Revolutionaire DNA ontdekking die de geneeskunde …..


dna De DNA informatie die ons stuurt

De DNA Spinmatrix is het informatie verwerkings-programma dat onze groei en gezondheid stuurt en bewaakt.

Ons leven begint wanneer een zaad- en eicel samensmelten en het DNA van man en vrouw wordt samengevoegd.  Vanaf dat moment ontstaat een heel mens en alle processen die nodig zijn om uit te groeien tot een volwassen mens, worden draadloos door ons DNA aangestuurd en bewaakt.

dna
Ons DNA is een informatieverwerkende eenheid die alle informatie die voor onze gezondheid van belang is opvangt, verwerkt en de benodigde processen in ons lichaam aanstuurt.

IETS OVER HET ONDERZOEK DAT LEIDDE TOT DE ONTDEKKING VAN DE DNA SPINMATRIX

Professor dr. P. Gariaev. grondlegger van de wavegenetics en de DNA SpinMatrix

Professor dr. P. Gariaev. grondlegger van de wavegenetics en de DNA SpinMatrix

Dat is de conclusie van de wetenschapper professor dr. Peter Gariaev na tientallen jaren onderzoek van de informatie-programma’s van het DNA. Zijn onderzoek bouwt voort op onderzoeken van bijna honderd jaar geleden toen door de eveneens Russische wetenschapper dr. Alexander Gurwitsch werd ontdekt dat planten een lichtinformatiesignaal uitzenden, Gurwitsch noemde dit mitogenetische straling.  In die tijd bestonden nog geen wiskundige rekenmodellen en meetinstrumenten om dit signaal verder te  analyseren, bovendien kon  men zich niet voorstelen hoe een ‘lichtsignaal’ een rol zou kunnen spelen binnen de biologie. Het duurde tot de zeventiger en tachtiger jaren voordat de technische mogelijkheden ontwikkeld waren om met het analyseren van het ‘lichtsignaal’ verder te kunnen gaan.

Professor dr. P. Gariaev heeft het voortouw genomen. Hij ontdekte in de tachtiger jaren waar de mysterieuze mitogenetische straling vandaan kwam, namelijk uit het DNA, maar hij ontdekte bovendien dat het DNA informatie opvangt, verwerkt en weer uitzendt en dat doet door gebruik te maken van geluid- èn lichtsignalen.

DE ONTDEKKING VAN HET DNA FANTOOMEFFECT

De DNA informatie stuurt en bewaakt groei en gezondheid van baby tot volwassene

Een eerste mijlpaal  van zijn onderzoek was in 1985 de ontdekking van het DNA fantoom effect. Een DNA monster was  in een vacuüm kolf geplaatst en bestraald door speciaal laserlicht, de licht- en geluidssignalen van werden opgevangen. Vervolgens werd het DNA monster verwijderd maar tot hun verbazing bleven de licht- en geluidsignalen bestaan. De DNA signalen waren dus in staat om hun omgeving te beïnvloeden.

Een Engelstalige publicatie was pas in 1991 mogelijk nadat tal van onderzoekers zijn revolutionaire bevindingen hadden herhaald en gecontroleerd. In 2008 heeft de Nobelprijswinnaar  Luc Montagnier vergelijkbare bevindingen gedaan en gepubliceerd.

 

De onderzoeken leggen de wetenschappelijke basis voor de werking van homeopathie.

DNA ONDERZOEK BIJ PLANTEN, HERSTEL NA RADIO-ACTIEVE BELASTING

De arabidopsis thaliana hersteld van de radioactieve straling van Tchernobyl door de DNA SpinMatrix

Daarna heeft hij zich gericht op het begrijpen van die signalen en de toepassing hiervan voor herstel van gezondheid. In eerste instantie was zijn  onderzoek gericht op het herstellen van door radioactiviteit beschadigde gewassen. Het bleek dat door het overdragen van onbeschadigde DNA-informatiesignalen de beschadigde gewassen herstelden.

DNA ONDERZOEK BIJ DIEREN, GENEZING VAN DIABETES 1

Bijna vijftien jaar geleden heeft hij zijn onderzoek uitgebreid naar de werkzaamheid van DNA informatie overdracht bij dieren en een van de meest spraakmakende onderzoeken betreft het effect bij diabetes 1 bij ratten. Voor zijn onderzoek gebruikte hij ratten waarvan de alvleesklier was vernield door gif en diabetes 1 optrad.  Na enkele minuten overdracht van ‘goede, onbeschadigde’ DNA informatie herstelden bijna alle ratten binnen een week. Dr. Gariaev verklaart dit door het programmeren van stamcellen, deze krijgen als het ware de opdracht om dat wat vernield was weer te gaan repareren.

DNA ONDERZOEK BIJ MENSEN, VERBLUFFENDE RESULTATEN

De DNA Spinmatrix kan worden afgelezen van een foto.

Vervolgens heeft hij stapsgewijs de toepassingsmogelijkheden bij mensen onderzocht en de resultaten overtreffen de stoutste verwachtingen. Uit zijn onderzoeken blijkt dat het overdragen van onbeschadigde DNA informatie ook bij mensen beschadigingen en aandoeningen kan herstellen.
In eerste instantie heeft hij de DNA signalen gebruikt van organen van gezonde gezinsleden, vervolgens heeft hij de DNA informatie gescand van de hele persoon en toen dat dezelfde resultaten opleverde heeft hij een jeugdfoto van de persoon gescand met dezelfde verbluffende resultaten.

DE VISIE VAN PROFESSOR DR. GARIAEV OP HET FUNCTIONEREN VAN ONS DNA

De ontdekking van zoveel nieuwe inzichten over de functie van het DNA voor het leven zal leiden tot nieuw paradigma. Dr. Gariaev omschrijft het als volgt:

De DNA moleculen klinken zacht maar voortdurend en ervaren op dezelfde wijze de menselijke spraak en de DNA informatie van andere organismen. Het zogenaamde DNA fantoom effect is een meet- en waarneembare indicator voor een niet aan materie gebonden overdracht van informatie in een grensgebied dat van niet-materiële in de materiële werkelijkheid overgaat.

Op basis van zijn en ander wetenschappelijk onderzoek komt hij tot de conclusie dat er een ‘DNA-taal’ bestaat die opgevangen en geïnterpreteerd wordt door alle levende organismen. Het geeft een wetenschappelijke basis aan onder meer de onderzoeken van Rupert Sheldrake en Emoto.

DE TOEPASSING VAN DE DNA SPIN MATRIX BIJ MENSEN

De geluiden van de DNA Spinmatrix beluisteren met de koptelefoon

De DNA informatie die door dr. Gariaev de DNA-SPIN-matrix wordt genoemd, stuurt volgens hem reparatie- en herstelprocessen in het lichaam aan. Wanneer een verstoring optreedt van deze aansturende informatie, worden herstelprocessen niet meer optimaal aangestuurd en ontstaan klachten, ziektes en veroudering. Verstoringen van het aansturende DNA programma ontstaan volgens dr. Gariaev door onder meer onvolwaardige voeding, elektromagnetische straling, infecties en stress.

Het herstellen van de aansturende DNA informatie door het luisteren en kijken naar de eigen DNA informatie kan voor een verbetering van het herstel zorgen volgens dr. Gariaev. Klachten en aandoeningen zouden kunnen verdwijnen en veroudering tegengegaan. Sinds een aantal jaren kunnen personen gebruik maken van hun eigen oorspronkelijke DNA SPIN matrix.

ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK

Er zijn ervaringsberichten van mensen met sterk uiteenlopende klachten waaronder gezichtsverlamming, anti-aging, colitis ulcerosa, alcoholverslaving, borstkanker, cystic fibrosis en cerebrale kinderverlamming maar deze ervaringen zijn geen garantie voor een dergelijk resultaat bij vergelijkbare klachten. Op de website www.quantum-genetics.eu  kunt u hier meer over lezen. Bestel uw eigen oorspronkelijke DNA SpinMatrix

Luister ook naar de uitzending van gezondheidradio 09-04-2013 met Rinno Heidstra

Van dezelfde schrijver:

boek Rinno Heidstra Het Cel Herstel Concept

In het boek Het CelHerstelConcept® wordt op een logische en duidelijke wijze de samenhang uitgelegd tussen klachten en het ontstaan van ziektes. De spelregels van uw lichaam worden op een duidelijke en onderbouwde manier uitgelegd waardoor u de kennis en het begrip krijgt om zelf gezonde keuzes te maken in uw leven. Als u zich houdt aan de spelregels van uw lichaam hoeven uw cellen u niet te waarschuwen en blijft u energiek en gezond!