Ontmoeting met een landelijke nieuwslezeres

nieuwslezeres Nieuwslezers – of – amateur journalisten

09-01-2015 Afgelopen week was ik te gast op een muzikale avond.

Veel top muzikanten die allen enthousiast aangekondigd werden door een dame waarvan ik vaag het gevoel had dat haar stem mij bekend voorkwam. Een dame die mij later met verbaasde blik aankeek ……

nieuws

Nieuwslezers – of – amateur journalisten

We raakten later op de avond in gesprek waarbij ik haar complementeerde voor haar enthousiaste en originele manier van presenteren. Na enkele minuten bleek haar stem inderdaad bekend van het werk dat ze deed als presentatrice op radio en TV. Ik vertelde haar dat ik haar daar zeker niet van kende want ik ben al lang geleden zo goed als gestopt met het kijken naar het NOS en RTL journaal en zie het slechts zeldzaam. Op haar vraag (met gefronste wenkbrauwen) “Hoe komt dat?”, vertelde ik haar eerlijk; “Ik kijk niet meer naar die hersenspoelmachine”. Waarop haar gezicht nog meer verbazing uitstraalde en ze vroeg zeer verbaasd; “Hoezo?” Waarop ik haar in het kort vertelde dat ik mijn nieuws verzamel via open source websites die nieuws delen, onderzoeken en analyseren waarbij we tot geheel andere conclusies komen dan het wereldbeeld dan wat jullie schetsen. “Ja maar, wij doen slechts de hoofdlijnen, voor nieuws in de diepte moet je bij de kranten zijn was haar antwoord”. Mijn reactie daarop; “De krant heb ik al vijf jaar geleden de deur uit gedaan om reden dat ook daar de nieuwsvoorziening gekleurd, onvolledig of leugens zijn” Ze probeerde nog; “Welke krant dan?” Mijn antwoord “Alle”. Ik kreeg de indruk dat men dit nog nooit zo tegen haar verteld had. Het gesprek liep zo wel ten einde en het feest eiste weer alle aandacht op voor beiden. Ik dacht later nog wel: “Zou ik haar aan het denken gezet hebben?”

(Alhoewel ik haar naam ken houd ik het anoniem. Ik heb er geen enkel belang bij om iemand ……. )

Er zijn tegenwoordig legio onafhankelijke websites die artikelen schrijven over bepaalde onderwerpen. Velen vanuit hun eigen expertise, interesse of ontsteltenis bij bepaalde onderwerpen. Als je ingezonden brieven nooit een podium krijgen dan begin je gewoon een blog waar je zelf artikelen kan schrijven of vertalen wat je ergens anders gelezen hebt en belangrijk vindt om te delen in het Nederlands. Velen zijn daar dermate intensief mee bezig dat er in het Engels een term voor ontstaan is “Citizen journalism”. Je zou kunnen zeggen: “Burger journalistiek”.

Een stroming voortgekomen uit de mogelijkheden van het internet, maar vooral ook de onvrede met beperkte, gekleurde, en soms ronduit leugenachtige berichtgeving in de zogenaamde Main Stream Media (MSM) (kranten, radio en televisie) Wat de grote jongen kunnen is nu ook mogelijk in de vorm van artikelen op je blog, presentaties via een podcast en video’s via YouTube en Vimeo. De gereedschappen als nieuwsbrieven en RSS feeds maken dat de nieuwsverspreiding grote vormen kan aannemen.

De vraag die dan opkomt; “Zijn die dan wel betrouwbaar?”

Het concept van Burgerjournalistiek is het vervullen van een actieve rol in het proces van nieuws verzamelen, rapporteren, analyseren en verspreiden. “Jan publiek” kan zich in deze tijden bedienen van dezelfde gereedschappen als professionele journalisten. Maar, waar is de hoofdredacteur die je terugkoppeling geeft op hetgeen je schrijft of beweerd?

Veel nieuws komt tegenwoordig rechtstreeks van burgers die met hun smartphone bovenop het nieuws zitten en de gemaakte video’s delen op Facebook en Youtube voordat de MSM vaak op de hoogte zijn van een gebeurtenis. Beelden die ongecensureerd / gemonteerd de wereld worden ingezonden. De naakte waarheid.

Een voorbeeld: Enkele jaren geleden zat ik naar de Belgische radio te luisteren die een live verslag deden van een trein ongeluk waarbij een spoorwegfunctionaris zich herhaalde malen uitliet over de gebrekkige communicatie waarbij de functionaris aan de andere kant de Nederlandse taal niet machtig was en twee treinen op een enkel spoor frontaal op elkaar botsten. In alle latere journaals en kranten werd dit feit nooit meer aangehaald. — Gekleurde informatie dus gestript van een belangrijk feit om reden van …. ?

In Amerika is het in sommige staten nu strafbaar om een politie optreden te filmen. Censuur!

Voorbeeld: In 2007 leerde ik dat bij minstens 50% van alle medicijnen alle wetenschappelijk bewijs ontbreekt (British Medical Journal). Pas op 22 Februari in 2014 werd deze informatie met het grote publiek gedeeld in het NOS journaal, zeven jaar na dato. De berichtgeving was echter heel mild en niemand durfde de conclusie uit te spreken dat mensen zo ongewild als proefkonijnen gebruikt werden met vaak dodelijke gevolgen! Welke belangen wegen er dan mee op de achtergrond … ?

Amateur journalistiek?

Sommige mensen zijn inderdaad als beginneling begonnen en leren zichzelf allerlei vaardigheden aan. Sommige blogs worden echter gewoon gemaakt door ervaren journalisten die zich bevrijd hebben uit het harnas van de MSM die maar al te vaak hun adverteerders te vriend moeten houden. Zij betalen immers de salarissen …. !

Mijn persoonlijke ervaring is dat experts in hun vakgebied ook bereikbaar zijn voor de amateur journalisten en vaak maar al te graag meewerken aan een podcast omdat ze in de MSM geen podium krijgen of te weinig aandacht. Via Skype zijn dan tegen geringe kosten perfecte reportages te maken. Moet ik dan als amateur verstand van zaken hebben? Soms wel, en het kan handig zijn. Maar je kan ook simpelweg gewoon alles vragen wat je niet weet en afronden met een open vraag of men nog iets wil delen? Je gast dus een open podium geven en niet alles proppen in de vijf minuten die de redactie heeft gereserveerd voor je onderwerp! Zo heb ik zes jaar lang mijn gezondheid radioprogramma gedaan op de locale omroep. Maar het echte succes kwam via de podcast en reacties en bijdragen uit de gehele wereld. Dat programma maakte ik al snel niet meer alleen maar met een heel team. Amateurs, schrijvers van boeken, artsen, wetenschappers, alles kwam voorbij en men maakte tijd voor je.

Mijn favoriete nieuws website

Deze is onafhankelijk, door de luisteraars gesponsord en maakt gebruik van open source intelligence waarbij de lezers / luisteraars / kijker uit alle lagen van de bevolking hun bijdragen / feedback kunnen geven. Waar het werk van een enkele persoon al meer als 20 miljoen views genereerde op Youtube

Een website waar een totaal ander beeld van de wereld geschetst wordt dan je ooit via de MSM te zien / horen / lezen krijgt. Met links naar de bron informatie die je zelf kunt natrekken / analyseren. Wat dan ook veelvuldig gedaan wordt zo blijkt uit de reacties van de lezers die dan vaak met aanvullende informatie en documenten komen. Journalistiek zoals het vak ooit bedoeld is, onafhankelijk, belangeloos en een passie voor een betere eerlijke wereld. Met deze “amateurs” heb ik graag te doen. Hieronder een recent voorbeeld uit de praktijk van Open Source Intelligence

OPEN SOURCE INTELLIGENCE Message From James
Friends,
Have you been following our open source investigation into the political pedophilia scandals?

https://www.corbettreport.com/pedophiles-in-politics-an-open-source-investigation/

As you might have noticed, there is far too much information in that investigation for any one person to coalesce into a single, coherent podcast. For that reason, I’m looking for Corbett Report members who would be interested in helping me put this information together. My friend Broc West is going to be helping coordinate this project, so if you’re interested in working on this, please email him at xxxxx @ corbettreport.com with the following info:

1) An email address you don’t mind being shared with the other people working on the project.

2) The exact name (or nickname/pseudonym/etc.) that you want to be credited with when the podcast is released.

3) Which scandal you would be interested in summarizing (e.g. the Franklin scandal, the Jeffrey Epstein scandal, the Parliament “VIP ring” scandal, the Demmink scandal, etc.)

He will help coordinate the work and let you know what you need to do.

I hope to release the podcast on this within the next few weeks, so please email Broc this week if you’re interested in helping out with this.

Thank you all again for your subscription to The Corbett Report. You guys really do make this all possible.

Sincerely, James Corbett
The Corbett Report

Een van mijn favorieten James Corbett: http://www.corbettreport.com/about/

Nieuwe song opgenomen met een boodschap: Vraag je altijd af: “waarom” That’s the Catch

Dichter bij huis vinden we de website van Ron Fonteine, hij begon zijn zoektocht om de eigen problemen op te sporen wat leidde tot een totaal aantal bezoekers van meer als 13 miljoen sinds 2006 op leefbewust.com

— Henk Mutsaers

uitdaging

Nog meer voorbeelden: “Wat als de meest onafhankelijke pers ter wereld George Bush en Donald Rumsfeld terdege het vuur aan de schenen had gelegd en hun aansprakelijkheid had onderzocht, in plaats van alles te herleiden tot wat botte Irak propaganda?”

Hij antwoordde dat als wij journalisten ons werk naar behoren hadden uitgevoerd “er een heel goeie kans had bestaan dat we niet ten oorlog in Irak waren getrokken”. Dat is een schokkende uitspraak, die veel bijval kreeg van andere befaamde journalisten aan wie ik dezelfde vraag heb voorgelegd. lees verder

P.S. Anno 2018 is mijn enthousiasme voor de Corbett Report ook weer een stuk gedaald, ja hij maakt nog steeds goede rapporten en video’s maar is blijven steken in een oud paradigma dat alle presidenten een verlengstuk zijn van de deep state dus ook Trump.