Vertrouwen en Moed.


white rose revolution We staan op de rand van de vernietiging van de mensheid en van onze planeet, daarom hebben we Vertrouwen, Moed, Liefde, Respect, Begrip nodig, om juist te begrijpen en om werkelijke veranderingen in het voordeel van de mensheid te realiseren. Zolang mensen dit grote gevaar niet gaan inzien, is er niets anders dat telt.

Vertrouwen, in de kracht van het individu, in de kracht van het collectief, in de kracht van de Liefde. In de kracht, dat 98% van de wereldbevolking genoeg heeft van dit kapitalistisch, neo-liberalistisch systeem en al helemaal van de elite, die compleet gefaald hebben. Het vertrouwen in de hedendaagse politiek is ook geheel verdwenen, omdat de burgers allang niet meer vertegenwoordigd worden door hun zogenaamde volksvertegenwoordigers, …

vertrouwen en moed
… daarom is er een schreeuw van woede door mensen die in de steek gelaten zijn, door hun leiders …… en terecht.

Helaas verwoordden degenen die het hardst inhoudsloos schreeuwen ‘de grote onvrede’, maar geven vooral minderheden de schuld. Het is duidelijk aantoonbaar  dat de werkelijke veroorzakers de bovengenoemde elite is, die ‘de grote onvrede”, veroorzaakt hebben en toch worden we weer misleid door leugenachtige en onterechte argumenten.  In een klimaat van “Geestelijke leegte” ontstaat gemakkelijker een religieus fenomeen: De valse Messias. Mensen zoals Wilders, Le Pen, Orban, Erdogan en Trump. Een seculiere religie. Begrijpelijk, wanneer er zand in onze ogen gegooid wordt, maar we zijn toch niet : ‘ziende blind’ en ‘horende doof’? Waar hebben we dat eerder gehoord? Waar werden minderheden, zoals oorlogs-vluchtelingen, Mexicanen,  zo afgeschilderd en aangewezen als schuldigen, maar dan in een andere context? Zoveel platgetreden paden, alleen als strategie, ‘Verdeel en heers, door chaos.’  De geschiedenis herhaald zich, maar er is nu één groot verschil, dat zijn de massa vernietigingswapens.

Moed, om op te staan tegen hufterig gedrag, tegen kwaadsprekerij en op te komen voor universele waarheden. zoals ‘Behandel anderen, zoals U wilt dat U behandeld wordt door anderen’. Zo simpel is het leven feitelijk, alleen wij, mensen maken het leven moeilijk. Moed om uit te komen voor je mening, om jouw waarheid te spreken, op een rustige, begrijpelijke, liefdevolle manier, gevoed met wijsheid en met de juiste argumenten. De goedwillende mens, het merendeel van ons, mensen, zijn ook een niet gehoorde stem en deze stem zou meer gehoord moeten worden, waardoor er een sneeuwbal effect ontstaat en waar van uit iets kleins, iets moois en groots kan groeien in het voordeel van mens en planeet.

De kracht van het individu.

Als individu, kun je in je direkte omgeving een zaadje laten groeien, of iemand aanraken, zodat de ander anderen weer aanraakt. Van 1 persoon, naar 5 mensen die weer 5 mensen bereiken  en zodoende bereik je de hele wereld uiteindelijk. De kracht van het domino effect.

Laten we angst, onmacht en frustratie regeren, een uiterst verlammend, blokkerend gevoel? Angst voor eigen verantwoording, angst voor het onbekende, angst voor controleverlies, angst voor de dood en daarom ook angst voor het leven. Neemt men verantwoording voor het eigen gedrag, of blijft men in een slachtofferrol en laat men de verantwoordelijkheid voor het eigen leven aan autoriteiten over? Of laten we moed regeren, het is van essentieel levensbelang, van overlevingsdrang en de drang naar echte vrijheid en menselijke waardigheden en voor onze zeer bedreigde planeet, met haar flora en fauna. Ontwaak en ontwaak anderen, Echte ontwaakten weten dat verschillen niet belangrijk zijn, dat EGO niet belangrijk is, maar dat ‘het ideaal’ wat ontwaakten wakker hebben gemaakt belangrijk is en dat we door middel van liefde en respect echt kunnen ontwaken en verbinden en verenigen.

Samen staan we sterk en alleen zijn we verdeeld.

Door samen te werken, kunnen wij, met onze eigen talenten en gaven, elkaar versterken. Ieder weldenkend mens wil voorspoed, vrijheid, vrede, liefde, vreugde, kalmte, empathie, gulheid, waarheid, compassie en vertrouwen. De goede, juiste ingrediënten en universele waarheid om een liefdevolle samenleving te creëren.

Vertrouwen en Moed. Kijkende naar de wonderbaarlijke schoonheid van de natuur, haar bewoners, planeet, heelal geldt alleen dankbaarheid, nederigheid, bescheidenheid en toch ook optimisme. Door het leven te leven, waarin we leven, is er vertrouwen en moed om te leven, om te overleven en om te kiezen voor het leven. Door de enorme kracht en drang van de mens om te overleven als individu en als soort, zal gezond verstand, in plaats van de waanzin van de dag, zegevieren, uiteindelijk.

Moed hebben we nodig, om ons te verenigen en te verbinden, om de werkelijke stem van het volk te vertegenwoordigen, die universele normen en waarden verwezenlijkt en waar macht en corruptie geen voedingsbodem meer heeft. Er is moed voor nodig, een charismatisch en wijs iemand, zoals Bernie Sanders, om op te staan voor de mensheid en onze planeet. Het is een morele verplichting, voor onze volgende generaties en voor onze planeet.

Alles is gezegd en geschreven, maar gebruikenmakend van de kracht van de herhaling.’
Lanaria Amberkira

Op het einde, zijn het niet de jaren in uw leven die tellen. Het is het leven in uw jaren, die tellen. Abraham Lincoln.

Interessante artikelen;  ‘We staan op de rand van de vernietiging van de mensheid.
Zolang mensen dat niet inzien, doet niets anders er nog echt toe.’
Noam Chomsky     ‘Dit is de meest gevaarlijke tijd voor onze planeet.’
Stephen Hawking 


Peter van Elst
Over de schrijver.
Ik ben Peter van Els, geboren in 1957, wonend in Nederland in een klein stadje genaamd Sluis. Ben autodidact. Leven is mijn grootste leraar en ben gaan schrijven afgelopen jaar, om op te staan tegen wetteloze en corrupte regeringen en de werkelijke machthebbers, de schaduwregering, de wereld-elite. “Genoeg is genoeg” . zei ik tegen mijzelf en bovendien vind ik het een morele verplichting ten opzichte van onze aarde en ons nageslacht. Ik geloof dat alle goede zielen op moeten staan om te verbinden en verenigen, zodat we het systeem kunnen veranderen in het voordeel van onze aarde en ons nageslacht. | Facebook | Website