Salderen wordt in 2020 al versobert. Een rem op de toepassing van duurzame energie?

eigen energie opwekken De consument moet weer verder na gaan denken welke stappen men kan gaan nemen om verder onafhankelijk te worden van de overheid en de energieleveranciers. De overheid – rupsje nooit genoeg [1] – vindt het niet leuk dat al die duurzame energie minder belast kan worden. Aan de andere kant moeten de netwerkbedrijven investeren om het net stabiel en betrouwbaar te houden.

Een rem op de toepassing van duurzame energie?

Salderen houdt in dat het eigen energieverbruik en de eigen duurzame energieproductie met elkaar verrekend worden. Indien er meer duurzame energie wordt opgewekt dan het eigen verbruik dient een leverancier een redelijke teruglever vergoeding te geven. De hoogte van deze redelijke vergoeding verschilt echter per energieleverancier.

energie onafhankelijk van het netwerk

 

Salderen: Wereldwijd het meest effectieve systeem voor de adoptie van duurzame energie!

Dit soort programma’s werd voor het eerst toegepast in de VS in 1978, het Duitse model startte in 1990 met het “Stromeinspeisungsgesetz” en werd herzien in 1999. In 2000 werd het “Erneuerbare-Energien-Gesetz” aangenomen en werd daarmee wereldwijd het meest effectieve systeem voor de adoptie van duurzame energie. Terugleververgoedingen zijn de bron van de enorme toename van het aandeel zonne-energie in Spanje, Duitsland en windenergie in Denemarken en voorzien nu al in respectievelijk 9%, 5% en 20% van hun elektriciteitsbehoefte. Deze programma’s hebben een vaste teruglever vergoeding (met prijsgarantie voor de duur van 20 jaar in Spanje en Duitsland). (Bron Wilkipedia)

Salderen herzien in 2020 is qua investering natuurlijk een zeer korte periode.

De terugverdientijd ligt immers tussen de acht en tien jaar waarna er ook nog een vervanger van voor de dure omvormer om de hoek komt kijken die niet zo lang meegaat als de panelen zelf. De consument is verantwoordelijk voor de omschakeling naar duurzame energie in die landen waar de overheid een solide stimuleringsbeleid hebben gevoerd, en nog voeren.

Eigenaren van zonnepanelen mogen nu salderen, waarbij teruglevering van elektriciteit wordt verrekend met het netverbruik tegen hetzelfde tarief. Zij betalen daardoor geen energiebelasting op dit gedeelte. Volgens Kamp komt het belastingvoordeel voor deze groeiende groep particulieren jaarlijks neer op 40 miljoen euro. Dit wordt volgens Kamp gefinancierd door mensen die niet in het bezit zijn van zonnepanelen. Dit lezen we op: Zelf Energie Produceren.

Nou Minister Kamp, belasting betalen over je eigen investering klinkt voor de overheid wel normaal maar voor de consument niet echt, vandaar dat we in Nederland dan ook mijlenver achterliggen op ons buurland Duitsland op het gebied van duurzame energie. Hoe slim kun je zijn minister?

Investeren in een beter energienetwerk is in feite ?
… een verouderd systeem langer in stand houden ten gunste van de oude energiereuzen en de overheidsbelastingen. Het antwoord daarop zou moeten zijn: omschakelen naar locale energieopwekking en kleinschalige opslag. Maar ja ? dan worden de oude energiebedrijven overbodig. Eh ja, ? maar dat werd de melkboer ook, en de kolenboer, de schillenboer, de bakker, de groenteboer, en al die andere kleine middenstanders. Ook de energiereuzen gaan op termijn tot het ras dinosaurussen behoren. Hoeveel centrales staan er al wel niet stil, in de mottenballen gelegd terwijl ze soms nog nooit productief zijn geweest. Dat bleek dus al een slechte investering te zijn. Maar met het TTIP verdrag kunnen ze ook deze zaken wellicht nog even langer kunstmatig laten overleven?

Echte veranderingen komen altijd van onderaf.

Mensen die mogelijkheden zoeken om te ontsnappen aan de vraatzucht van rupsje nooit genoeg. Die mogelijkheden beginnen zich nu aan de horizon aan te dienen. Fabrikant Tesla komt op de markt met een accu speciaal voor de kleinschalige opslag van duurzame energie. Te denken valt er verder aan de omschakeling van AC naar DC, de omschakeling dus van wisselspanning naar gelijkspanning waardoor er voor de consument een voordeel te behalen valt van 10 tot 15% op het energieverbruik en een langere levensduur van de elektronische apparatuur [ zie het rapport: gelijkspanning in woningen ]

Uiteindelijk gaan zowel de energiebedrijven als de overheid het deksel op de neus krijgen en gaan we toe naar huishoudens die in de toekomst geheel losgekoppeld zullen zijn van het elektriciteitsnet. Als er namelijk vraag gaat ontstaan zullen er altijd bedrijven zijn die daar op gaan inspringen. En deze vraag zal honderd procent zeker gaan ontstaan door het gedrag van rupsje noot genoeg. Er zijn nu al slimme energiecomputers op de markt die vraag en aanbod managen op huishoud niveau. Mensen die nu al buiten de bebouwde kom wonen en met minder restricties te maken hebben kunnen zelf de combinatie al maken van zon en windenergie en een opslag systeem maken gebaseerd op waterkracht. Het water oppompen naar een hoger reservoir en wanneer nodig eenvoudig weer stroom opwekken. Verder het hierboven besproken omschakelen van wissel- naar gelijkstroom en de energiecomputer en je bent er al. Denk verder ook aan startup bouw zelfvoorzienende container. Denk ook aan de nulpunt energie waarvan de kennis en ontwikkeling nu nog onderdrukt wordt. Wellicht zijn over enkele jaren de windmolen en zonnepanelen al weer ouderwets (?)

? Henk Mutsaers

[1] Rupsje nooit genoeg eet alle planten volledig kaal zodat de planten compleet afsterven. Door slechts een deel van de plant op te eten groeien er weer nieuwe blaadje zodat ze hun voedselvoorziening veilig zouden stellen. Maar de rups is geen lang leven beschoren dus maakt dat niets uit, net als onze overheid ?dienaren’ die ook slechts vier jaar hoeven te dienen voor de bevolking met een kort lange termijn geheugen. [Terug naar boven]

Noot: Zelf ben ik in 2011 al begonnen met bij verwarmen via een speksteen houtkachel. In 2012 werd het huis aan de buitenzijde voorzien van isolatie. 2014 werden 15 zonnepanelen gelegd. 2015 een lucht – water warmtepomp en de volgende stap gaat het bijplaatsen van zo’n 5 a 6 extra zonnepanelen om het verbruik van de warmtepomp op te vangen. De gasmeter staat al op nul en het elektriciteitsverbruik gaat deze zelfde weg volgen. Wat over blijft is de opslag en het optimaliseren van het verbruik en wellicht overschakelen van AC naar DC.

Lees ook: Zelfredzaamheid

Extra belasting over zelf opgewekte stroom uit zonnepanelen gaat zonnepanelenbezitter tot 300 euro per jaar kosten

Als het aan minister kamp van Economische zaken ligt gaat u straks belasting betalen voor de stroom die u zelf opwekt met zonnepanelen. Wij vinden dat een vreemde gedachte: U betaalt toch ook geen belasting over uw zelf geteelde groenten? Het gevolg van deze wetswijziging is dat u, uitgaande van een gemiddelde zonnepaneleninstallatie van 10 panelen, tot ? 300 opbrengst per jaar kan mislopen. Dit geldt voor alle zonnepanelenbezitters in Nederland en mag niet gebeuren!

De opbrengst kan met ? 300 per jaar dalen! Dat mag niet gebeuren.

Wat gaat er veranderen?
Deze wetswijziging geldt voor alle stroom die u zelf opwekt met zonnepanelen. Wij willen dit benadrukken omdat uit onderzoek blijkt dat 80% van de zonnepanelenbezitters denkt dat deze wetswijziging niet voor hen geldt. Zij denken dat dit alleen geldt voor mensen die meer opwekken dan verbruiken. Het tegendeel is waar. Deze wetswijziging treft alle zonnepanelenbezitters en gaat u geld kosten!

Wat gaat u dat extra kosten?

Wij hebben een onderzoek uitgevoerd onder 1045 zonnepanelenbezitters om te bepalen hoeveel belasting zij extra zouden kunnen gaan betalen. Gemiddeld heeft een zonnepaneelbezitter 10 panelen en wordt 65% van de opgewekte stroom tijdelijk terug geleverd aan het net. Een gemiddelde zonnepaneelbezitter gaat dan per jaar ? 205,94 extra betalen. Dit kan oplopen tot maximaal ? 316,84 euro per jaar.

Teken de petitie NU >>> http://zonnestroombelastingvrij.nl/