Ons collectieve bewustzijn


collectief bewustzijn Ons collectieve bewustzijn

Ons collectieve bewustzijn is zeer afhankelijk van de verspreiding van informatie. Bovendien heeft het opnemen van deze informatie tijd nodig bij vele mensen omdat deze vaak 180 graden anders is dan wat de media ‚ons’ willen doen geloven. (collectieve hersenspoeling)

Maar de media zijn die strijd aan het verliezen …..

gedachten

Collectief de krachten bundelen

Als mensen hun krachten gaan bundelen, hun bewustzijn collectief gaan vergroten dan zijn de grote hersenspoel machines de Televisie, Radio, Kranten en Magazines machteloos. Kijk eens naar de natuur, hoeveel gif ze ook spuiten, de natuur wint het altijd. Ook al noemen we het onkruid, de gewassen die de bodem beschermen en verrijken hebben een functie die zich niet laat tegenwerken door zelfs het zwaarste vergif. Na verloop van tijd komen daar gewoon weer de eerste sprietjes de kop op steken.

Elke week zie ik op internet berichten en video filmpjes van politiegeweld tegen de burgers in Amerika. De politiestaat is daar al lang een feit. Journalisten zijn momenteel het mikpunt om de verspreiding van informatie te verhinderen. Maar ….. iedereen met een smart telefoon is tegenwoordig journalist! In Nederland is men de politieagenten ook aan het trainen en selecteren hoe men ‚om’ dient te gaan met de burgers. Autoriteit uitstralen en desnoods geweld toe passen, de politiemacht klaarstomen voor hun taak. Het handhaven van de macht. Niet dus het handhaven van de orde maar het handhaven van de macht. Tijdens voetbalwedstrijden demonstraties en zoals bij de motordag op 17 augustus in Breda kan er mooi geoefend worden om ‚oom’ agent ‚weerbaar’ te maken.

Maar al die agenten hebben relaties, familie, vrienden en … hoeveel van die relaties gaan dadelijk openlijk het gedrag van ‚oom’ agent ter discussie stellen. Met hoeveel arbeidsvreugde en wroeging gaat ‚oom’ agent straks naar zijn werk als hij of zij taken uit moeten voeren die indruisen tegen de normen en waarde, tegen de opvoeding die ze thuis hebben meegekregen?

In het leger hebben we het dan over deserteren, ervandoor gaan, naar de vijand overlopen. In het burger leven kun je gewoon ontslag nemen om te ontsnappen, overlopen of te ontvluchten. Diegene die deserteren worden maar al te vaak de beste ‚strijders’ voor het recht.

Van de week zat ik te praten met een kennis die mij vertelde dat de dokter haar medicijnen heeft gegeven tegen een verhoogd cholesterol. Ze zei; “Ik heb jou daar wel eens iets over horen vertellen dat dit niet goed is”. En; “Wat heb je gedaan was mijn wedervraag?”. “Ik heb ze weggegooid?” “Eigenlijk niet goed, je had ze terug moeten brengen, enkele boeken titels moeten vermelden en je dokter vriendelijk vertellen dat je niet geloofd in kwakzalverij”. Durf je dat vroeg ik haar? “Jazeker, dat ga ik doen”.

Als meer mensen dit deden, want die medicijnen moet JIJ betalen via de verzekering bovendien, als doktertje lief elke week van een patient te horen krijgt dat het vertrouwen in hem of haar letterlijk is opgezegd, …. hoe lang zal hij of zij nog door gaan met die verderfelijke praktijken als het moraal begint te knagen? Als hij of zij over straat loopt en wordt zwijgend aangekeken met een alles zeggende blik?

Het moet voor velen nog duidelijk worden maar al die moderne ziektes zijn namelijk een gevolg van ons verarmde voedingspatroon de laatste 100 jaar waarbij dit versneld is in de laatste 50 jaar toen men het volkstuintje inruilde voor het gemak van de supermarkt. Dat gemak heeft echter vele ongemakken met zich meegebracht die door de reclame machines van de grote farmaceutische bedrijven handig zijn voorzien van passende namen. In de basis hebben al die ongemakken, ziektes en gebreken allemaal de zelfde grondslag: Een ernstig gebrek aan vitaminen, mineralen en andere essentiële voedingsstoffen. Laat het maar meten en de resultaten zullen voor zichzelf spreken. (NES scan) De dokter heeft geleerd om al die ongemakken te bestrijden met chemische onnatuurlijke middelen alsof we een gebrek zouden hebben aan chemische hulpstoffen! Vaccinaties, chemische medicijnen, chemotherapie en andere kwakzalverij en …. die onzin moeten we maar eens collectief een halt toe gaan roepen! Het meest effectieve middel om te macht van de farmaceuten in te dammen is om aan de wortels te knagen.

Een toenemend aantal mensen is inmiddels een andere weg ingeslagen en gaan weer terug naar de natuur en strijden niet tegen ongemakken maar werken samen met de natuur. Deze mensen zijn ook niet bang voor alweer een zogenaamd dodelijk virus genaamd Ebola. Deze mensen hebben bij de voor hen betrouwbare bronnen allang gelezen wat de oplossing is. Gewoon de ingeslagen weg blijven vervolgen en het immuunsysteem optimaal blijven voeden. Niks aan de hand dus!

eBoek, de wet van de kracht van uw gedachten

Maar niet alleen ons lichaam dient gevoed te worden, ook onze gedachten. We moeten rust vinden en weten dat alles te goede zal keren. Vertrouwen op de persoonlijke en groeiende collectieve gedachtekracht. Ook daar zijn vele boeken over geschreven maar je kunt al beginnen met een eenvoudig maar krachtig eBoek; “De wet van de kracht van uw gedachten” Dit eBoek staat voor niets al vele jaren op elke pagina van mijn websites prominent bovenaan!

— Henk Mutsaers

Interview Gezondheid Radio 2009

Wijsheid wordt je niet in de schoot geworpen. Je zult haar zelf moeten ontdekken na een reis
die niemand voor jou kan maken of jou kan besparen. — Barbara Ann Kipfer