Morele ‘plicht’ tot het delen van kennis, ongeacht de barrières

oude leugens Nog nooit in de geschiedenis zijn er zoveel mogelijkheden geweest voor de mensheid om kennis tot zich te kunnen nemen als in het tijdperk waarin we nu leven. Nog nooit in de geschiedenis zijn er echter ook zoveel krachten aan het werk geweest om deze kennis aan massa te onderdrukken. Dit geeft het onrealistische beeld dat mensen niet meer kunnen begrijpen (zien) dat een ander totaal andere gedachten (kennis) heeft.

Morele ‘plicht’ tot het delen van kennis, ongeacht de barrières

Maar ook onrealistisch voor de kennisdragers ten opzichte van die ander omdat de kennis immers eenvoudig te vergaren is. Het overboord gooien van een oude zienswijze, een paradigma, is bijzonder moeilijk voor die ander omdat dit het besef met zich meebrengt dat men al die tijd voorgelogen is, voor de gek gehouden en gehersenspoeld! En dat allemaal door mensen en instanties waar men vertrouwen in heeft.

morele plicht

 

‘Wij’ moeten begrijpen dat dit proces tijd nodig heeft om de wereld te leren zien zoals die werkelijk is (achter de schermen). ‘Wij’ hebben – terugkijkend – immers ook een onstuimige rit achter de rug van geloof en ongeloof, van — dit kan toch niet waar zijn — voordat we stap voor stap tot andere inzichten zijn gekomen nadat we steeds meer gerichte kennis opgezocht en tot ons genomen hebben. We moeten dus geduld hebben met die ‘ander’.

Dit geduld uitoefenen ten opzichte van die ander wordt echter moeilijk als we zien dat zij beslissingen nemen die fout kunnen uitpakken of hen zelfs letterlijk het leven kunnen kosten op korte termijn van soms slechts enkele weken! Eenieder heeft de morele plicht om mensen in nood te redden, soms met gevaar voor eigen leven. Eenieder zou ook de morele plicht moeten hebben om zijn kennis te delen ook al loop je de kans dat ’die’ ander zich van jou afwendt omdat ‘jij’ in zijn of haar ogen een onrealistisch wereldbeeld hebt.

Dit tekent zich maar al te duidelijk af in de kankerindustrie

Sinds in 1971 in de VS de “War on Cancer’ (De oorlog tegen kanker) werd aangekondigd zijn er via donaties, belastinggelden en privé-onderzoek meer dan 200 miljard dollar uitgegeven naar onderzoek en dat allemaal…. tevergeefs? Dat is inderdaad een vaststaand feit gezien de kans om aan kanker te overlijden gestegen is gedurende deze zelfde periode met 73 % in de VS (en dat is hier niet beter). De kankerindustrie is, hoe ongelooflijk het ook klinkt, big business. Er worden letterlijk bakken met geld verdiend aan het leed van anderen. Onderzoekers, technologische ontwikkelingen, klinieken, ziekenhuizen en de immense farmaceutische industrie hebben er allemaal belang bij …… om niet tot een oplossing te komen voor deze ziekte, willen zij zichzelf niet beroven van dit inkomenspotentieel. Zelfs de dokters in het ziekenhuis en je eigen huisarts zitten gevangen in een protocol aan regels die hen in het gareel houden, willen zij niet ontheven worden van hun artsenstatus en daarbij behorende inkomenspotentieel en leefstijl.

Voor hele volksstammen is dit een moeilijk te bevatten onrealistische samenleving. Deze mensen hebben echter geen lering getrokken uit de geschiedenisboeken waar Stalin, Mao en Hitler met zijn drieën verantwoordelijk waren voor 150 miljoen doden, alleen om zichzelf meer macht toe te kunnen eigenen.

Hoe gaat men te werk om mensen massaal ‘onkundig’ of dom te houden?

Kennis van natuurlijke geneesmethoden wordt in de media onderdrukt. De grote adverteerders maken letterlijk de dienst uit. Alternatieve website mogen er niet over schrijven als ze tevens producten verkopen en medische claims op natuurlijke producten zijn sinds de invoering van de Codex Alimentarius wetgeving wereldwijd verboden. Het grote voordeel van internet zijn de links naar belangrijke informatie maar deze zijn ook beperkt door strikte regels waardoor deze websites steeds moeilijker vindbaar zijn in de ‘Google’ top 10 voor wie niet gericht naar informatie zoekt. Zo houden ze de argeloze surfers op internet weg van vitale informatie. Verder worden er uiterst verfijnde technieken toegepast om mensen in hun greep te houden. Verdeel-en-heers en angstzaaien zijn hierbij sterke wapens die je overal tegenkomt in het dagelijkse leven. Via dezelfde Google top tien zijn ‘ze’ uitermate goed op de hoogte van de belevingswereld van de grote massa zodat men tijdig kan ingrijpen met ‘wetenschappelijk’ onderbouwde doemverhalen om de wereldopinie te beïnvloeden. En dit gebeurt op alle vlakken van de samenleving, geld, politiek, pensioenen, privacy, oorlogsvoering etc, etc, etc, ….. Geen enkel middel wordt ontzien om de wereldopinie te beïnvloeden zoals de 9/11 aanslag.

Morele verplichting

Een verplichting is een regel om te leven volgens een bepaalde wet. De ‘niet doen’ morele regels zijn onder andere: niet liegen, niet stelen en niet bedriegen. Dit zijn de negatieve morele regels. Er zijn ook positieve morele regels waarbij jij je aan je afspraak dient te houden, anderen met respect te behandelen en anderen eerlijk te beoordelen. Je hebt ook de verplichting je aan de wet te houden wanneer die tenminste eerlijk is(?). Indien hier geen sprake van is heb je ook de morele plicht deze wet aan te vechten of letterlijk ongehoorzaam te zijn.

Ben je inmiddels gepokt en gemazeld en heb je het hele spel doorzien na het lezen van duizenden verhalen, artikelen, boeken, lezingen en het bekijken van een eindloos aantal documentaires op YouTube, Vimeo en andere kanalen …. en zeker niet te vergeten je eigen ervaringen. Dan weet je dat de wereldagenda die zich op de achtergrond ontvouwt onrealistisch is voor de grote massa. Dan weet je dat vele mensen zich op diverse vlakken van het leven op een gevaarlijk / risicovol pad begeven. Niets heeft echter zo’n directe impact op die veiligheid als de keuze van voeding en de keuze van geneeswijzen.

Als jij…… ooit in een betere wereld wil leven. Dan is het je morele plicht om deze kennis te verwerven en…. te delen.

Wat zou jij aan deze wereld willen veranderen … jezelf?

— Henk Mutsaers

Wijsheid wordt je niet in de schoot geworpen. Je zult haar zelf moeten ontdekken na een reis
die niemand voor jou kan maken of jou kan besparen. — Barbara Ann Kipfer