Veel leiders maken haat acceptabel

white rose revolution Haat verspreidt zich als een olievlek over de Aarde en wordt daarbij aangewakkerd door populisten die beweren in naam van het volk te spreken. Populistische politici proberen met alle mogelijke middelen de steun van de kiezers te verwerven, zonder zich al te veel te bekommeren om de inhoudelijke kwaliteit van hun voorstellen. Daarbij zetten ze zich steevast af tegen ‘de elite’.

Sinds de winst van Trump neemt het aantal meldingen van racistisch geweld, moord en doodslag in de VS toe. Cijfers van de FBI wijzen op een landelijke stijging van geweldsdelicten, met als voorlopig dieptepunt Las Vegas en Charlottesville. Steeds meer mensen voelen dat hun radicale ideeën door Trump worden gelegitimeerd.

veel leiders maken haat acceptabel
Het aantal haatmisdrijven in Engeland en Wales is volgens de statistieken met 29% toegenomen. Terwijl rassenhaat achter het grootste deel van de misdrijven ligt, is er een stijging van alle vormen van haatmisdaad ontstaan – misbruik en aanvallen gericht op mensen met een handicap zijn met meer dan 50% gestegen.

In veel Europese landen heerst en groeit een klimaat van intolerantie. Bijvoorbeeld door de opmars van moslimfundamentalisten en neonazi’s in Europa, wat heeft gezorgd voor een flinke toename van antisemitisch geweld. Maar ook vreemdelingenhaat en andere vormen van haat, veelal gericht op minderheden, groeit enorm.

Democratie onder druk

In Turkije heeft de democratie de straten van Istanbul inmiddels verlaten. Mensenrechtenactivisten worden er nu vervolgd. In een lopend proces tegen Amnesty International wordt deze als een ‘terroristische organisatie’ gebrandmerkt. Belachelijk natuurlijk. Vroeger was Erdo?an goed voor Turkije en heeft hij zijn land gemoderniseerd en economisch sterk gemaakt, maar die tijd is allang voorbij.   Hier een volledig verslag

Rusland en China kennen nauwelijks democratie en zijn zo gesloten dat het moeilijk is om een objectief beeld te krijgen van deze landen. Het zijn de grootste landen van de wereld, die graag een sterke rol willen blijven spelen in de wereld maar zonder de wereld te willen veroveren of domineren. In de internationale fora willen ze geopolitiek echter wel meer te vertellen krijgen.

Als iemand in een machtige positie op een bepaalde manier optreedt of een bepaalde visie heeft, nemen wij, het volk, impliciet aan dat die acties en opvattingen aan macht en succes zijn gekoppeld en dat het voor ons ook voordeel kan opleveren. Invloedrijke mensen, regeringen en wereldleiders hebben een voorbeeldfunctie en wanneer deze mensen verkeerde voorbeelden geven, gedragen volgelingen zich er ook naar en wordt geweld, haat, angst steeds acceptabeler en normaler. De stem van gezag verwoordt het ongenoegen en plotseling zien mensen geweld als iets dat niet alleen mogelijk is maar dat ook als normaal kan worden beschouwd.

Populisme

We geven buitenlanders en minderheden de schuld van de politieke en economische mislukkingen van onze leiders, en onze leiders beschuldigen dezelfde groepen om hun politieke en economische mislukkingen te rechtvaardigen. Hoe ironisch!

Populisme verdeelt onze broze samenleving. De pilaren van vrijheid en democratie trillen op hun grondvesten. Populisme heeft vijanden nodig. Populisme groeit als een kankergezwel en wanneer men het niet snel bij de wortel aanpakt, verandert het in dood en verderf. Democratie zal uiteindelijk veranderen in fascisme en nazisme.

Populisten zetten zich af tegen ‘de elite’, maar bestaat ‘de elite’ uit buitenlanders, minderheden, andersdenkenden?

De elite, het establishment, is niets meer dan het kannibalistisch kapitalistisch systeem en de 1% rijksten der Aarde, die door chaos en verdeeldheid nog steeds blijven gedijen. Meer chaos, haat, angst en woede, want dat zijn de pilaren waar populisten en de elite hun imperium op bouwen. Populisten dienen net zoals de oude politieke partijen, het establishment en de elite.

Gehoorzaamheid en volgzaamheid

Als mens, als individu zijn we zwak, van oudsher, daarom vertonen we sociaal gedrag, voor bescherming en grotere overlevingskansen. Automatisch aanpassen aan de sociale norm, luisteren naar de hogere machten en uitvoeren wat de hogere machten ons opdragen. Meedoen met de rest van de wereld. Als iedereen ergens naartoe rent, dan moet er wel iets aan de hand zijn. Waag je het om anders te denken, dan heb je de kans om uit de groep te worden gestoten. Mensen zijn gehoorzaam en volgzaam.

Gehoorzaamheid en volgzaamheid, vastgelegd door experimenten 

Op hol geslagen kapitalisme

Populisme, nationalisme, xenofobie, onafhankelijksdrang (Catalonië), “America first” passen absoluut niet meer in het tijdsbeeld van vandaag, maar zijn helaas wel overal aanwezig. Economie, globalisatie is niet meer weg te denken, één klik op de knop en wij worden overspoeld door de wereld om ons heen. En dit 24 uur per dag.

Economie heeft ons veel gebracht, zoals welvaart en welzijn, maar de economie moet de samenleving dienen en nu sloven de hardwerkende moderne slaven zich uit voor de economie en wordt alleen de elite en het kapitalistisch systeem er beter van. De rijken worden rijker en de armen in rap tempo armer.

De grootste veroorzakers van deze wereldwijde ellende en extreme armoede is het turbo-kapitalisme en casino-kapitalisme, waar hebzucht en deregulering hand in hand gaan, waar egoïsme als de hoogste deugd wordt gepresenteerd. Dit heeft de moraal van het zakendoen zichtbaar veranderd en is volledig doorgeslagen.

Hetzelfde geldt voor de globalisatie. Nelson Mandela heeft daar een geweldige quote over geschreven: “Waar globalisering betekent, zoals het zo vaak doet, dat de rijken en machtigen nu nieuwe middelen hebben om zichzelf verder te verrijken en dat gaat ten koste van de armeren en zwakkeren, hebben we de verantwoordelijkheid om te protesteren in de naam van de universele vrijheid.”

De ‘excessive globalization’ is vooral ten goede gekomen aan de ‘top 20 percent’ en niet aan de laagstbetaalden. Het verklaart de enorm toegenomen rijkdom van wie al rijk was en de kloof die tussen arm en rijk is ontstaan, beschreven door Thomas Piketty. ( in: Capital in the 21 century)

Videoclip Where is the love; The Black Eyed Peas

Lanaria Amberkira 31-10-2017

Blogpost: | Inspirated by Maria Konnikova 

Thanks: The New Yorker, The Guardian, BBC, Amnesty, CNN, NRC, Knack, De Volkskrant, Vrij Nederland, Google, Wikipedia.


Peter van Elst
Over de schrijver.
Ik ben Peter van Els, geboren in 1957, wonend in Nederland in een klein stadje genaamd Sluis. Ben autodidact. Leven is mijn grootste leraar en ben gaan schrijven afgelopen jaar, om op te staan tegen wetteloze en corrupte regeringen en de werkelijke machthebbers, de schaduwregering, de wereld-elite. “Genoeg is genoeg” . zei ik tegen mijzelf en bovendien vind ik het een morele verplichting ten opzichte van onze aarde en ons nageslacht. Ik geloof dat alle goede zielen op moeten staan om te verbinden en verenigen, zodat we het systeem kunnen veranderen in het voordeel van onze aarde en ons nageslacht. | Facebook | Website |