‘Vaccinatie is geen Immunisatie’ — het boek dat je in een adem uitleest

‘Vaccinatie is geen Immunisatie’

Boek Tim O'Shea

Compilatie van opmerkelijke uitspraken uit het boek
‘Vaccinatie is geen Immunisatie’
door Tim O’Shea

— Ik heb een overzichtje gemaakt met opmerkelijke feiten en citaten uit dit boek. ….. in één dag uitgelezen. — Ellen Vader

De grootste vijhand van de waarheid is …

De grootste vijand van de waarheid is niet altijd de leugen – bewust, kunstmatig en oneerlijk – maar het is de mythe : volhardend, overtuigend en irreëel. Het geloven in mythes geeft het voordeel van het hebben van een mening, zonder de moeite te hoeven nemen van het nadenken.’
John F. Kennedy

vaccinatie nieuws
* Er zijn twee problemen:
– Veel artsen zijn niet op de hoogte.
– Artsen die wel op de hoogte zijn, vaccineren hun eigen kinderen niet.

* Het schijnt dat de weerstand om informatie over vaccineren te corrigeren gelijk staat aan religieus fanatisme. Mensen worden emotioneel agressief over vaccinaties tot een hysterisch niveau.

* Klinieken krijgen tot 25% bonus voor alle vaccinaties die ze ‘verkopen’. Consultatiebureaus functioneren alleen door medicijnen en vaccins te slijten. Ze zullen er alles aan doen om hun bestaan niet in gevaar te brengen.

* In de VS worden er bijna geen langetermijn studies verricht, voordat een vaccin wordt goedgekeurd. Bijvoorbeeld :
−het H1N1 vaccin werd na 6 weken goedgekeurd
−het mazelenvaccin werd na 28 dagen goedgekeurd
−het waterpokkenvaccin werd na 42 dagen goedgekeurd
−het hepatitis B-vaccin werd al na 5 dagen goedgekeurd!

* Kindervaccinatieprogramma CDC -verplicht- 2011 (USA). Enkele cijfertjes:
−1950: 4 vaccins
−1980: 20 vaccins
−2003: 40 vaccins
−2006: 63 vaccins
−2012: 68 vaccins

* Aanbevolen Volwassenenvaccinaties 2012 (USA) vanaf 18 jaar: 73 vaccins

* Het overlijdenscijfer van difterie, mazelen en kinkhoest was tussen 1911 en 1945 afgenomen met 95%, dat is voordat massavaccinaties hun intrede deden.

* Geen enkele producent van vaccins is aansprakelijk voor de verminking of het overlijden, veroorzaakt door een negatieve reactie op vaccinaties.

* Er wordt geschat dat artsen maar 10% negatieve reacties melden.

* Polio: zelfs het CDC heeft toegegeven dat alle gevallen van polio in de Verenigde Staten door het vaccin zijn veroorzaakt en niet door de ziekte. Waarom vaccineren we dan nog? Met vier injecties?

* Difterie: er bleek geen verschil in geregistreerde ziektegevallen tussen gevaccineerde en ongevaccineerde staten. De ziekte is tegenwoordig goed te bestrijden met antibiotica. Waarom krijgt een kind nog vijf doses?

* Kinkhoest: waarom die verplichting om een vaccin te geven voor een ziekte die al bijna verdwenen was? Het kinkhoestvaccin is het meest controversiële vaccin. Het feit dat honderden kinderen stierven en duizenden negatieve reacties vertoonden als gevolg van dit vaccin, was niet voldoende voor een re-evaluatie van het DKT-vaccin. 80% van de kinderen onder 5 jaar met kinkhoest zijn volledig gevaccineerd.

* Tetanus: de mythe van de roestige spijker. Er is echter geen wetenschapper die zegt dat het tetanusvaccin waarde heeft, nà te zijn geïnfecteerd met de Clostridium-bacterie. Noch wordt er gesuggereerd dat volgende vaccins de ontwikkeling van tetanus kunnen tegengaan. We moeten alleen in het bloedstelsel ingrijpen wanneer er echte noodzaak is, in plaats van kinderen een vaccin toe te dienen, waarvan de waarde nog nooit is bewezen.

Als je één vaccin in de hele reeks mocht overslaan, zou het DKT moeten zijn. Sinds 1991 is 75% van de $ 2 miljard vaccinatieschade-compensatie toegekend voor reacties op DKT.

* Hemophilus Influenza type B Meningitis: naar aanleiding van een grote studie in Noorwegen trok men deze conclusie, ‘onvoldoende effect om een algemene vaccinatie te rechtvaardigen’.

* Griepprik: tijdens het griepseizoen muteert het virus verscheidene malen, niet alleen in een regio, maar zelfs in een individu. Dit simpele feit geeft aan waarom in de laatste 20 jaar een griepprik niet kan werken, geen doden kan voorkomen of zelfs influenza niet kan verminderen.

* Hepatitis B: voor de meeste kinderen is het risico van een ernstige reactie op het vaccin 100 maal erger dan het risico op de ziekte zelf.

* Rotavirus: kinderkoliek is niet iets waar een vaccin voor nodig is, en zeker niet een toxisch en immunosuppressief vaccin als Rotateq.

* Mazelen: het CDC meldt dat epidemieën voorkwamen in 100% gevaccineerde regio’s. Hun verklaring : ‘het wordt een ziekte voor gevaccineerden’. Het is bekend dat het doormaken van mazelen een belangrijke mijlpaal is in het voltooiingsproces van het immuunsysteem van kinderen.

*Bof: waarom iemand vaccineren voor de bof als de milde kinderziekte levenslange immuniteit geeft?

* Rodehond: we hadden een onschadelijke, niet-levensbedreigende, immuunopbouwende kinderziekte, voordat we gevaccineerd werden. Kreeg je de ziekte, dan had je levenslange immuniteit. Geen zorgen voor moeder en kind.

* Autisme: statistieken vermelden een stijging van autisme in de periode 1993-2006 met 1700% (in 2012: 1 op 54 jongens!).

* Prevenar: klinische onderzoeken resulteerden in een magere 7% reductie van oorpijn door het vaccin (één van de bijwerkingen vlgs bijsluiter…oorpijn).

* HPV-vaccin voor meisjes: de markt waar Merck (Gardasil) zich op richt is 12-jarige meisjes, met de onbewezen toevoeging dat HPV seksueel overdraagbaar is. Tegen de tijd dat vrouwen hun immuniteit nodig hebben, is het allang uitgewerkt.

* HPV-vaccin voor jongens: wat een prachtige samenloop van omstandigheden – dit vaccin waarvan de producenten hebben gezegd dat het beschermt tegen baarmoederhalskanker bij twaalfjarige meisjes, wordt opeens een vaccin dat toegevoegde waarde blijkt te hebben voor het voorkomen van genitale wratten bij twaalfjarige jongens.

Enkele citaten uit dit boek ter afsluiting :

Bacteriën zijn niet de oorzaak van ziekte en daarom kunnen serums en vaccins nooit een ziekte genezen of voorkomen. — Dr. Antoine Bechamp (Universiteit van Lille)

Bacteriën zoeken een natuurlijke omgeving – ziekelijk weefsel – in plaats de oorzaak te zijn van ziekte.
— Rudolf Virchow (auteur Celtheorie)

Natuurlijke immuniteit is een complex fenomeen waar veel orgaansystemen bij betrokken zijn; het kan niet zo maar worden nagebootst door een kunstmatige stimulatie van antilichaamproduktie. — Alan Phillips (directeur Citizins for Health Care and Freedom)

Er is een groeiende verdenking dat immunisatie tegen relatief onschadelijke kinderziektes verantwoordelijk kan zijn voor de dramatische toename in auto-immuunziektes zoals kanker, leukemie, reumatische artritis, MS, en Guillain-Barré. — Robert S. Mendelsohn

Ik ben mede-eigenaar van een patent voor een (rotavirus)vaccin. Als dit vaccin het aanbevolen vaccin wordt ga ik daaraan verdienen. Ben ik bevooroordeeld? Het antwoord is gemakkelijk: absoluut niet. — Paul Offit (lid CDC Adviesraad)

Er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat massale vaccinatie heeft bijgedragen tot het elimineren van kinderziektes. Als immunisaties verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van deze ziektes in de Verenigde Staten, moet men zich afvragen waarom ze tegelijkertijd verdwenen in Europa, waar massavaccinatie niet plaatsvond.
— Dr. Robert Mendelsohn

Op het moment dat je een medisch voorschrift in een parlementaire wet vastlegt, en je past dat toe tegen de wil en het geweten van intelligente mensen, op straffe van boetes en in het gevang plaatsen, valt dit buiten de grenzen van een puur medische vraag en wordt het een sociaal en politiek vraagstuk. — Dr. Hadwen

vaccinatie is geen immunisatieNoot van de auteur: «Dit is geen anti-vaccinatieboek. Maar waarom zouden wij traditionele, milde kinderziektes vertragen, die altijd een onderdeel waren van de menselijke ontwikkeling van het immuunsysteem? Vaccins doen niet wat ze zouden moeten doen. Experimenteel als ze zijn, vol met toxische hulpstoffen en verzwakte pathogenen, is het belangrijkste effect van het vaccin een immunomodulatie of immunosuppressieve werking. Dit heeft niets te maken met een opbouw van immuniteit of verbetering van de gezondheid van een kind».

Gezondheid komt niet van medicijnen, vaccins of een verzekeringsmaatschappij. De mysterie van gezondheid zit in het lichaam, niet in medische teksten of de wet.

“Doktoren gieten geneesmiddelen waar zij weinig van afweten, om ziekten te genezen waar zij nog minder van afweten, in mensen waar zij helemaal niets van afweten.” — Voltaire, 1694 – 1778

Lees / bekijk ook

De geschiedenis van vaccineren, niet het vaccin heeft de ziekte(s) genezen maar hygiene. Plus de video (Engelstalig 4 uur) een horror verhaal