Organisaties verenig en verbind met elkaar.


verenigen en verbinden Er zijn zo veel goede organisaties en zo veel mensen die allemaal hetzelfde willen; vrede, welvaart voor iedereen en respect voor Moeder Aarde. Helaas zijn de meeste organisaties niet verenigd, of kan men geen verbinding maken en verenigen ze niet als één collectieve beweging, met hun eigen talenten en interesses om samen te werken. Als dat zou gebeuren, en liefst zo snel mogelijk, ….

… liever nu dan later

verenig en verbind met elkaar
… liever nu dan later, zou er vrede zijn en de grote onrechtvaardigheid die de wereldgemeenschap en Moeder Aarde wordt aangedaan door de elite kan eindelijk tot een einde komen.

Er zal een dag komen dat mensen van alle rassen, kleuren en geloofsovertuigingen  hun verschillen opzij zullen zetten. (Native American Rainbow Warrior voorspelling)

Zoveel organisaties bepalen wereldgebeurtenissen in de wereld en hoe onze toekomst eruit zal zien wat tot uiting komt op een manier waar de enkelen in totale controle zijn. Het is een morele plicht voor onze planeet en voor ons nageslacht, wanneer regeringen corrupt en wetteloos zijn, om op te staan als één en uitbuiting niet te accepteren. Op een geweldloze manier, voor echte veranderingen ten behoeve van de gemeenschap.

Onlangs was er een bijeenkomst van de Bilderberg Groep. (Wat doen onze volksvertegenwoordigers daar ?). Ze hebben besloten om hun veiligheid te beschermen door de vrijheid van het gebruik van internet te stoppen bij bepaalde groepen, uiteraard in hun voordeel. Blijkbaar willen ze meer controle, minder mogelijkheden om aan te sluiten, en het gemak om een organisatie of persoon aan te wijzen als een terrorist, of als een gevaar voor de samenleving. ( De media sturen ons al in deze richting en bereiden ons voor met  negatieve meldingen.)

Bottom Line: Er is slechts één echt groot gevaar, en dat is de agenda van de schaduw regering van de elite.

TISA en TTIP hebben vergaderingen over de manier waarop voedsel en farmacie-industrie ons openlijk en legaal kan vergiftigen, en waar de banken en bedrijven zelfs weer meer vrijheid hebben, minder regelgeving, minder rechten voor de mensheid en meer rechten en bescherming voor hun bankzaken en het bedrijfsleven.

Het schaduw kabinet, Multi Nationals, onze volksvertegenwoordigers zijn bezig met vergaderingen, schijnbaar aanzettend tot meer haat, verdeeldheid, onderdrukking, chaos en angst. De gemeenschap verdeeld tot in het bot  en diametraal tegenover elkaar, alles georkestreerd  en doelbewust gecreëerd.

Instellingen verenig en verbind met elkaar. Individuen verenig, verbind in liefde, vrijheid, respect, wijsheid, voor onze Aarde en ons nageslacht.

Er zijn ook veel goede organisaties. Stel je nu voor dat deze gericht zijn op één doel; vrede, welvaart, de mensheid en respect voor Moeder Aarde. Mijn aanbeveling is dat de organisaties verenigen en hun beste vrouwen / mannen sturen om te praten over het nemen van verantwoordelijkheid. Ga zitten aan een ronde tafel, confereer, consulteer, kom samen om te verbinden en te verenigen. Doe het op de korte termijn, pak je telefoon en maak afspraken. In hemelsnaam zet je eigen belangen opzij en vind  een gemeenschappelijk standpunt, voor onze samenleving, voor Moeder Aarde.

“Sommige mensen denken dat de waarheid kan worden verborgen met een beetje cover-up en decoratie, of het herhalen van zo veel mogelijk leugens. Maar na verloop van tijd, wat waar is wordt geopenbaard, en wat nep is verdwijnt. In een tijd van universeel bedrog – is de waarheid een revolutionaire daad. Eerlijkheid is het eerste hoofdstuk in het boek van wijsheid “.

‘ Plato vergelijkt ons met gevangenen die met de rug naar het licht de schaduwen op de muur voor de echte werkelijkheid houden’.

“Socrates. “Het is onmogelijk om het goede niet te doen als je het eenmaal kent.” “Een niet gereflecteerd leven is niet waard geleefd te worden.”

‘Aristoteles beweert  dat mensen tussen twee uitersten het juiste midden dienen te houden’.

Eendracht maakt macht. . . wanneer er sprake is van teamwork en samenwerking, kunnen prachtige dingen worden bereikt. Mattie Stepanek.

— Lanaria Amberkira ( Peter van Els ) Dank aan Ethan Indigo Smith.

White Rose Evolution.
https://www.facebook.com/stoptheselfishnessofgreed
http://whiteroseevolution.weebly.com/ (not ready, but here are all my articles.)
https://youtu.be/jh142luEszg ( Video peacemessage, feel free for a new contribution, max 10seconds)