Waarom is hyperthermie effectief bij kanker


rinno heidstra Hyperthermie wordt gedaan opdat kankercellen verdwijnen en de gezondheid herstelt.

Uit onderzoek blijkt dat hyperthermie daarbij een belangrijke rol speelt. Het is vastgesteld dat door hyperthermie tumoren vaak kleiner worden, men zich beter voelt en chemo- en bestralingstherapie effectiever zijn in combinatie met hyperthermie. Maar  hoe kan dat? Wat bewerkt hyperthermie in het lichaam zodat deze effecten mogelijk worden?

En wat is de meest effectieve vorm van hyperthermie?

oncothermie, de zon achter de wolken

Wat er in ons lichaam gebeurt bij hyperthermie

De lichaamstemperatuur stijgt door hyperthermie en dat heeft een aantal positieve effecten in ons lichaam. Het was al in de oudheid  bekend, men paste toen al verschillende methoden toe. Zo is in 500 jaar voor Christus in het oude Egypte beschreven dat een patiënt met kanker werd geïnfecteerd om koorts op te wekken. Dan werd geopereerd. Dankzij onderzoek is intussen veel bekend over de werking op ons immuunsysteem en celfuncties. Onder meer de volgende algemene effecten zijn aangetoond.

1.De verhoogde temperatuur stimuleert het immuunsysteem. Er is onder meer een verhoogde killercel-, NK-cellenactiviteit, vastgesteld.

2.Hyperthermie heeft een pijndempend effect waardoor het de levenskwaliteit verbeterd.

3.Er ontstaat een versterkte doorbloeding in het tumorgebied. Chemotherapie of andere medicijnen kunnen het gebied zo beter bereiken.

4.Een verbeterde enzymwerking en versterkte stofwisseling zijn vastgesteld.

Welke effecten heeft lichaamsverwarming op de tumorcel

Tumorcellen hebben een andere stofwisseling en energieproductie dan gezonde cellen.  Ze gebruiken bijvoorbeeld suiker, glucose, voor de energieproductie zoals door de Nobelprijswinnaar, wetenschapper en arts dr. Otto Warburg is beschreven. Tumorcellen communiceren niet met andere cellen, ze werken niet samen maar alleen. Tumorweefsel is niet geordend, zoals door de Nobelprijswinnaar en Albert Szent-Gyorgi  is aangetoond. De doorbloeding, de zuurgraad, de stofwisselingsafvalproducten zijn allemaal anders dan in gezond weefsel. Het effect van hyperthermie op tumorcellen is dan ook anders dan dat op gezonde cellen.

Enkele aangetoonde effecten:

1.Door hyperthermie vermindert de energieproductie in de tumorcel. De energieproductie, ATP productie, van de tumorcel is op basis van fermentatie en dit is minder effectief dan die in de gezonde cel waarbij zuurstof wordt gebruikt. Door hyperthermie vermindert de ATP productie in de tumorcel.

2.Er ontstaat een verandering van de samenstelling van de vloeistof in en rondom de cel.

3.Door de temperatuurverhoging vertraagt het kopiëren van het tumorcel DNA en dus de tumorgroei. Deze kan zelfs stoppen.

4.Er ontstaan specifieke eiwitten aan de oppervlakte van de tumorcellen waardoor ze eenvoudiger door immuuncellen zijn te herkennen. De eiwitten worden HitteSchokProteïnen, HSP genoemd.

5.Medicijnen zijn effectiever in een warmere omgeving. Het verklaart waarom chemotherapie in combinatie met hyperthermie effectiever is.

6.Bestralingstherapie blijkt door de verbeterde doorbloeding succesvoller te zijn.

Hyperthermie blijkt aantoonbaar effect te hebben bij kanker, zowel subjectief, men voelt zich vaak beter en ervaart minder pijn, als objectief, vaak heeft hyperthermie een positief effect op overlevingstijd. De effecten zijn verklaard door onderzoek.

Hyperthermie is een oude beproefde methode

In de oudheid ging men er van uit dat de kankercel als het ware weggebrand moest worden door verhoogde temperatuur. Het doel was dan ook om de tumor zo sterk mogelijk te verwarmen.  Deze gedachte heeft lang stand gehouden maar intussen weten we zoveel van de celstofwisseling van gezonde en kankercellen dat er genuanceerder naar gekeken wordt.

Verschillende hyperthermiemethoden

Totale lichaamshyperthermie
De naam zegt het al, het hele lichaam wordt verwarmt. Men ligt in een soort verwarmd bed, het bloed in de haarvaten wordt warmer. Het verwarmde bloed gaat door het hele lichaam en verwarmt uiteindelijk ook het tumorweefsel. Vaak is het doel om de tumor tot 42 ?C te verwarmen en met deze methode betekent het dat het hele lichaam 42?C wordt. Het is een belastende methode. Het heeft effecten op het hele immuunsysteem en op de stofwisseling van het tumorweefsel.

Lokale hyperthermie
Met verschillende technieken wordt  geprobeerd de tumor gericht te behandelen. De bekendste zijn die met microgolven en met elektrische stroom. Oncothermie heeft een andere benadering waar ik later op terug kom.
Bij de microgolfbehandeling worden elektromagnetische stralen, net zoals die van de magnetron, gericht op de tumor. Al het weefsel dat in de straling terechtkomt, wordt verwarmd. Er gaat veel energie verloren in huid en vetweefsel. Om brandwonden te vermijden, wordt de huid gekoeld. Er worden als het ware waterballons tussen de stralingsbron en de huid gelegd.

De behandeling met elektrische stroom heeft hetzelfde nadeel. De elektroden liggen op de huid en moeten goed ten opzichte van elkaar liggen om het tumorweefsel te bereiken. Al het weefsel tussen de elektroden wordt verwarmd inclusief het tumorweefsel. Er bestaat het gevaar van brandwonden. Het bloed werk bij deze methodes als ‘koelvloeistof’ voor de tumor. Doordat de straling en de stroom focussen op het tumorweefsel wordt deze verwarmt. De doorbloeding rondom de tumor stijgt waardoor het tumorweefsel wordt afgekoeld.

Temperatuurverdeling na lokale hyperthermiebehandeling

 

kanker tumor

Het tumorweefsel stijgt het minste in temperatuur

In het schema wordt de temperatuurverdeling in een tumor aangegeven na 57 minuten lokale hyperthermie. In het zwarte blokje, dit is afgestorven weefsel zonder doorbloeding,  is de temperatuurstijging het hoogste, 7,2?C. De temperatuurstijging in het gebied rondom de tumor komt op de tweede plaats 5,8?C, dan die in de tumor met 3,2 ?C, en daarna die van de lichaamstemperatuur, 4,1?C . Uit dit onderzoek blijkt dat de temperatuurstijging van het tumorweefsel het geringste is, terwijl je die wilt verwarmen. Bij deze lokale hyperthermiemethoden gaat veel energie verloren door verwarming van de huid, vetweefsel, gezond weefsel en de vloeistof tussen de kankercellen. De kankercellen worden indirect verwarmt door de opwarming van de omgeving. De tumor wordt effectief gekoeld door de sterkere doorbloeding.

Als de tumorcellen direct zouden worden verwarmd, ontstaat een direct effect op de tumorcellen en wordt de stofwisseling rechtstreeks beïnvloed. Het zou minder energie kosten, minder belastend zijn en effectiever.

Oncothermie, de nieuwe hyperthermie, werkt gericht op de tumorcel

De meest effectieve vorm van hyperthermie is een gelijkmatige verwarming van tumorcellen. Hiervoor moeten tumorcellen worden ‘herkent’ door de behandelmethode. De toegevoerde warmte energie moet specifiek naar tumorcellen gaan. Dan is veel minder energie nodig en worden bijwerkingen vermeden. Dat is wat de oncothermie doet. Tumorcellen herkennen en de energie op hen richten zodat de tumorcelwanden worden verwarmd.

Hoe oncothermie de tumorcel herkent.

hyperthermie

Het oncothermiebed, de flexibele elektrode ligt boven het tumorweefsel op de buik.De oncothermie maakt gebruik van een hoogfrequent energieveld  van 13,56Mhz. De frequentie wordt gemoduleerd, aangepast, zodanig dat de energie op de celwanden van tumorcellen en op tumorweefsel terechtkomt en gezond weefsel en de vloeistof rondom de cellen niet worden verwarmd. De tumorcellen worden herkend door:

1.Eigenschappen van de tumorcelwand
2.Tumorspecifieke eigenschappen
1.Organisatiegraad van tumorweefsel, tumorcellen werken alleen
2.Doorbloeding
3.Zuurgraad
4.Samenstelling van de vloeistof in en rondom de tumorcel.

Hoe gaat oncothermie in zijn werk

Men ligt op een bed met een elektrode.  De lichte, flexibele tegenelektrode ligt op het lichaam.

De hyperthermie levert weinig ongemak dankzij de lichte flexibele elektrode

flexibele electroden

Het tumorweefsel bevindt zich tussen de elektrodes. De intensiteit wordt individueel aangepast. Tussen de elektroden ontstaat de verwarmende elektrische stroom die dankzij haar eigenschappen gericht door tumorcellen gaat.

Voordelen ten opzichte van andere lokale hyperthermiemethoden:

1.Minder energie is nodig, het lichaam wordt minder belast
2.Geen koeling van de huid nodig, geen gevaar voor huidverbrandingen
3.De energie die aan het tumorweefsel wordt toegevoerd kan betrouwbaar worden gemeten omdat weinig verloren gaat aan de verwarming van gezond weefsel.
4.De natuurlijke celdood, de apoptose wordt gestimuleerd

Het effect van temperatuurverhoging en elektrische stroom op de celdood bij kankercellen

Vergelijking oncothermie en hyperthermie
Bij de oncothermische behandeling wordt het tumorweefsel gericht verwarmd door een specifieke stroomsoort. Er zijn twee effecten: de tumor wordt verwarmd en doorstroomt. Oncotherm heeft een onderzoek uitgevoerd waarin het effect van de stroom-  en de hyperthermie component op de celdood worden vergeleken. In het onderzoek worden vier groepen vergeleken:

1.Controle groep waarbij geen behandeling plaatsvond.
2.Kankercellen werden behandeld met gebruikelijke hyperthermie
3.Oncothermie met temperatuurverhoging
4.Oncothermie zonder temperatuurverhoging.

Bij de laatste groep werd de temperatuur laag gehouden door koeling. Uit dit onderzoek blijkt dat de gecombineerde stroom en hyperthermie door de oncothermiebehandeling het meest effectief is. Interessant is dat als de temperatuur bij de oncothermiebehandeling door koeling laag gehouden wordt, nog steeds een groter effect te zien is dan bij de gangbare hyperthermie.

Wat oncothermie anders maakt

De uitgangspunten van oncothermie zijn ‘niet schaden’ en ‘zo natuurlijk mogelijk’.  De oncothermische behandeling ondersteunt de natuurlijke processen in het lichaam die tumorcellen aanvallen. Bij oncothermie vindt men, dat om gezond te worden, de natuurlijke balans in het lichaam, de homeostase, moet worden hersteld.  Ziektes doorbreken deze balans.  Volgens de oncothermie wetenschappers wordt de balans door de klassieke hyperthermie verder ontregeld. Het lichaam moet nu als het ware tegen drie verstorende invloeden vechten. Ten eerste tegen de alledaagse belastingen, ten tweede tegen de ziekte en ten derde tegen de onnatuurlijk sterke temperatuurstijging van het lichaam door de hyperthermie.
oncothermieOncothermie ondersteunt het natuurlijke herstelsysteem

Oncothermie werkt subtieler, het ondersteunt het lichaam en de natuurlijke processen door alleen de tumorcellen te verwarmen. De basis van kanker is, volgens de oncothermiewetenschappers,  dat de beschermingsmechanismen van het immuunsysteem het gevaar niet herkennen en de tumor celverandering als een normale celbeschadiging zien. Dankzij de specifieke combinatie van verwarming en op tumorweefsel gerichte elektrische stroom, worden tumorcellen ‘ontdekt’, beschadigd en ‘gemerkt’ door specifieke eiwitten waardoor ze eenvoudiger worden herkend door het immuunsysteem.

Verschillen tussen oncothermie en de klassieke hyperthermiemethoden

1.Oncothermie verwarmt door een hoogfrequent elektrisch veld met specifieke gemoduleerde frequenties
2.Oncothermie ‘vindt’ de tumorcellen door verschillende kenmerken van de celwand.
3.Oncothermie ‘vindt’ tumorweefsel door de veranderde doorbloeding.
4.Oncothermie ‘vindt’ tumorweefsel door de veranderde organisatiegraad.
5.Dankzij deze selectiecriteria vindt de verwarming van tumorcellen en tumorweefsel selectief plaats en is daardoor effectiever bij dezelfde temperatuurverhoging.
6.Oncothermie doodt kankercellen bij een lagere temperatuur dan de klassieke hyperthermie.
7.Oncothermie berust op zowel van oudsher bekende theorieën en experimenten als de nieuwste inzichten en onderzoeken.
8.Oncothermie stimuleert de natuurlijke celdood, de apoptose.

Wanneer wordt oncothermie toegepast

1.Als voorbereiding op een operatie
2.In combinatie met chemotherapie, de afspraken worden vlak voor of na de chemotherapie gepland.
3.In combinatie met bestralingstherapie, de afspraken worden vlak voor of na de bestralingstherapie gepland.
4.Ter verbetering van de levenskwaliteit door onder meer het pijndempende effect
5.In combinatie met algemene maatregelen ter verbetering van het immuunsysteem zoals hoog gedoseerde vtamine C- of kurkuma infusen.

Oncothermie wordt meestal in series gegeven waarbij de intensiteit van de behandeling per sessie wordt verhoogd. De bronnen kunnen via de mail worden aangevraagd bij Rinno Heidstra

Meer informatie en artikelen over hyperthermie kunt u hier vinden…

rinno heidstra Duurzaam Gezond betekent fit en levenskrachtig?zonder medicijnen. Veel mensen denken dat?dit toeval of geluk is, maar ziektes en klachten onstaan door een voortdurende overtreding van natuurwetten. Wanneer natuurwetten worden gerespecteerd ontstaan er geen klachten en ziektes en bestaande klachten?verminderen of verdwijnen. Zuiver en gezond eten, het vermijden van gifstoffen in voeding, lucht en lichaamsverzorgende producten, voldoende …
Duurzaam Gezond | Het Cel Herstel Concept |