Openstaande facturen: Leven wij niet in een domino (steentjes) economie?

openstaande facturen koorddansen Leven wij in een domino (steentjes) economie ?

Waarom mensen gaan werken is duidelijk: door arbeid een inkomen te verwerven om te voorzien in een inkomen. Het ruilen van tijd en kennis voor geld dus. Een kwart van de werknemers krijgt hun loon echter soms te laat, zo lezen we eind januari in de media. Bij 12 % is die late betaling structureel. Hoe zit dat bij het leger ZZP-ers?

Openstaande facturen

In het tweede kwartaal van 2013 steeg het aantal openstaande facturen van ZZP-ers met maar liefst eenderde (36 %)! Uit een enquête onder ZZP-ers door ZZP Nederland in het eerste kwartaal van 2013 blijkt dat 58 % van de ZZP-ers vooraf een factuur stuurt met het hele bedrag of een deel van de afgesproken som.

gedachtenvoer
Dit kan als je een tevoren afgesproken opdracht gaat uitvoeren maar in het uurtjes-factuurtjes-circuit is vooruitbetaling niet mogelijk als het aantal uren onbekend is. Acht van de tien ondernemers kreeg in 2013 te maken met een faillissement waardoor ze konden fluiten naar hun centen. In 2013 werd er bij achterstallige betalingen een stijging genoteerd van maar liefst 85 % ten opzichte van 2010!

De vraag die bij mij opkomt is dan ook, leven wij momenteel niet in een dominosteentjes-economie? Als er een onderuit gaat, wordt dan niet een hele reeks in die val meegesleept?

Ik had het daar deze week over met Ad Broere, schrijver van onder andere; “Geld komt uit het niets”. Hij vertelde de achtergronden over het vermaarde goudschip De Lutine dat in 1799 ten onder ging bij Terschelling. Iedereen kent de geschiedenis van de goudjacht, zo vertelde Ad, maar vrijwel niemand weet dat het schip onderweg was naar Hamburg met al dat goud omdat daar de economie ook net als nu draaide op schuldbekentenissen van onbetaalde facturen ontstaan uit een gebrekkige cashflow:

ZZPer in de rol van bankier

Dit artikel wordt niet zomaar geschreven, maar omdat ik dat in de praktijk steeds weer opnieuw bij allerlei opdrachtgevers meemaak. Recentelijk (mei 2015) heb ik weer een einde gemaakt aan een klant relatie, een klant die niet tijdig betaald is namelijk geen klant maar een hoofdpijn dosier! – HM


Ja Henk, met die situatie kregen wij hier jaren geleden al te maken. Heel veel kleine ondernemers in Griekenland gaan inderdaad onderuit omdat hun klanten/afnemers hun facturen niet meer voldoen. Dat is hier een algemeen probleem. Zelf hebben we ook grote bedragen moeten afschrijven en zijn daarom maar op de markt gaan staan, waar je tenminste contant geld ontvangt.
— Succes! J