Waarom is er zo’n gebrek aan Wijsheid bij Wereldleiders en Regeringen?


white rose revolution Wie vandaag de dag om zich heen kijkt, krijgt de indruk in een zieke wereld te leven, met zieke wereldleiders in een verziekte democratie. Het lijkt soms wel of de planeet griep heeft en niemand nog in staat lijkt met een werkbaar medicijn te komen. Er is, zullen weinigen ontkennen, een schrikbarend gebrek aan wijsheid in de wereld. Waar is de diepe kennis gebleven die de grote denkers uit het verleden hebben vergaard?

Wijsheid en een gedegen cultuurkennis zouden een prominente rol in politiek en samenleving moeten spelen. De wereld als geheel zou ongelofelijk veel baat hebben bij wijze leiders en kundige adviseurs, elk met hun eigen kwaliteiten, want als er iets noodzakelijk is om in vele levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen, dan is het (levens)wijsheid. Wijsheid is een van de kardinale deugden in het Christendom, en een van de vijf krachten (en ook een paramita*) in het Boeddhisme.

wisdom

Meer dan kennis

Onder wijsheid verstaan we meer dan alleen kennis uit het verleden. Wijsheid, échte wijsheid, opent het hart voor het lijden van de ander. Gulheid, vrijgevigheid, zichzelf geven aan anderen. Deugd, moraal, juist gedrag, afstand nemen, loslaten, transcendentale** wijsheid, inzicht. Energie, ijver, geduld, tolerantie, eerlijkheid, streven naar waarheid, volharding, doorzettingsvermogen, vriendelijkheid, liefde. Kalmte, rust, gelijkmoedigheid. Allemaal eigenschappen die bij wijsheid horen.

Wanneer we dus verstoken zijn van wijsheid, en wanneer onze leiders onze collectieve wijsheid niet belichamen, dan moeten we het in toenemende mate zonder deze eigenschappen stellen. En daardoor verharden we. We worden ongevoeliger. Apathischer. En dat stralen we uit. Wanneer een hond stokslagen krijgt, honger lijdt, onderdrukt wordt of beloond wordt voor agressie, dan wordt een hond agressief, angstig, onzeker. Elk ander dier (of mens) reageert hierop hetzelfde, maar wanneer je liefdevol en met respect een hond behandelt, zal zij/hij je trouwe, loyale, liefdevolle, vrolijke en gelukkige vriend zijn, voor altijd dankbaar.

Meer dan ooit hebben we wijze leiders nodig

Hoe onze aarde eruit ziet zonder wijze leiders is overal om ons heen zichtbaar. Extremisme, terrorisme, machtswellustelingen, narcisten, dictators, verkrachters, pedofielen, geweldplegers, moordenaars, allemaal vormen en vertoningen van ziek gedrag. Religieus extremisme, zoals Islamitisch extremisme, Joods-, Christelijk-, Hindoe-, of Boeddhistisch extremisme is verwerpelijk, maar rechts-, links-, wit- of zwart extremisme eveneens. Onderdrukking van de vrouw is ook onacceptabel. Wij zijn allen gelijken.

true wisdom

Helaas, ook onze hedendaagse democratie dient enkel het economisch belang en niet de gemeenschap en globalisering betekent, zoals zo vaak in het verleden, dat de rijken en machtigen nu nieuwe middelen hebben om zich verder te verrijken, ten koste van de armeren en zwakkeren in onze wereld.

Wat te doen?

Goede voorbeelden van wijze leiders zijn mensen als Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Zij profiteerden niet alleen van hun opgedane kennis, maar wisten hun wijsheid ook te vertalen naar een groot mededogen. Maar zijn dit de uitzonderingen, of kunnen wij zelf meehelpen aan het ontstaan van wijze leiders?

Opvoeding en onderwijs, beginnend bij volwassenen en ouders, en overdragend aan hun kinderen, zouden meer tijd en aandacht besteden aan het ontwikkelen van een hoger bewustzijn, waar liefde centraal staat, want het leven is simpel, maar de mens maakt het veel te moeilijk.

Mensen maken fouten, maar hopelijk leren we daarvan. We genieten, hebben lief, we lijden, maken keuzes, handelen en aanvaarden onze daden, wanneer we wijs en volwassen zijn, maar er is nooit genoeg aan wijsheid. Het gaat niet alleen om eigen belang, maar ook om dat van onze medemensen. Wanneer we onszelf leren kennen, leren we onszelf te accepteren en zien we de altijd de veranderende waarheid, naarmate wijsheid vordert. Ondanks ondervonden tegenslagen kunnen we gelukkig zijn, dankbaar en vriendelijk, en worden we niet (meer) geplaagd door onvervulde verlangens, hebben we een goed geweten en zijn we niet bang voor de dood. Elk moment zal goed zijn.

Een mens overleeft niet alleen, mensen zijn sociale wezens en hebben elkaar nodig. Mensen hebben liefde in zich en haat komt niet vanzelf. Wanneer de toekomst van morgen ons tegemoet lacht, zal de zon glorieuzer opkomen als ooit tevoren, zullen volgende generaties leven in vrede en voorspoed.

“Onze belangrijkste taak is te streven naar deugdzaamheid in ons handelen. Onze innerlijke balans en zelfs ons bestaan hangt er van af. Alleen deugdzaam handelen kan het leven mooi en waardig maken”. (Albert Einstein)

Deugden en zonden

In de heilige boeken gaat het over 7 hoofdzonden, maar er zijn ook 7 deugden en die wil ik graag delen, want voorwaar; er zit veel waarheid, liefde en wijsheid in alle heilige boeken.

Zeven hoofdzonden:
1)Superbia (hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid)
2)Avaritia (hebzucht – gierigheid)
3)Luxuria (onkuisheid – lust – wellust)
4)Invidia (nijd – jaloezie – afgunst)
5)Gula (onmatigheid – gulzigheid – vraatzucht)
6)Ira (woede – toorn – wraak – gramschap )
7)Acedia (gemakzucht – traagheid – luiheid – vadsigheid)

Zeven deugden: 
1)Prudentia (Voorzichtigheid – verstandigheid – wijsheid)
2)Lustitia (Rechtvaardigheid – rechtschapenheid)
3)Temperantia (Gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing)
4)Fortitudo (Moed – sterkte – vasthoudendheid – standvastigheid – focus)
5)Fides (Geloof),
6)Spes (Hoop)
7)Caritas (Naastenliefde/Liefde – liefdadigheid)

Wijsheid is poëzie die zingt in de geest. (Kahlil Gibran)

*  https://nl.wikipedia.org/wiki/Paramita
**  https://nl.wikipedia.org/wiki/Transcendentaal_idealisme

Lanaria Amberkira. 27-08-2017
Met dank aan Wikipedia en Google.


Peter van Elst
Over de schrijver.
Ik ben Peter van Els, geboren in 1957, wonend in Nederland in een klein stadje genaamd Sluis. Ben autodidact. Leven is mijn grootste leraar en ben gaan schrijven afgelopen jaar, om op te staan tegen wetteloze en corrupte regeringen en de werkelijke machthebbers, de schaduwregering, de wereld-elite. “Genoeg is genoeg” . zei ik tegen mijzelf en bovendien vind ik het een morele verplichting ten opzichte van onze aarde en ons nageslacht. Ik geloof dat alle goede zielen op moeten staan om te verbinden en verenigen, zodat we het systeem kunnen veranderen in het voordeel van onze aarde en ons nageslacht. | Facebook | Website |