Onze democratuur (democratie+dictatuur) is op een kruispunt gekomen


gedachtenvoer Duurzaam leven begint bij een gedachte, een idee wat je motiveert om in actie te komen.

Duurzaam leven is anders te gaan denken en doen. Duurzaamheid is ten eerste je gezondheid. Met gezondheid staat en valt immers alles. Niets is uitvoerbaar als je niet ten volle je aandacht hierop kan focussen als je niet gezond bent.

gedachtenvoer

Internet is ‘het’ informatiekanaal ….

Met de gezondheid zijn we de afgelopen honderd jaar steeds verder van de natuur afgedwaald. Van natuurlijke bemesting gingen we over naar de kunstmeststoffen. Van natuurlijke geneesmiddelen die hun bestaansrecht al gedurende eeuwen hadden bewezen gingen we naar chemisch samengestelde medicijnen. Van natuurlijke voeding gingen we naar kunstmatig gefabriceerde voeding die bol staat van de chemische hulpstoffen. Dankzij de slimme marketingmachine van de voeding en de farmaceutische industrie zijn we gaan denken dat dit alles ons heeft geholpen om langer [duurzaam] te leven. Niets is echter minder waar. Door de toegenomen hygiëne is onder andere de kindersterfte sterk verminderd waardoor de gemiddelde leeftijd met rasse schreden is gestegen.

Met de vrijheid die de consument in ras tempo heeft verworven zijn de machthebbers (the powers that be] de macht kwijt geraakt over hun machtige communicatiekanalen radio, TV, kranten en magazines. Internet is in slechts 15 jaar het informatiekanaal geworden waardoor slimme consumenten zichzelf alternatief ongecontroleerd en gecensureerd konden informeren en gebaseerd op deze verworven informatie andere afgewogen beslissingen konden nemen. De machthebbers zagen dit met lede ogen aan waardoor de machtige industrieën met de billen bloot moesten. Steeds meer kritiek kwam er op het beleid van de overheid die als brave marionetten van de multinationals en de machtige bankiers orders uitvoerden. Steeds meer consumenten werden bewust van het feit dat onze voedingsketen met GMO zaden [Monsanto] en kunstmatige additieven ons ziek maakten. De vervolgens aangeboden medicijnen bleken eerder een bedreiging voor de gezondheid dan een zegen.

Op verschillende manieren zijn pogingen ondernomen om het internet weer dicht te spijkeren met ACTA en SOPA wetgevingen die beiden vooralsnog mislukt zijn. Met de aloude Codex Alimentarius lijkt men echter een succesvolle weg te zijn ingeslagen. Waren het eerst alternatieve genezers die de mond gesnoerd werden ten aanzien van de promotie van voedingssupplementen, daarna volgden de promotiekanalen voor homeopathische middelen die dichtgespijkerd werden. Niemand kwam daarop echt in verzet … als men er al weet van had want de traditionele volgzame en gehoorzame lappenpoppen media gaven daar weinig ruchtbaarheid aan.

Duurzaam leven is NU echter op een kruispunt aangekomen …..

Onze samenleving is van een schijn democratie naar een democratuur gegaan en inmiddels voor een ieder duidelijk zichtbaar dictatuur. [voor wie het zien wil] Websites moeten omgebouwd worden om aan de wet te kunnen blijven voldoen [als dat al gaat lukken?]. Andere website zijn voor een deel offline gegaan en andere zijn zelfs in zijn geheel verdwenen. Afgedwongen door torenhoge boetes. Mensen die nog steeds geen kennis hebben genomen hoe om te gaan met alle gezondheid bedreigen kunnen binnenkort niet meer op internet terecht voor het verwerven van kennis. De aloude boeken zullen er zeker blijven maar zijn deze nog in de top tien ranking van Google zichtbaar als steeds meer links naar deze en andere websites gedwongen verdwijnen?

De consument zal zeker zelf actief nog vele informatie kunnen verwerven. Maar wat als je de Engelse taal niet machtig bent en de klokkenluider websites zijn niet zo een, twee, drie meer te vinden met hun vertalingen. Hoe ga jij dan kennis nemen van belangrijke zaken? De dokter? Ha ha ….. als deze geen vazallen waren van big farma had de wereld er nu al totaal anders uit gezien. Gezondheid is immers geen toeval maar voor het overgrote deel kennis en het gevolg van de gemaakte keuzes van je ouders en … jijzelf.

Wordt gezondheid het domein van de goed geïnformeerde minderheid die al wat sneller de weg gevonden hadden naar alternatieve bronnen?

Nederland is als braafste kindje van de klas de proeftuin geworden voor het internationaal uitrollen van deze journalistieke Codex dictatuur. Zijn wij de makke schapen die het allemaal wel zullen slikken of zijn we simpelweg te blind om het te zien? Te gehersenspoeld om het allemaal te bevatten of te dom om te reageren? Of wellicht al afgegleden in een zombie modus?

14 December 2012 is het keerpunt gekomen die consumenten uit hun diepe winterslaap moet doen ontwaken. Een proteststem heeft eigenlijk geen enkele zin meer. Daar hebben we er al miljoenen van verzameld de afgelopen jaren. De tijd van protest is voorbij en we zullen letterlijk in actie moeten komen door echt bewuste keuzes te gaan maken zoals bijvoorbeeld, stemmen met je portemonnee! Maar ook massaal een verkiezing boycotten, niet meer net als bij de vorige verkiezing van september 2012 waar de meeste stemmen gingen naar de partijen die nu de alternatieve media monddood hebben gemaakt.

Actief informatie delen wordt nu niet meer het domein van de alternatieve media maar de burgerplicht van een ieder.

— Henk Mutsaers