Nep Nieuws: Kans op kanker gestegen maar beter behandelbaar, …


nep nieuws Wat moet je met zo’n NEP hoopgevend nieuws bericht als je al kanker hebt? Dit bericht zegt letterlijk: We kunnen je NIET helpen maar kunnen je wel langer in een staat van ziek zijn houden en je behoeden om snel te overlijden. Wat een NEP nieuws denk ik dan, de vraag zou moeten zijn: “Wat kun je doen om GEEN kanker te krijgen?“.

Deze alles omvattende vraag wordt NOOIT gesteld [in de media].

Waarom niet?

nep nieuws kans op kanker groter maar meer kans op overleven
Omdat dit antwoord zou geven op de vraag hoe kanker ontstaat. En dat weten ze maar al te goed bij de farmaceutische bedrijven.

Een zuurstof tekort of het totaal ontbreken van zuurstof op celniveau. PUNT!

Maar dan valt het GEHELE verdien model van Big Farma weg. Alles wat deze bedrijven te bieden hebben zijn NEP medicijnen die de tekortkomingen in de voeding, de milieu-gifstoffen en andere belastingen voor het lichaam onderdrukken. Kunstmatig corrigeren waar mogelijk. Kunstmatig ingrijpen staat niet gelijk aan genezen. Dus hebben de farma bedrijven nep-geneeskunde. In 2012 schreef ik op mijn website:

Overlevingskans bij Chemotherapie.
In 1990 heeft de hoogst gerespecteerde Duitse epidemioloog Dr. Ulrich Abel verbonden aan de Universiteit van Heidelberg het grootste mega onderzoek gedaan naar alle gepubliceerde klinische studies over chemotherapie. Abel nam contact op met 350 medische centra met de vraag of hem alles toe te zenden wat ze ooit gepubliceerd hadden over de toepassing van chemotherapie. Hij analyseerde bovendien opnieuw duizenden studies en artikelen die gepubliceerd werden in de meest toonaangevende medische vakbladen. Het koste Abel verschillende jaren om deze informatie te verzamelen en te analyseren. Volgens zijn uitgebreide bevindingen is er geen enkel wetenschappelijk bewijs te vinden in de studies dat chemotherapie het leven merkbaar verlengt bij de behandeling van de meeste organische kankers.

In 2016 heb ik via de Universiteit waar Dr. Ulrich Abel werkzaam was contact gelegd voor het programma dotcom.radio. Hij was inmiddels met pensioen. Men wilde wel iemand naar voren schuiven die mijn vragen kon beantwoorden maar, zo stelde men mij, de inzichten van Dr. Ulrich Abel worden door de Universiteit niet onderschreven.

Sinds in 1970 President Nixon de strijd tegen kanker begon is de kans om kanker met 350% gestegen, dat waren de cijfers zo’n tien jaar geleden.

Een klein beetje burger journalistiek werk bracht bij mij het volgende aan het licht: Goede statistieken waren niet te vinden met 20 jaar kanker overlevenden. Nu weet ik waarom. Bij de 5 jaar statistieken is de data beter te kneden, beter te manipuleren. De afgelopen ZESTIG jaar is de genezing van kanker HOOGUIT met 10 procent verbetert. Het is echter ook heel goed mogelijk dat er TOTAAL geen vooruitgang geboekt is. Hoe worden de data gekneed? Bij ziekenhuizen wordt gerommeld met de doodsoorzaak. Een longontsteking nadat het hele immuunsysteem lam gelegd werd door chemotherapie, dan wordt de doodsoorzaak longontsteking en niet kanker of bijwerking chemotherapie. Zo zijn dus de basis gegevens onbetrouwbaar om tot de waarheid te kunnen komen. Zie de video:

Hier komt het ECHTE nieuws.

CONFIRMED: Cancer is entirely a man-made disease

Bevestigd: Kanker is helemaal een door de mens veroorzaakte ziekte

Dit hadden de journalisten dus ook kunnen vinden en kunnen rapporteren naar de lezers / kijkers. Nep journalistiek dus. De belangen verdedigen van hun grote adverteerders, … maar hoe lang nog? Ik lees de krant tenminste al 10 jaar niet meer, een goede beslissing.

Het is moeilijk te geloven, maar uit een recente studie blijkt dat kanker een 100 procent kunstmatige ziekte is, en dat het wordt veroorzaakt door moderne verschijnselen zoals vervuiling en voedselopname“.

En dat vertellen natuurgeneeskundige wetenschappers al decennia lang heren journalisten. Kleeft er geen bloed aan jullie vingers, door deze gegevens aan het grote publiek te onthouden?

Bij de studie uit 2010 ging men zo ver terug in de tijd, naar de Egyptische mummies waar men slechts een enkel geval van kanker ontdekte. Slechts na de industrieel revolutie explodeerde de toename van kanker.


de wwrheid over kanker

23-09-2016 Als het aan de traditionele media ligt blijft het genezen van kanker een van de best bewaarde geheimen in de wereld. Mensen kunnen het niet bevatten hoe simpel het is en waarom de dokter dat niet toepast “als dat zo zou zijn”? Dit laatste moet hoognodig gaan veranderen. Big farma en al die dokters die braaf de protocollen blijven volgen moet in hun hemd gezet worden. Ze moeten gedwongen worden te veranderen … [update 26-10-2016 ] [ update 06-11-2016] [ update 13-01-2017 ] lees verder

Er zijn dus artsen over de gehele wereld die kanker wel weten te genezen en vele malen succesvoller dan die farmaceutische dokters … eh… medicijnmannen.

Hoe lang wens jij nog voor de gek gehouden te worden door de journalistiek?

Cijfers KNL: Overleving betreft het percentage patiënten dat na een bepaald aantal jaren na diagnose nog in leven is.
Cijfers mensen overleden aan kanker in 1990 36.172 in 2014 43.214 bron

kanker sterfgevallen tussen 1990 en 2014 per jaar voor alle kankers

De Grote Vraag Is: Wat Ga Jij Doen 15 Maart ?
Ik zelf zou graag bindende referenda zien …