Shaken baby syndroom vaak slechts een dekmantel bij kinderen met hersen-beschadigingen door vaccins

Shaken baby syndroom of hersenbeschadiging?

shaken baby syndroom Shaken baby syndroom vaak slechts een dekmantel bij kinderen met hersen-beschadigingen door vaccins

Op basis van het beschikbare bewijs, evenals de uitkomst van vele jaren langdurig onderzoek naar deze materie door prominente waarheidszoekers, blijkt Shaken Baby Syndroom in het bijzonder, vaak niets anders te zijn dan een schijnreden voor schade aan de hersenen, die veroorzaakt wordt door injecties met vaccins.

natural news

Door: Ethan A. Huff, staf schrijver 14-02-2013
Vertaling: Frank Bleeker
Bron: Natural News

DISCLAIMER: Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

Kindermishandeling komt in vele vormen voor…

….. en kan leiden tot ernstige en blijvende gezondheidsproblemen, zoals Shaken Baby Syndroom (SBS). Dit betreft schade aan de hersenen, die meestal wordt aangetroffen bij kinderen die jonger zijn dan een jaar. Maar de oorzaak van dergelijk misbruik is niet altijd een fysiek trauma, zoals veel deskundigen beweren. Kinderartsen, artsen en gezondheidsambtenaren van de overheid misbruiken kinderen regelmatig door ze te injecteren met giftige vaccins, die vaak de werkelijke oorzaak zijn van Shaken Baby Syndroom en andere aan hersenschade gerelateerde aandoeningen. Ouders en voogden wordt vaak onterecht verweten dat zij deze fysieke mishandeling veroorzaken.

Het is geen onderwerp waar de mainstream media graag over spreken, of dat de mainstream gezondheidsautoriteiten waarschijnlijk ooit toe zullen geven, maar vaccin-geïnduceerde schade aan de hersenen is in de huidige samenleving wijd verspreid, in het bijzonder als een toenemend aantal vaccins wordt toegevoegd aan het vaccinatieschema van kinderen. En op basis van het beschikbare bewijs, evenals de uitkomst van vele jaren langdurig onderzoek naar deze materie door prominente waarheidszoekers, blijkt Shaken Baby Syndroom in het bijzonder, vaak niets anders te zijn dan een schijnreden voor schade aan de hersenen, die veroorzaakt wordt door injecties met vaccins.

SBS, een handige dekmantel voor vaccin-geïnduceerd hersenletsel

Het begrip Shaken Baby Syndroom als een legitieme, trauma-geïnduceerde vorm van hersenbeschadiging, werd voor het eerst ‘populair’ in de jaren ’70, toen werd verondersteld dat baby’s met ernstige hersenbeschadigingen, die niet direct konden worden gekoppeld aan externe tekenen van schedeltrauma, door een mens hardhandig door elkaar moesten zijn geschud. Lichamelijke kindermishandeling werd in feite beschouwd als de enige oorzaak van Shaken Baby Syndroom, en uiteindelijk werd dit in feite de enige aanvaarde diagnose wanneer men te maken kreeg met onverklaarbare vormen van hersenbeschadiging die bij kinderen werden waargenomen.

http://www.naturalnews.com/child.html

Naarmate de tijd verstreek, begonnen degenen die aandacht besteedden aan deze zaak, een merkwaardig patroon te ontdekken met betrekking tot Shaken Baby Syndroom en de relatie tot vaccinaties. Bij veel kinderen die zich normaal ontwikkelden en, voordat zij vaccins toegediend kregen, een gezonde groei vertoonden, stopte bijvoorbeeld plotseling de ontwikkelingsgang en hun gezondheid begon daadwerkelijk te verslechteren. En meestal na de tweede en derde ronde van injecties, begonnen sommige kinderen symptomen te ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met de symptomen die vaak in verband gebracht worden met Shaken Baby Syndroom.

Multivalente vaccins direct in verband gebracht met het veroorzaken van SBS

In een rapport dat in 1998 gepubliceerd werd in een nummer van Nexus Magazine, schreef Dr. Viera Scheibner, Ph.D., uitgebreid over het verband tussen Shaken Baby Syndroom en vaccins. Door haar onderzoek ontdekte Dr. Scheibner dat vooral multivalente vaccins, die antigenen bevatten voor twee of meer ziekten en niet alleen een antigeen voor één bepaalde ziekte, sterk in verband gebracht werden met het veroorzaken van encefalitis (ontsteking van hersenweefsel) en andere vormen van hersenbeschadiging. Dergelijke vaccins omvatten ook het DPT-vaccin (difterie, kinkhoest, tetanus) en het vijf-in-een (pentavalent) vaccin voor difterie, tetanus, acellulaire pertussis, hepatitis B, en geïnactiveerd polio.

Aangezien veel van de symptomen die gepaard gaan met vaccin-geïnduceerde schade aan de hersenen precies leken op die van Shaken Baby Syndroom, raakten Dr. Scheibner en ook anderen ervan overtuigd dat niet alle gevallen van Shaken Baby Syndroom werden veroorzaakt door fysiek-geïnduceerde kindermishandeling. Ze deden een beroep op de medische gemeenschap vanwege het ondoordachte afdekken van alle Shaken Baby Syndroom gevallen, als zijnde definitief veroorzaakt door lichamelijke mishandeling, vooral als solide bewijs aan het licht kwam dat iets anders suggereerde.

“Vaccins zoals het pertussis (kinkhoest) vaccin worden daadwerkelijk gebruikt om encefalomyelitis (experimentele allergische encefalomyelitis) te veroorzaken bij proefdieren”, schrijft Dr. Scheibner in haar artikel onder verwijzing naar een studie die eerder, in 1980, werd gepubliceerd in het American Journal of Pathology. “Deze (conditie) wordt gekenmerkt door zwelling van de hersenen en bloedingen in een mate die vergelijkbaar is met die, veroorzaakt door mechanische verwondingen,” voegt ze eraan toe, verwijzend naar een andere studie die enkele jaren later, in 1985, werd gepubliceerd in het Japanse Journal of Medical Science & Biology.

Veel ouders van door vaccins beschadigde kinderen worden valselijk beschuldigd van kindermishandeling. Wat dit suggereert is natuurlijk, dat de gestage stijging van het aantal gevallen van Shaken Baby Syndroom in de afgelopen decennia niet per se alleen een gevolg is van een overeenkomstige stijging van de kindermishandeling door ouders en verzorgers, maar ook door een toename van reacties op vaccins. Maar de medische wereld blijft dit bewijs negeren.

Dit heeft ertoe geleid dat talloze ouders, van wie de kinderen na vaccinatierondes met verwondingen en met Shaken Baby Syndroom -achtige symptomen worden geconfronteerd, door de staat valselijk worden beschuldigd van mishandeling van hun kinderen. “Veel kinderen die lijden onder het zogenaamde ‘Shaken Baby Syndroom’ zijn mogelijk slachtoffer van niet-gediagnosticeerde vaccinschade,” voegt Dr Scheibner daaraan toe. “Sinds de massale vaccinatie van zuigelingen begon, werden de pagina’s van medische tijdschriften gevuld met meldingen van ernstige hersenen- cardiovasculaire, metabole en ander letsel.”

Dit wil niet zeggen dat alle misbruik-gerelateerde gevallen van Shaken Baby Syndroom verkeerd zijn beoordeeld, maar dat van ten minste een aantal ervan een verkeerde diagnose wordt gesteld in het geval dat vaccins de echte boosdoeners zijn. Feit is dat in de bijsluiters van veel vaccins, waaronder die voor hepatitis B en kinkhoest, duidelijk wordt uitgelegd dat neurologische aandoeningen zoals paresthesie en verlamming, waaronder het beruchte Guillain-Barré syndroom en multiple sclerose, kunnen ontstaan als reactie op vaccinaties.

Maar in plaats van een goed onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van vaccins, beschuldigt het Amerikaanse rechtssysteem, dat sterk wordt beïnvloed door de farmaceutische en vaccin-industrie, de ouders van de door vaccins beschadigde kinderen vaak van het mishandelen van hun kinderen. Deze ouders kunnen worden opgesloten wegens het zogenaamd toebrengen van letsel aan hun kinderen, en zelfs kunnen hun kinderen van hen weggenomen worden door Child Protective Services (CPS – Kinderbescherming).

Dit is precies wat er gebeurde met een familie uit South Dakota, waarvan de te vroeg geboren zoon een paar weken na de geboorte stierf als gevolg van vaccinatieschade. Volgens rapporten, kreeg het jongetje, Cameron genaamd, in overeenstemming met de aanbevelingen van de huisarts, net na de geboorte verschillende vaccins toegediend, maar al snel ontwikkelden zich ernstige complicaties. Niet lang na het ontvangen van de drie-in-een Pentacel vaccin (DTaP, IPV, en Hib), en slechts een dag na ontvangst van het hepatitis B-vaccin, overleed Cameron.

Niet alleen kregen Cameron’s ouders te maken met het verdriet en de pijn van het verlies van hun zoon, maar ze werden er ook nog eens valselijk van beschuldigd dat ze op de een of andere manier verantwoordelijk waren voor de dood van hun kind. Het Systeem heeft geprobeerd om te beweren dat Cameron’s ouders hem zo hard door elkaar hebben geschud, dat hij hersenbloedingen kreeg en als gevolg daarvan overleed. Men heeft geprobeerd het tweelingbroertje van Cameron, Dalton, te ontvoeren en hem over te dragen aan de Kinderbescherming. En nooit, op geen enkel moment, werd tijdens dit proces bevestigd dat vaccins iets te maken kunnen hebben gehad met de dood van Cameron.

Vele jaren later bevestigden medische experts eindelijk dat vaccins, en niet fysiek geweld, de meest voor de hand liggende oorzaak van het overlijden van Cameron zouden kunnen zijn geweest. Dalton werd uiteindelijk vanuit de handen van de staat (Kinder-bescherming) naar de ouders teruggebracht. Maar het kostte deze familie nog vele jaren van vechten tegen het systeem voordat er een soort gerechtigheid bereikt werd. Vele andere gezinnen moesten sindsdien nog altijd dergelijke grofheden van de overheid doorstaan. Een overheid die weigert de gevaren van kindervaccinaties te erkennen.

SBS-zwendel blijft doorgaan wegens gebrek aan legitieme, lange termijn veiligheidsstudies van vaccins

Helaas is het onwaarschijnlijk dat de Shaken Baby Syndroom -zwendel, die de vaccin-industrie beschermt tegen aansprakelijkheid voor vaccin-geïnduceerde schade aan de gezondheid en overlijden, snel zal worden opgelost. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat lange termijn veiligheidsstudies voor vaccins nagenoeg niet bestaan, waardoor het zeer moeilijk is voor ouders van door vaccins beschadigde kinderen, zich te verdedigen tegen aanklachten wegens kindermisbruik.

“Weinig gepubliceerde studies over de effecten van vaccins omvatten voor-en-na studies van immuun parameters of hersenfunctie studies zoals elektro-encefalogrammen, of op lange termijn veiligheidsmonitoring,” zegt Dr. Harold E. Buttram, MD, over het ontbreken van goed wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijke bijwerkingen van vaccins. “Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de aanvullende of synergetische bijwerkingen van meervoudige, gelijktijdig toegediende vaccins.”

Bronnen voor dit artikel zijn onder andere:

http://www.nvic.org/doctors-corner/Shaken-Baby-Syndrome.aspx

http://www.bibliotecapleyades.net/salud/esp_salud33d.htm

http://www.vaccineeducation.org/shakenbaby.htm

http://discovermagazine.com

Vrijdag 23 januari 2015 dient het kort geding van de stichting ‘Shakenbaby.nl’ tegen de NVK (Ned.Ver.Kindergeneeskunde)
Locatie: rechtbank Utrecht (nabij het station, Vrouwe Justitiaplein 1,
3511 EX Utrecht) Tijdstip: 9.00 – 12.00 uur.

De NVK heeft om onduidelijke redenen haar instemming ter elfder ure ingetrokken voor het gesprek met ons bijgestaan door twee kinderartsen die onze ongerustheid delen. Om die reden gaat het kort geding alsnog toch door. In de dagvaarding verlangen wij erkenning door de NVK inzake het probleem en de gevolgen van onterechte meldingen door kinderartsen van een vermoeden van shaken-baby-syndroom. Dit probleem doet zich veel te vaak voor, waarschijnlijk 20 tot 30 keer per jaar in Nederland. De gevolgen voor de ouders en baby’s zijn dramatisch: uithuisplaatsingen van kinderen en jaren durende strafrecht procedures tegen ouders. Wij willen met de NVK in gesprek om de richtlijnen van de academische kinderartsen aangepast te krijgen, zodat minder overhaast en onterecht door kinderartsen deze drama’s in gang worden gezet. Nadat correspondentie pogingen stuk liepen op de NVK hebben wij eind 2014 een dagvaarding doen uitgaan voorzien van bijlage met 13 uitgebreide
casuistiek-beschrijvingen. Deze dagvaarding met bijlage is te verkrijgen bij ondergetekende.
De stichting ‘Shakenbaby.nl’ is een initiatief van 13 gedupeerde ouderparen (inmiddels zijn er 16) en ondergetekende.

met vriendelijke groet, Jannes Koetsier, arts, voorzitter stichting
shakenbaby.nl