Suiker nog schadelijker dan gedacht (nieuw onderzoek)

Save as PDF 

suiker ongezond Als de suikerconsumptie in 5 even grote groepen verdeeld werd, dan vertoonde zich een lineair verband tussen suikerconsumptie met de waarschijnlijkheid aan CVZ te overlijden. De waarschijnlijkheid om aan CVZ te overlijden was bij de 4 groepen in verhouding tot de laagste groep respectievelijk hoger als volgt: 7%, 18%, 38% en 103 % hoger. Dat betekent, dat de groep met de hoogste suikerconsumptie een meer als dubbele waarschijnlijkheid had om aan hart-en vaatziektes te overlijden.

Nieuwe Feiten over de Schadelijkheid van Suiker.
Door Dr. med. Dr. Dr. Probst
Nederlandse vertaling Rob Hundscheidt

suiker ongezond volgens nieuw onderzoek
Intussen staan er op de wereldwijd grootste medische databank MEDLINE honderden onderzoeken over de schadelijkheid van suiker. Twee daarvan worden later in dit bericht geciteerd, want het wordt altijd duidelijker dat suiker nog veel gevaarlijker is dan tot nu toe werd aangenomen. Daarom zouden de voedingsinstanties hun aanbevelingen dringend opnieuw moeten overdenken, omdat ze het voor juist houden, dat 10 % van de dagelijkse calorieenconsumptie in de vorm van suiker toelaatbaar zou zijn.

Onderzoek bij de Amerikanen laat zien dat de Amerikaanse bevolking tussen 1988 en 1994 gemiddeld 15,7 % van hun dagelijkse calorieenconsumptie in de vorm van suiker namen. Tussen 1999 en 2004 was dat 16,8 %.

De laatst beschikbare gegevens laten ons zien dat 10 % van de Amerikanen meer dan 25 % van hun calorieen in de vorm van suiker consumeren. Het kon intussen ook bewezen worden dat er verschil tussen de suikersoorten
is. De vruchtenzuren die in het fruit voorkomen kunnen kankercellen tot een veel snellere groei stimuleren, zoals aan de hand van pancreaskanker bewezen kon worden. De in de voeding hoofdzakelijk voorkomende suiker – het glucose – kan alleen maar met medewerking van insuline in de cellen opgenomen worden en stimuleert daarmee de insulinestofwisseling.

Intussen wijzen talrijke onderzoeken uit, dat insuline niet alleen voor het ontstaan van insulineresistentie zorgt en daarmee tot diabetes, maar bovendien ook een centrale betekenis heeft voor het ontstaan van allerlei andere ziektes. Om reden daarvan zou zowel fructose zoals ook glucose liefst maar zeer terughoudend minimaal geconsumeerd mogen worden, en de voeding bij voorkeur op vetverbranding omgesteld moeten worden.

In het volgende actuele onderzoek uit 2014, werden de gegevens van het nationale consumptie onderzoek van de VS – NHANES (National Health and Nutrition Examination Study ) weergegeven, die van de Amerikaanse
gezondheidsdienst CDC ?( Centre of Diseases Control ) ieder jaar weer opnieuw geactualiseerd worden. In dit cohorten-onderzoek, werden 31.147 volwassenen onderzocht die representatief waren voor de algemene bevolking, en tot bijna 15 jaar daarna geobserveerd werden. De gegevens werden in verband gebracht met
ziekte- en overlijdensgevallen van deze geobserveerde groep en statistisch geanalyseerd. Daarbij wilden de wetenschappers het verband tussen suikerconsumptie en cardio-vasculaire ziektes ( hart- en vaatziektes ) (CVZ ) onderzoeken. Variabele stoorfactoren zoals ouderdom, geslacht of ras, werden in de statistische analyse gereinigd.

Evenzo werd daarbij rekening gehouden met socio-demografische parameters. Zo kwamen er de volgende resultaten uit: De meeste deelnemers van het onderzoek – precies 71,5 % – consumeerden 10% of meer van hun dagelijkse calorieen in de vorm van suiker.

Ca. 10 % van de deelnemers van het onderzoek consumeerden 25 % of meer van hun dagelijkse calorieen in de vorm van suiker.

In het verloop van het midden van de na-observatieduur van 14,6 jaar, registreerden de onderzoekers 831 overlijdensgevallen die op ( CVZ ) te herleiden waren.

De deelnemers aan het onderzoek – meer dan 25 % uit suiker betrokken, hadden tegenover diegenen die minder dan 25 % aan suiker consumeerden, een 2,75-voudige verhoogde waarschijnlijkheid om te overlijden.

De deelnemers aan het onderzoek die dagelijks een suikerhoudende limonade consumeerden, hadden een 29 % hogere waarschijnlijkheid om aan hart- en vaatziektes te overlijden ten opzichte van diegenen die maar een maal per week een suikerhoudende drank consumeerden.

Een tweede – in september 2014 gepubliceerd – onderzoek, onderzoekt de vraag in hoeverre de verhoogde consumptie van suiker en de daaruit resulterende pre-diabetes het percentagueel optreden van kanker verhoogt (2).


Zoals bekend publiceren de vervaardigers van verschillende farmaceutische middelen tegen diabetes en de allopatische geneeskunde voortdurend nieuwe succesberichten, alsof de door te veel suiker uitgeloste pre-diabetes een soort van onbeduidende ziekte zou zijn waarmee men goed zou kunnen leven. In ieder geval zouden de tijden nu voorbij zijn waarin men met ernstige complicaties van de ziekte zou moeten rekenen. Vooral het altijd weer bediscussieerde verhoogde kankerpercentage bij diabetes en zelfs ook al bij pre-diabetes, kon altijd kundig in twijfel
getrokken worden omdat de meeste onderzoeken uiteindelijk te weinig deelnemers bleken te hebben en daarom altijd aangevochten konden worden. Aan deze tactiek is nu echter een einde gekomen. Nadat Chinese wetenschappers in totaal 16 prospectieve cohorte-onderzoeken hebben uitgevoerd, met in totaal 891.426 pre-diabetische deelnemers, om die met betrekking tot het overlijdenspercentage te analyseren.


Het onderzoek (2) gaf als resultaat dat de waarschijnlijkheid om kanker te krijgen ten opzichte van normale controle-personen met 15 % steeg. Daarbij waren vooral tumoren van de lever en de pancreas, borst, en baarmoeder
betroffen. Het sterkste verband tussen pre-diabetes en tumoren kon voor de maag, kolorektale tumoren, tumoren van het endometrium, en van de lever nagewezen worden.

Het verband tussen diabetes met long-, prostaat-, eierstokken-, nier- en de blaastumoren kon niet nagewezen worden.

1.Yang
2. O, Zhang Z Gregg EW et al: Added Sugar Intake and Cardiovascular
3.Diseases. Mortuality among US Adults. JAMA internal Medicine. Published
4.online februar 3, 2014
5.Yi
6. Huang Xiaoyam Cai Miaozhem Qiu, Peison Chen, Hongfeng Prediabetes and
7.the Risk for Cancer: a meta-analysis. Diabetologica 11 september 2014.


Hallo Henk,?

Ik zal er nog wat informatie aan toevoegen. Uit de gezondheidswereld weet ik dat zowel suiker direct of indirect schadelijk zijn en de vorming van kanker bevorderen.?Als iemand kanker heeft dan moet die van alle suiker wegblijven, ook fruit met uitzondering van watermeloen + rand. In het artikel staat dat niet bewezen.?Er zijn veel rawfoodisten die veel fruit eten, en geen bladgroente – die eigenlijk belangrijker zijn.?Dr. Probst – die ook slachtoffer is geweest van de fruit-industrie – en daar door zware osteoporose heeft opgelopen, verkondigt nu om alle suikers en meel weg te laten en over te stappen op vethoudende voedingsmiddelen – als men die verdragen kan – en die een veiligere energiebron zouden zijn.

Maar wat in het artikel weer niet er bij staat is, dat dit alleen zo is als er voldoende ongekookte groene bladgroente in de voedingswijze zitten.?Minstens 1, maar beter 2 maal daags een grote salade of groene smoothy is een must. Zonder het chlorophyl in groene bladgroente, kunnen de mineralen en vitaminen etc, etc, zich maar nauwelijks of niet opbouwen in het lichaam.?Het chlorophyl is de belangrijkste levengevende drijvende kracht,

Bedankt ook en groeten van Rob