Regulatiethermografie geeft inzicht in de oorzaak


Regulatiethermografie inzicht in de oorzaak

Rinno Heidstra We zijn gezond zolang ons lichaam in staat is om verstorende en bedreigende omstandigheden het hoofd te bieden en de optimale werkomstandigheden van onze cellen in stand te houden.

Verstoring leidt tot klachten en ziektes.

Door: Rinno Heidstra

regulatiethermografie

Lukraak symptomen behandelen …..

gezonde keuzes maken

….. en supplementen gebruiken levert meestal kortdurende, tegenvallende resultaten op omdat de oorzaak van de klachten niet wordt opgelost. De regulatiethermografie laat zien waar de zwakke plekken zijn waardoor gewerkt kan worden aan duurzaam herstel van de gezondheid.

Wat is regulatiethermografie?
Thermografie betekent temperatuur meten, al in het oude Griekenland voelden artsen met hun handrug op de lichaamsoppervlakken naar bijzonder koude en warme plekken en trokken op basis daarvan hun conclusies betreffende de ziekte.

regulatiethermografie

Tegenwoordig gebruiken we betrouwbare sensoren die de gemeten temperaturen draadloos naar een computer sturen waar een overzicht van de metingen wordt gemaakt en de gegevens worden geanalyseerd.

In de moderne regulatiethermografie worden 90 tot 120 punten gemeten, voor en na een tien minuten durende afkoelingstijd. Zo kan de temperatuurregulatie van het lichaam worden vastgelegd en geanalyseerd. De eerste meetserie dient als basis waarna door de koudeprikkel het lichaam de temperatuur aanpast, de tweede meting laat de temperatuurverandering zien.

De temperatuur van de meetpunten wordt hoger, lager of verandert niet. Omdat huidgebieden door een zenuwbaan via het ruggenmerg zijn verbonden met organen geeft een verandering van de huidtemperatuur belangrijke informatie over de functie van het bijbehorende orgaan. Dankzij de kennis van de temperatuurveranderingen bij gezonde personen kunnen afwijkingen snel worden vastgesteld en geïnterpreteerd.

Tand- en kaakproblemen blokkeren immuunsysteem

gebid

De regulatiethermografie laat de verbindingen tussen de tanden en kaak en de rest van het lichaam zien. Zware metaalbelastingen uit amalgaamvullingen of chronische ontstekingen in het tandvlees of de tandwortel worden door veel artsen en wetenschappers in verband gebracht met ziekten als chronische vermoeidheid, multiple sclerose, verminderde weerstand, chronische darmontstekingen en allergieën. Uit de metingen blijkt of de tanden en kaak een rol spelen bij de klachten.

Jarenlange verstoring leidt tot klachten
Lang voordat klachten ontstaan, zijn in de temperatuurregulatie verstoringen te vinden. De Canadese onderzoeker Keyserlingk geeft zelfs aan dat verstoringen die kunnen leiden tot borstkanker gemeten kunnen worden vier jaar voordat deze op een andere wijze is vast te stellen. In het thermogram, de zes pagina’s tellende rapportage, wordt aangeven welke factoren een risico vormen voor de borstgezondheid zodat deze zijn te corrigeren.

Ziekte van Lyme en regulatiethermografie
Besmetting door de Borrelia spirocheet leidt soms tot de ziekte van Lyme en kan invaliderende gevolgen hebben. Door antibiotica en andere medicijnen verslechtert het immuunsysteem waardoor het steeds moeilijker wordt om uit het dal te kruipen. De regulatiethermografiescan kan dankzij specifieke Lymepatronen aantonen of de ziekte van Lyme op dit moment de grootste veroorzaker is van de klachten en hoe stapsgewijs gewerkt kan worden aan duurzaam herstel.

Borst- en prostaatkanker en regulatiethermografie

hotspots

Misschien wel het meest bijzondere van deze nieuwe vorm van thermografie is dat het de verbanden tussen functiestoringen en het ontstaan van borst- en prostaatkanker legt. Een speciaal borst- en prostaatrapport geeft aan hoe groot het risico is op het ontstaan van deze aandoeningen en door welke factoren. Herstel van de risicofactoren vermindert zo de kans op het krijgen van kanker.

Als kanker is geconstateerd geeft het thermogram aan op welke wijze de gezondheid het meest effectief ondersteund kan worden.

Wanneer regulatiethermografie
Een regulatiethermografie is zinvol om te doen in de volgende situaties:

1. Als preventie.
De thermografie informeert over zwakke plekken en belastingen die onbehandeld klachten zullen gaan veroorzaken.

2. Als preventief borst- of prostaatonderzoek.
In Amerika heeft de FDA de regulatiethermografie erkend als aanvullende diagnostische mogelijkheid bij borst- en prostaatkanker. Borstkanker komt steeds vaker voor bij jongere vrouwen en omdat dit onderzoek stralingsvrij is kan het zonder gevaar voor bijwerkingen worden gedaan. Uit de analyse van de metingen wordt niet alleen het risico op problemen duidelijk maar wordt ook aangegeven welke factoren kunnen worden beïnvloedt om het risico te verminderen.

3.Bij (vage) klachten
Migraine, ziekte van Lyme, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, reuma, versnelde slijtage, darmontstekingen en maagklachten zijn enkele gezondheidsproblemen waar men vaak jaren mee tobt en soms een leven lang omdat alleen aan symptoombestrijding wordt gedaan. De regulatiethermografie kan aangeven waar de oorzaken liggen en zo helpen een fundament te maken voor duurzame gezondheid.

Boeken van Rinno Heidstra:

cel herstel concept
Bespreking
het actief water handboek
Het Actief Water Boek

Meer artikelen:
De DNA informatie die ons stuurt
EBSL bacteriën effectief aangepakt.
Hoera ik heb koorts
Infraroodregulatie thermografie

Website: Duurzaam Gezond | Cel Herstel Concept |