Social Engineering in het Nederlands: psychologische manipulatie


Social engeneering & psychologische manipulatie

passief nieuws Zoals de vaste lezers van de nieuwsbrief inmiddels wel weten ben ik de site van James Corbett aan het uitspitten. (The corbettreport.com ) Uit het rijke archief valt daar heel wat te downloaden wat ik op mijn gemak kan beluisteren in de auto op weg naar …. Deze week weer een mooie aflevering gevonden over “social engineering” of-te-wel: psychologische manipulatie.

social engeneering

Hoe lang vindt dit alles al plaats?

Wat mij in de aflevering van de Corbett report opviel was hoe lang deze praktijken al plaatsvinden. De hele hippie beweging van eind zestiger jaren bleek al gestuurd en gemanipuleerd te worden vanuit de “Powers that be”, de krachten achter de schermen. Op de diverse platen had dus kunnen staan; “Produced by Rothschild”. “The best way to control the opposition is to lead it ourselves” Lenin! (De beste manier om de oppositie te controleren is om er zelf leiding aan te geven)

Veel van onze helden uit de zestiger jaren waren dus niet meer als marionetten die mochten dansen volgens de richtlijnen van de powers that be. De hippie beweging had tot gevolg dat er vele sociale veranderingen plaatsvonden die allerlei waarden in de maatschappij hebben veranderd, naar nu blijkt gecontroleerd in scene gezet met artiesten als Bod Dylan en Joan Baez en wie weet wie er nog allemaal meer ingezet werden om de mening van de massa te beïnvloeden.

passief nieuws absorberen

Kijken we dan verder wat er achter de schermen allemaal bereikt kon worden met social engineering dan is het voor de powers that be nu een klein kunstje om via de TV, Radio maar vooral het internet de massa’s te beïnvloeden op een manier die de meesten niet eens kunnen bevroeden.

— Henk Mutsaers

slaafse volgelingen van het systeem