Politieke correctheid is controle op je taalgebruik, en daardoor controle ook op je gedachten. PUNT.

politieke correctheid in de afvalbak Het ontstaan van de moderne Politieke Correctheid is een mooi voorbeeld van de sluwe manier waarop sociale ingenieurs (zoals de Nieuwe Wereld Orde manipulators) te werk gaan. Politieke correctheid is een softe manier van censuur. Zoals de beroemde Amerikaanse komiek George Carlin stelde; it is fascism pretending to be manners. (het is fascisme en doen alsof het omgangsvormen zijn) Het wordt intolerantie vermomd als tolerantie, en het roept bijna overal in de samenleving agressie op.

Politieke correctheid is controle op je taalgebruik,
en daardoor controle ook op je gedachten. PUNT.

politieke correctheid taal en gedachten censuur

Political correctness is language control. And language control is thought control. Period!

politieke correctheid censuur met een glimlach

Bron: Wake Up World
Door: Makia Freeman
Vertaling; Henk Mutsaers

Precies zoals George Orwell zo kon verwoorden in 1984, politieke correctheid is de nieuws piek die ons bedreigt in het vermogen om vrijuit te spreken en denken, door het verminderen van het aantal beschikbare woorden in onze woordenschat te beperken.

Politieke correctheid, op basis van het niet-bestaande “Recht” om niet beledigd te worden.

De waarheid is vreemder dan fictie. Wanneer je kijkt naar de getwiste verdraaiingen is de politieke correctheid menigte opgedrongen in hun taalgebruik zich te ontdoen van “iets” mogelijk offensief, dat is momenteel het theater van de dwaasheid binnengedrongen. Politieke correctheid dicteert wat je wel en niet mag zeggen, gebaseerd op hoe “offensief” een woord is.

Recht op de man zijn er verschillende problemen hiermee. Ten eerste zijn er twee officials of autoriteiten die zichzelf massieve macht toemeten door te beslissen wat als “offensief” gezien kan worden.

Ten tweede, sinds wanneer is “een offensief gevoel” of “de gevoelens kwetsen” zo’n belangrijk issue dat het juridisch gerechtvaardigd is om een ieders vrijheid te beperken? De laatste keer dat ik het gecontroleerd heb was de vrijheid van meningsuiting nog steeds ons recht, verankerd in de juridische documenten van de meeste landen, terwijl het ‘recht om zich niet beledigd te voelen” denkbeeldig is en niet bestaand. Het is een geweldige manier om schande over mensen op te roepen, zich schuldig te voelen voor geen enkele goede reden

Ten derde, en het belangrijkste, net zoals schoonheid is in het oog van de toeschouwer, zo is ook “beledigt voelen” in het rijk van de toeschouwer. Woorden zijn woorden, en elke persoon heeft de leiding over zijn persoonlijke emoties, de keuze om het te negeren of te reageren op de woorden hoe je het zelf wilt, maar geef niet een ander de schuld voor je emotionele staat van zijn. Jij hebt de totale controle over je eigen staat van bewustzijn. Een ander de schuld geven omdat jij kwaad bent, beledigd of boos, toont vluchtgedrag voor je eigen verantwoordelijkheid en een volslagen gebrek aan emotionele en geestelijke volwassenheid.

Sinds wanneer zijn mensen zulke huil babies dat we het niet kunnen uitstaan een woord te horen, een naam, een label of een uitdrukking? Groei eens op alsjeblief!

Politieke correctheid is alweer een ander Rothschild-Rockefeller brouwsel

Zoals altijd zit er nog meer achter dit verhaal. Politieke correctheid heeft zijn wortels in het Marxisme (de oervorm van het communisme) Wikipedia stelde dat; “in het begin tot het midden van de twintigste eeuw de uitdrukking politieke correctheid geassocieerd werd met de dogmatische toepassing van de Stalinistische doctrine, gedebatteerd tussen de Communistische Partij leden en de Socialisten”. Echter, het gaat nog verder terug naar de Frankfurt School (Instituut voor social onderzoek) in het Duitsland van 1923. De Frankfurt School was een denktank voor social engineering gericht op het collectivisme (of zijn uitlopers van het socialisme, marxisme en communisme) over de hele wereld te verspreiden.

Zoals dit artikel van het Schiller Institute luidt:

“De taak van de Frankfurter School, is ten eerste het ondermijnen van de de joods-christelijke erfenis door middel van een ‘afschaffing van de cultuur’ (Aufhebung der Kultur in Lukacs ‘het Duits); en, ten tweede om nieuwe culturele vormen te introduceren waardoor de vervreemding van de bevolking zou toenemen, waardoor een ‘nieuwe barbarij’ cre?ert”.

Het gaat verder tot het punt van de financiering van de Frankfurter School:

“Hoewel het Institute for Social Research gestart is met Comintern [Communistische Internationale] steun, gedurende drie decennia de bronnen van de fondsen omvatte verschillende Duitse and Amerikaanse universiteiten, the Rockefeller Foundation, Columbia Broadcasting System, the American Jewish Committee, verschillende Amerikaanse geheime diensten, the Office of the U.S. High Commissioner for Germany, the International Labour Organization, and the Hacker Institute, a posh psychiatric clinic in Beverly Hills.”

Dus hebben we de referentie naar de Rockefellers die de Frankfurter School financieren van en het is algemeen bekend dat de Rothschilds de opkomst van het marxisme financierde:

“Nathan Rothschild heeft Marx twee cheques van een paar duizend pond gegeven om de oorzaak van het socialisme te financieren. De betalingsbewijzen werden tentoongesteld in het British Museum.

De beide belangrijke Nieuwe Wereld Orde families zijn dus betrokken bij het marxisme, de Frankfurter School en politieke correctheid. Interessant is dat vele onderzoeken erop wezen dat politieke correctheid onderdeel is van een bredere beweging van cultureel marxisme, dat is de ondermijning van de cultuur van een land met collectivistische ideologie, in tegenstelling tot de meer directe politieke versie van het marxisme.

Political Correctness is Tyranny with a Happy Face - Charlton Heston

Politieke correctheid is Tirannie met een blij gezicht

Yuri Bezmenov, een voormalige Sovjet-KGB-agent zei dat “ideologische subversie” de perceptie van de realiteit van elke Amerikaan zou veranderen. Hij schetste hoe een langzaam hersenspoeling proces plaatsvindt, om de individualistische cultuur van het Westen te veranderen. Deze bestaat uit:

Demoralisatie (stiekem, 15-50 jaar) (in principe afgerond)
[ 1) Algehele ontmoediging 2) Het moreel ondermijnen 3) Moedeloosheid ]

Destabilisatie [ontwrichten] (openlijke, 2-5 jaar)
Crisis (6 weken)
Gewelddadige veranderingen en ?
Normalisatie [het nieuwe normaal] (kan jaren duren, en gaat eindeloos door)

Dit alles werd uitgevoerd met als doel het omvormen van het Westen collectivisme [het stellen van het belang van de gemeenschap boven dat van het individu], en het in lijn laten vallen met de Nieuwe Wereld Orde.

De vraag is, Hoe is dat alles werkzaam geweest?

De absurditeit van de politieke correctheid

Wat voor goede bedoelingen politieke correctheid ook gehad heeft kunnen hebben om homofobie, racisme, seksisme en discriminatie van welke aard dan ook te stoppen, is het al lang voorbij de drempel van absurditeit. Bekijk de volgende voorbeelden van wat de Politiek Correcte menigte mensen u proberen te laten zeggen in hun “bias-vrij language” [bias: vooringenomenheid, vooroordeel, sturen in een bepaalde richting]

Senioren, oudsten, bejaarden => “mensen op gevorderde leeftijd”
overgewicht, obesitas => “volk van formaat”
rijk => “volk van materi?le rijkdom”
American => Amerikaanse burger

Dit laatste is vooral interessant, gezien het feit dat de Amerikaanse regering een onderneming is die aanspraak op de gehele Verenigde Staten van Amerika legt, terwijl American een geboren individu van de Republiek te zien geeft. De Politieke Correcte politie wil ook de volgende woorden elimineren:

man, vrouw, vader, moeder, ook, harde werker, de derde wereld, gek, krankzinnig, achtergebleven, gay [homo/lesbienne], tirannie, onwettige vreemdeling, fag, getto [jodenbuurt / onfris stadsdeel], raghead [beledigende term voor Oosterling]

… en jargon uitdrukkingen zoals “Ik wil sterven” en “die test verkracht me”.

Donald Trump kreeg onlangs ongevraagd commentaar voor het gebruik van de term “anchor Baby” [kinderen van illegale immigranten] door een Politieke Correcte journalist, die wilde dat hij “het in Amerika geboren kind van een illegale immigrant” zou zeggen. Wat een mondvol. Grappig genoeg verbrak de journalist zijn eigen Politiek Correcte regels, want nu zijn we te weten gekomen dat “Amerikaanse” niet meer is toegestaan. Herinner je de campagne “ban bossy [verban bazig gedrag]”? Volwassenen die zich overgeven aan volslagen domheid. Meer politieke correctheid en taal controle. Hoe kun je een woord toch verbieden? Wie heeft zelfs dat recht daartoe?

Politiek-correctheid-taal-en-Gedachte-Controle

Het zijn niet alleen specifieke woorden of zinnen die de Politieke Correcte menigte willen vernietigen. Bij sommige universiteiten zijn gehele manieren van gedrag verboden. Bekijk deze belachelijke universiteitsregels uit het boek “Choosing the Right College” 2012-2013, die buiten spraak verbod ook gedragscontrole eist:

Brown University: verboden elke speech:
“waarover mensen zich boos maken, machteloos en rechteloos / buitengesloten”
Colby College: verboden elke speech “die leidt tot een verlies van eigenwaarde”
Bryn Mawr College: verboden “suggestief looks”
[suggestief is een vraag die het antwoord al in zich heeft]
Haverford College: verboden “ongewenste flirt”
University of Connecticut: verbannen “ongepast gelach”
West Virginia University: verbood het gebruik van woorden “vriend” of “vriendin”, maar in plaats daarvan vertelden ze de studenten moeten ze de woorden “lover” of “partner” gebruiken.

Kijk eens wat de Grand Valley State University beveelt te doen om zogenaamd vooringenomenheid te verwijderen uit de taal:

Het vermijden van racisme en Leeftijdsdiscriminatie

Noem ras of leeftijd van een persoon alleen als het voor het verhaal relevant is.
Bevooroordeeld: Een vreemde oude man sprak tot mij in de supermarkt.
Beter: Een vreemde man sprak tot mij in de supermarkt.

Onbekwaamheid en ziekten

Focus op mensen in plaats van omstandigheden.
Bevooroordeeld: Ik ontmoette een epileptische op de bus vandaag.
Beter: Ik ontmoette een persoon met epilepsie op de bus vandaag.

Sinds wanneer is beschrijvend “oude” of “epileptische” gelijk aan discriminatie? Sinds wanneer wordt steeds minder beschrijvend gelijk aan minder discriminerend? Praten over een perversie van eerlijke en de gewone uitspraken! Politieke correctheid maakt dat de werkelijkheid op zijn kop komt te staan.

Ten einde is hier een huiveringwekkend citaat uit 1984 [boek]:

”U hebt geen re?le appreciatie van Newspeak [fictieve taal in George Orwells roman 1984], Winston, ‘zei hij bijna treurig …’ In je hart wil je liever vasthouden aan Oldspeak [oude taal], met al zijn vaagheid en zijn nutteloos nuances. Je hoeft niets te begrijpen van de schoonheid van de vernietiging van woorden. Weet u dat Newspeak de enige taal in de wereld is waarvan de woordenschat elk jaar kleiner wordt? ‘

‘Zie je niet dat het hele doel van Newspeak is om het bereik van het denken te beperken? Uiteindelijk zullen we criminele gedachten letterlijk onmogelijk maken, omdat er geen woorden meer zullen zijn om het in uit te drukken”

Het is om het even wat, alles is mogelijk aanstootgevend.

Alle woorden zijn mogelijk aanstootgevend. Elk woord zou kunnen worden geassocieerd met iets “slechts”, zodat elk woord onder het toezicht van de Politiek Correcte politie kan komen te vallen. Laster, beledigingen en denigrerende taal hebben bestaan sinds de mens kon spreken. Je kunt deze niet zomaar vernietigen. Zelfs de begrippen “micro agressie” en “haat speech” zijn mislukte begrippen, in een poging om “het hebben van gekwetste gevoelens” of “beledigd worden” moreel of juridisch gelijk te stellen aan intimidatie. Er is geen gelijkwaardigheid! Stokken en stenen kunnen mijn botten breken, maar namen zullen me nooit pijn doen …

Fuck political correctness

Moedig iedereen die zelfs een lichte interesse in de vrije mensheid heeft aan, tot volledige vrijheid van meningsuiting, en de totale vrijheid van denken, om politieke correctheid te weerstaan met elke vezel van je wezen. Als u zich zorgen maakt over het kwetsen van de gevoelens van mensen, dan kunt u altijd zoeken naar manieren om iets op de juiste manier uit te drukken. In dat soort situaties, wat dan echt belangrijk is, de manier waarop je woorden zegt, niet wat je zegt.

Wij hebben geen spraak politie nodig om ons te vertellen wat we wel en niet kunnen zeggen – of kunnen en niet kunnen denken. We hoeven het niet uit te drukken via ingewikkelde verbale gymnastiek en gewoon te zeggen wat we denken of onszelf uit te drukken.

Het is tijd voor degenen die zich verschuilen achter “zich beledigd voelen” nu eindelijk op te groeien. Stop de veeleisende mensen om je heen die verandering eisen als gevolg van uw gebrek aan volwassenheid. Stop met het proberen ieders vrijheid te kapen vanwege uw verlegenheid. Net zoals schoonheid in het oog van de toeschouwer is, zich beledigd voelen in de gedachte van de ander, houding en de reactie aan de toeschouwer.

Het is tijd om een schep een schep te noemen. We hebben de spirit van eerlijk praten nodig. We moeten de moed hebben om de waarheid te spreken, niet te gaan in de tegenovergestelde richting en bang worden om iets te zeggen. De echte agenda van de politieke correctheid is om objectief onderzoek te doen vervagen en vrije meningsuiting te verstikken. Uiteindelijk is het om slinkse kritiek op de NWO te elimineren onder het mom van het stoppen van ‘haat speech’ en van alles eerlijke en gelijk te maken.

Bronnen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_correctness
http://www.schillerinstitute.org/fid_91-96/921_frankfurt.html
http://antinewworldorder.blogspot.com/2007/10/who-was-karl-marx.html
https://www.youtube.com/watch?v=lMl4kIxw-jo
https://www.youtube.com/watch?v=AAYQ-rfj1CI
https://www.youtube.com/watch?v=xyOxQJNC2Us
https://www.youtube.com/watch?v=6dynbzMlCcw
https://www.gvsu.edu/cms3/assets/C7078FCF-E2C3-F3DD-7F8E1630561E3F3E/bias-free_language.pdf

Wijsheid wordt je niet in de schoot geworpen. Je zult haar zelf moeten ontdekken na een reis
die niemand voor jou kan maken of jou kan besparen. — Barbara Ann Kipfer