Moet de huisarts niet dringend bijgeschoold worden?

Save as PDF 

Moet de huisarts dringend bijgeschoold worden?

gedachtenvoer Al eerder plaatste ik een korte samenvatting van het boek van arts Broda O. Barnes & Lawrence Galton over de trage schildklier als niet herkende ziekte. Deze laatste opmerking die we kunnen vernemen op de kaft van het boek dat onlangs het levenslicht zag in de Nederlandse taal is echter een zeer milde vaststelling.

huisarts bijscholen

Een niet herkende ziekte of …..

… een regelrechte aanfluiting van het beroep van huisarts? Naarmate ik verder zit te lezen in het boek (en ik heb het op het moment van dit schrijven nog niet eens uit) zit ik mij werkelijk te verbazen over zoveel nalatigheid en of onkunde? Het is mij al lang bekend dat artsen hun opleiding krijgen waarbij de denkbeelden van de farmaceutische industrie leidend zijn, …. maar ontslaat dat een huisarts om zichzelf los daarvan zelfstandig bij te scholen door de zelfde boeken te lezen die nu beschikbaar komen voor Jan met de pet, geschreven in begrijpbare Jip en Janneke taal? Mocht een arts nog op een voetstuk staan bij je dan valt hij er na het lezen van dit boek ongelofelijk hard van af!

Staat de huisarts bij jou nog op een voetstuk?

Waar gaat het om?

Herken je iets uit deze lijst van kwalen en gebreken die veelvuldig voorkomen?

* Hoge bloeddruk
* Migraine en andere hoofdpijnen
* Emotionele stoornissen en gedragsproblemen
* Infectieziekten
* Menstruatiestoornissen
* Vruchtbaarheidsproblemen
* Hartaanval
* Artritis
* Energiegebrek
* Diabetes
* Lage bloedsuiker
* Longkanker
* Emfyseem (kortademigheid)
* Overgewicht
* Verouderingsklachten

Grote kans dat een trage schildklier hierbij een rol speelt of zelfs de hoofdoorzaak kan zijn. De ervaring leert van arts Broda O Barnes uit de praktijk dat het bij 40% van zijn patiënten voorkwam en dat de eerste onderzoeksresultaten al het levenslicht zagen in 1893 en daarna nog vele publicaties de medische tijdschriften haalden.

Hoe kan het zijn dat een simpele, effectieve en goedkope oplossing voorhanden is en massaal genegeerd wordt door de medische orde?

In zijn voorwoord aan de lezers schrijft Broda O Barnes: “Maar de kennis werd te vaak niet gebruikt …”. Of is dit niet in het belang van de farmaceutische industrie die veel meer kunnen verdienen aan deze immens grote groep slecht voorgelichte patiënten?

Ik durf gerust te stellen dat het achterhouden van deze kennis bij de opleiding van artsen een regelrechte misdaad is! Nogmaals het ontslaat artsen niet van de plicht om zichzelf onafhankelijk bij te scholen!

Het goede nieuws is dat een ieder zelf thuis kan testen of, en in welke mate, de schildklier functioneert om vervolgens bij een onafhankelijke arts te rade te gaan. Onafhankelijke arts? Precies want de kans is groot dat je in de reguliere zorg nee op je recest krijgt omdat het niet past in de (farmaceutische) protocollen!!

De honderdduizenden mensen die in Amerika deze bestseller al gelezen hebben zullen ongetwijfeld andere gedachten hebben over de kennis van hun arts nu ze op eenvoudige wijze van soms zeer ingrijpende problemen verlost zijn.

Een simpel en effectief massaal voorschrijven van een schildklierhormoon zou echter de farmaceutische industrie beroofd hebben van gigantische superwinsten wat aantoont dat mensenlevens en de kwaliteit van leven niet meer is als een speelbal is in de ogen van de moderne westerse ‘geneeskunst’ met al hun dubbelblinde onderzoeken (?)

Hoeveel mensen zouden er niet jarenlang, hun leven lang of zelfs vroegtijdig zijn komen te overlijden omdat zo’n simpel probleem over het hoofd gezien werd of genegeerd?

Mensen die zichzelf onderwijzen of zich wenden tot natuurartsen of gelijkwaardigen zullen hun weg wel vinden. Mensen die ondanks deze verworven kennis zich toch nog bij hun huisarts melden lopen kans met een kluitje het riet in gestuurd te worden. Een speelbal van de medicijnmannen!

Meer info over artsen die schildklier hormonen willen en kunnen voorschrijven vindt je hier: www.vgns.nl De vereniging van natuurlijk schildklierhormoon.

Meer info vindt je ook op www.brodabarnes.org

Succesboeken bestel: De Trage Schildklier