Overeenkomsten en Gemeenschappelijkheden.


white rose revolution Er is zoveel overeenkomst en gemeenschappelijkheid onder mensen, kiezers, links, rechts, sociaal, in het midden, liberaal, of niet politiek geïnteresseerden.

Bijna iedereen heeft genoeg van het establishment, het egoïsme van de hebzucht, van het falen van de elite. Van de verloedering van de samenleving, geestelijke waarden en fatsoen.

overeenkomsten

Overeenkomsten:

Hard werken, langer werken, zonder vooruit te komen. De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter. ongelijke kansen, inkomensongelijkheid, ontmoedigingsbeleid. Onderlinge afgunst. De boze kiezer profiteert niet, terwijl de bovenkant extreem profiteert. Economie staat altijd onder druk, de middenklasse staat onder druk, veranderingen in de arbeidsmarkt, flexibeler werken, loonontwikkelingen, banenverlies.  Groeiende onderklasse. Verschil tussen arm en rijk, (on)gelijkheid, vrijheid. (On)gelijke kansen voor iedereen.

Terwijl de 1 procent superrijken (Elite) der aarde bijna de helft van de wereldmacht in handen hebben. Terwijl de bevolking meer armoede kent en meer belastingen moet afdragen. Terwijl de superrijken, multinationals en banken minder belastingen afdragen, als ze überhaupt belastingen willen afdragen. Zie Swissleaks, Luxleaks en onlangs Panama Papers. Terwijl Oxfam zegt dat de rijkdom van de armsten 50% daalde met 41% tussen 2010 en 2015, ondanks een toename van de wereldbevolking van 400 miljoen. Terwijl in dezelfde periode, de rijkdom van de rijkste 62 personen steeg met $ 500 miljard (£ 350 miljard) tot $ 1.76 miljard.  (Bron)

Daarom de begrijpelijke kwaadheid, maar veel laten zich leiden door instincten, angsten en begeerten. In onze massademocratie hebben mensen de vrijheid van “zijn of niet zijn” opgegeven en laten ze zich niet meer leiden door geestelijke en morele waarden. In een klimaat van “Geestelijke leegte” ontstaat gemakkelijker een religieus fenomeen: De valse Messias. Mensen zoals Wilders, Le Pen, Orban, Erdogan en Trump. Een seculiere religie.

De eeuwige machtshebbers hebben daar voortdurend misbruik van gemaakt en zullen ons verder als slaaf blijven misbruiken. Het leven is door allerlei machtsmanipulaties verworden tot een gebruiksmiddel in handen van de groeiende elite. Verdeel en heers vanuit chaos.

Note: Door hoog testosteron alfa mannetjes gedrag, zijn wij vanaf het begin der tijden misleid, bedrogen, onderdrukt, belogen, dom gehouden, gemanipuleerd. Omdat macht corrumpeert, vanwege herhalend succes van het individu, wordt nog meer testosteron aangemaakt, waardoor het een verslavend gedrag wordt. Bij mannen is agressiviteit en antisociaal gedrag gerelateerd aan het testosteronniveau. Succes, winnen, macht, geld verhoogd het testosteron.

Volgzaamheid en gehoorzaamheid.

Als mens, als individu zijn we zwak, van oudsher, daarom kuddegedrag, bescherming en grotere overlevingskansen. Automatisch aanpassen aan de sociale norm, luisteren naar de hogere machten en uitvoeren wat de hogere machten ons opdragen. Meedoen met de rest van de wereld.  Als iedereen ergens naartoe rent, dan moet er wel iets aan de hand zijn. Eigen belang en korte termijn gewin. Denk je anders, beslis je anders, ben je anders, dan heb je de kans om uit de groep te worden gestoten.

Angst voor eigen verantwoording, angst voor het onbekende, angst voor controleverlies, angst voor de dood en daarom ook angst voor het leven. Men neemt verantwoording voor het eigen gedrag, of men blijft in een slachtofferrol en laat de verantwoordelijkheid voor het eigen leven aan autoriteiten over, die alleen aan henzelf denken. Egoïstische, megalomane, narcistische psychopaten die het gewone volk op een verschrikkelijke manier al eeuwenlang uitbuiten.

Gehoorzaamheid en volgzaamheid, vastgelegd door experimenten: Het experiment van Milgram was een serie wetenschappelijke experimenten om de bereidheid vast te stellen te gehoorzamen aan wat wordt ervaren als legitiem gezag, zelfs als dit inging tegen het eigen geweten.

Het Stanford-gevangenisexperiment was een spraakmakend sociaal-psychologisch experiment, dat in 1971 werd uitgevoerd in de kelders van de Universiteit van Stanford. Veel mensen vinden het moeilijk om assertiviteit op te brengen tegenover iemand die invloed op hen wil uitoefenen. Het experiment van Zimbardo toont aan dat we steeds waakzaam moeten zijn tegenover de valkuilen van de beïnvloeding die we dagelijks meemaken.

Elk mens moet  zich kunnen ontwikkelen tot wat hij/zij zou moeten en willen zijn. Gebruik je eigen verstand. Je hoeft niet alles blind te volgen. Neem tijd voor jezelf en stel de grote vragen van het leven.

Niemand is meer hopeloos verslaafd dan zij die ten onrechte geloven dat ze vrij zijn.
J.W. von Goethe

Bruggen bouwen, geen muren.

98% van de wereldbevolking is boos, alle rassen, kleuren en geloofsovertuigingen zijn boos, alleen moeten we onze overeenkomstige kwaadheid laten leiden door verstand, empathie, respect. begrip, liefde en niet door angst, kwaadheid, frustraties en onmacht. Niet door verdeeldheid en haat jegens anderen, vaak minderheden, zoals de Mexicanen, de Vluchtelingen, Joden in het verleden o.a. Gemeenschappelijk moeten we gefocust zijn op de werkelijke veroorzakers van deze ellende, deze grote onrechtvaardigheid jegens de mens, de elite, het establishment, het neo liberalisme, het kapitalistisch systeem

Wij zijn allemaal murw geslagen als een bokser die bijna knockout gaat, ook Mexicanen, oorlogslachtoffers, de verarmde onderklasse, de middenklasse, etc. Door rake klappen van die grote onzekerheid, angst, frustratie, kwaadheid, onmacht. In een hoek  zichzelf verdedigend en naarbinnen gekeerd, beschermend, om niet nog meer klappen te krijgen.  Vanwege die eigen bescherming en onzekerheid kan nationalisme, protectionisme en xenophobia groeien. Door het jammerlijke falen van alle elites en de teloorgang van geestelijke waarden, is het gevolg daarvan dat de massamens die elite de rug toekeert en volgt hij de lokroep van volksmenners en charlatans.

Maar de hoop die Bernie Sanders bracht, het aanstekelijke positivisme, democratisch socialisme, op die golven moeten we allemaal meegaan. Waar menselijkheid, waardigheid, redelijkheid, gezond verstand, normen en waarden prioriteit hebben. Want het kan, het moet en het zal gebeuren, dat we wel allemaal verenigd en verbonden met elkaar zijn en dat die grote ongelijkheid en onzekerheid verdwijnt.

Wanneer er voldoende werk is, met een fatsoenlijk loon. Wanneer mensen een zekere toekomst hebben, zoals een baan, huis, eten. Wanneer de zorg toegankelijk blijft voor iedereen, zowel lichamelijke-, geestelijke- en ouderenzorg.  Wanneer iedereen naar school kan gaan en waar onafhankelijk onderwijs wordt gegeven en toegankelijk is voor iedereen. Wanneer er een eerlijkere en rechtvaardigere verdeling is van de lasten, waar de sterkste schouders de grootste lasten dragen en waar de zwakkeren van de samenleving beschermd worden. De ketting is zo sterk, als de zwakste schakel. Waar waarheid, transparantie en vrijheid hand in hand gaan. Waar individuele en collectieve bewustzijn gestimuleerd wordt en groeit. Waar het individu voldoende kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen.

Kortom; Wanneer wij, het volk, wij mensen, wij allen, gevoed worden met de juiste ingrediënten, kan er wereldvrede en voorspoed voor iedereen zijn. Wanneer er iemand is die zo charismatisch zou zijn, die de ziel en harten raakt van iedereen, zoals wijlen Martin Luther King, Nelson Mandela, of Mahatma Gandhi, zouden deze hedendaagse volksmenners en charlatans geen voedingsbodem hebben.

Door decadentie en hoogmoedswaanzin, leidden vaak machtshebbers uiteindelijk  hun eigen ondergang in, alleen het volk kan het beëindigen. Op een vredelievende, verstandelijke en wijze manier, de enige werkelijke manier.

Laten we samen komen, verenigen en verbinden, onze overeenkomsten en gemeenschappelijke krachten bundelen, vanuit respect en liefde voor al wie/wat leeft en voor onze unieke Aarde, onze wonderlijke Natuur en onze prachtige Kinderen en Kleinkinderen.

“De meest effectieve manier om mensen te vernietigen is het ontkennen en het vernietigen van hun eigen begrip voor hun geschiedenis”.

“In een tijd van bedrog is het vertellen van de waarheid  een revolutionaire daad”.
George Orwell “Onderwijs is een systeem van opgelegde onwetendheid”.
Noah Chomsky


Peter van Elst
Over de schrijver.
Ik ben Peter van Els, geboren in 1957, wonend in Nederland in een klein stadje genaamd Sluis. Ben autodidact. Leven is mijn grootste leraar en ben gaan schrijven afgelopen jaar, om op te staan tegen wetteloze en corrupte regeringen en de werkelijke machthebbers, de schaduwregering, de wereld-elite. “Genoeg is genoeg” . zei ik tegen mijzelf en bovendien vind ik het een morele verplichting ten opzichte van onze aarde en ons nageslacht. Ik geloof dat alle goede zielen op moeten staan om te verbinden en verenigen, zodat we het systeem kunnen veranderen in het voordeel van onze aarde en ons nageslacht. | Facebook | Website |