onontdekte chronische ontsteking de oorzaak is, helpt ondersteuning van het immuunsysteem met specifieke supplementen, isopathie en homeopathie. Alle onderdelen zijn belangrijk, het systeem is zo sterk als de zwakste schakel. Supplementen of behandelingen zijn zinloos als niet rekening wordt gehouden met alle factoren. Symptoomonderdrukkende medicijnen veranderen niets aan de ontsporing die is opgetreden en verslechteren de gezondheid. Supplementen, energetische behandelingen en natuurgeneeskundige medicijnen werken enkel symptoomverlichtend als niet aan alle punten aandacht wordt besteed.

Herstel van het immuunsysteem op basis van een plan
Voor een zo groot mogelijke kans op duurzaam resultaat is inzicht nodig in de oorzaak van de klachten, de huidige klachten, het voedingspatroon en de levensstijl. De oorsprong van veel klachten ligt vele jaren eerder, de ziekte van Pfeiffer bijvoorbeeld, een darmontsteking of een herpesinfectie. Het is belangrijk dit te weten alvorens een plan van aanpak te maken.

In ‘Het CelHerstelConcept‘, dat uitgaat van het ‘totale mensprincipe’, beschrijven wij de werking van het immuunsysteem, de verstorende factoren en wat je zelf kunt doen om te herstellen.