Valse vlag operaties, een stukje geschiedenis

Save as PDF 

valse vlag De valse vlag … als politiek wapen
In de ‚gouden eeuw’ bedienden de militaire machten zich van het voeren van een valse vlag om dichtbij de vijand te kunnen komen om zo hun vernietigende slag toe te brengen onder valse voorwendselen. Ook tegenwoordig in de moderne oorlogsvoering wordt de valse vlag veelvuldig toegepast in de strijd om de … politieke beeldvorming!

Valse vlag operaties als politieke beeldvorming
In het modere politieke klimaat moeten overheden een uitlegbare oorzaak hebben om hun troepen ten oorlog te zenden, of mensen ertoe te bewegen vrijwillig hun privacy in te leveren, of toe te staan dat de politiestaat stap voor stap ingevoerd kan worden, of de belastingdruk te kunnen verhogen om geheime agenda’s ten uitvoer te kunnen brengen.

valse vlag operaties
Valse vlag operaties zijn heden ten dage psychologische oorlogsvoering tegen de eigen bevolking. Men moet geloven dat een ander land hen heeft aangevallen, of terroristen die gesteund worden door dat andere land.

Voor wie zich de tactieken eigen maakt die ten uitvoer worden gebracht kan een valse vlag operatie al van verre herkennen. Veelal vindt er toevallig een grote oefening plaats ten tijde van de ‚onverwachte aanval’. Een ander feit wat altijd meespeelt is dat de valse beschuldiging altijd binnen vierentwintig uur plaatsvindt. De eerste indruk die de bevolking krijgt is namelijk niet snel meer door feiten uitwisbaar.

In het geval van de MH17 reed ik juist op weg naar huis vanuit Italië door Oostenrijk waar ik ‘s morgens een halve dag na het neerstorten op de hoogte werd gesteld via het nieuws op de radio. En ja hoor het was al helemaal duidelijk dat Rusland achter de aanslag zat. probeer in gesprek met mensen die indruk maar eens uit te wissen, men luistert nog niet eens naar de aangevoerde feiten. Die eerste indruk is dus belangrijk voor een valse vlag operatie en daaraan herken je altijd aan of een zaak stinkt en nader onderzoek verlangt.

Het zijn valse vlag operaties die heden ten dage de klok slaan. 9/11 was daarin zeker de meest spraakmakende uit de laatste decennia.

De overheden die zich bedienen van valse vlag operaties kunnen het zich zelfs veroorloven om een dermate amateuristisch plot te schrijven dat Hollywood zich er voor zou doodschamen. Zoals een paspoort dat ongeschonden gevonden wordt bij de 9/11 aanval zonder zelfs maar een spoortje van brand. En bij de terreuraanval recentelijk in Parijs waar de terrorist zijn ID kaart verliest. Ik zie het al voor mij bij de voorbereiding, wat mag ik zeker niet vergeten om mee te nemen. “de ID kaart” check! Volgens mij nemen ze die zeker niet mee en indien wel zal het toch zeker een valse zijn. De media zijn echter meesters in het verhullen en recht praten, ook wel hersenspoelen genaamd. — Henk Mutsaers

Een stukje geschiedenis

Wijsheid wordt je niet in de schoot geworpen. Je zult haar zelf moeten ontdekken na een reis
die niemand voor jou kan maken of jou kan besparen. — Barbara Ann Kipfer