minder is MEER … de hebzucht van de Elite


minder is MEER …

gedachten reactie Collectieve verantwoording
Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven, maar wij hebben ook een collectieve verantwoording, ook naar de machthebbers, omdat zij zover zijn doorgeslagen dat ze zelf slachtoffer zijn, van hun eigen hebzucht, van hun eigen machtsmisbruik, van hun eigen bestaan.

minder is meer
ONMATIGHEID: Buitensporigheid, mateloosheid, overdaad, veelzucht, extravagantie, extremiteit, onbehoorlijkheid, exces.

HEBZUCHT: Begerigheid, inhaligheid, egoïstisch, geldzucht, gierig, hebberig, vrekkig, gewinzuchtig, smachterig. Sterk verlangen om alles te willen hebben.

EGOÏSME: in morele zin: het uitsluitend op eigen belangen en gewin uit zijn. Groot EGO, zelfzucht, eigen bevrediging, eigenbaat, Het ‘ik’ gericht zijn. EGOÏSME in andere zin:  Zorgen voor eigen welzijn, het gezonde opkomen voor jezelf.

Alledrie karaktertrekken kunnen onafhankelijk van elkaar bestaan, maar hebben ook een aantrekkingskracht, waarbij de karaktertrekken elkaar versterken en stimuleren.

Zo heeft ondergetekende een onmatig karakter, niet gestimuleerd door hebzucht, maar wel door egoïsme, wanneer onmatigheid aan de deur klopt. Bovendien een neiging naar perfectionisme, maar inmiddels oud en wijs genoeg om ‘goed is goed genoeg’, te accepteren, en doordat ondergetekende een groot geweten heeft, nooit totaal onmatig is geworden.

Twee voorbeelden; In de liefde totaal opgaand in een relatie, compleet verkleuren, grenzeloos, adoreren, de ander zo goed willen leren kennen, dat we één zijn. Daarom afhankelijkheid, eigen identiteit verliezend, jezelf verloren en terugzoekend, na de breuk.

In de euforie van gedrevenheid: Door gedrevenheid kan men jezelf verliezen, omdat men van bevlogenheid in een overbevlogenheid geraakt en dan uiteindelijk meer in een gedachtenwereld belandt, dan in de werkelijke wereld.

Ben geen Psycholoog/filosoof, maar heb ook het idee, dat egoïsme en EGO ook leeftijdsgebonden zijn, dat EGO in de puberjaren en in de tijd van carriere en gezin belangrijker zijn, dan wanneer men baby was, of op oudere leeftijd.

DE HEBZUCHT VAN DE ELITE, VAN DE 0.1% RIJKSTEN OP DEZE AARDE.

Hebzucht versterkt macht, macht en hebzucht versterkt egoïsme. Een ander fenoneem is, dat men grote angst krijgt, om macht en hebzucht te verliezen. Allemaal stimulerende krachten, factoren, waardoor het bijna begrijpelijk is, dat de mensen, die de macht hebben,(die macht is er vanaf het prille begin van onze menselijke beschaving), het willen behouden en altijd neigen naar meer.

Vanuit dat standpunt gezien, dus begrijpelijk, maar dat het ten kosten gaat van onderdrukking, armoede, oorlogen, slavernij, leugens, manipulaties is extreem. Maar het volk is zelf ook verantwoordelijk dat het zover is gekomen en dat we het zover hebben laten komen.

Macht en hebzucht corrumperen, totale macht en hebzucht corrumperen totaal.

Civiele ongehoorzaamheid is een morele verplichting,
… wanneer regeringen, corrupt en wetteloos zijn.  Regeringen die niet doen waarvoor ze hun bestaansrecht hebben – te zorgen voor hun burgers, te beschermen en zorgen voor voorspoed en goede voorzienigingen- die regeringen hebben geen bestaansrecht, omdat ze niet het volk dienen. Onze regeringen werken voor de multi-nationals, het kapitalistisch systeem, onder de schaduwregering, (0.1% elite), die het complete wereldgebeuren dirigeren en orkesteren.

 minder is MEER.

Onze zingeving is niet gebaseerd op uiterlijke rijkdom en macht, maar op innerlijke rijkdom. Uiterlijke rijkdom geeft geen bevrediging, altijd meer willen, zonder ooit gelukzalligheid te vinden, alleen een vluchtig moment, van het nieuw verworven speeltje.

Onze zin van ons bestaan, is jezelf ontwikkelen,  jezelf evolueren, je goedheid ontwikkelen, in dienst staan voor de gemeenschap, je Goddelijkheid in jezelf ontwikkelen.

Ieder mens heeft goede en slechte eigenschappen en in mijn optiek is het de zin van ons bestaan om de goede eigenschappen te ontwikkelen en de slechte eigenschappen te kennen, herkennen, te controleren en te beheersen.

‘Minder is Meer’, geeft rust, geeft balans, meer harmonie, tevredenheid, gelukzaligheidsgevoel.

Minder hebzucht, minder macht,( macht zou een beperktheidsdatum moeten hebben, net als melk. Wanneer melk bedorven is, gooit men melk weg) , minder egoïsme, zou beter zijn voor onze samenleving en Moeder Aarde.

Minder milieuvervuiling, minder nuclear – afval,  minder wapenindustrie, minder medicijnen ( legaliseer Marahuana, ongekende en onbegrensde mogelijkheden), geen voedselmanipulaties.

Collectieve verantwoording.

Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven, maar wij hebben ook een collectieve verantwoording, ook naar de machthebbers, omdat zij zover zijn doorgeslagen dat ze zelf slachtoffer zijn, van hun eigen hebzucht, van hun eigen machtsmisbruik, van hun eigen bestaan.

Collectieve verantwoording hebben we ook naar onze medemens, want wanneer we niet in dienst staan van onze samenleving, onze Aarde, onze levensbron, zonder Aarde geen leven, zonder vrouwen geen leven, hebben we, als mensheid en individu ook geen bestaanrecht meer.

VERENIG EN VERBIND, UIT LIEFDE, RESPECT, VOOR ONZE NABESTAANDEN EN ONZE AARDE, VOOR EEN BETER EN RECHTVAARDIGE WERELD, WAAR VOOR IEDEREEN GENOEG IS, WAAR DE AARDE ZICH KAN HERSTELLEN VAN HAAR ZIEKTE, DIE DOOR ONS IS AANGEDAAN.

OP EEN GEWELDLOZE MANIER WERKELIJKE VERANDERINGEN DOORVOEREN ZODAT WE EEN BEETJE HET PARADIJS OP AARDE WEER TERUG KRIJGEN. HET KAN WERKELIJK ALS WE ER MAAR IN GELOVEN.

LANARIA AMBERKIRA.                https://www.facebook.com/stoptheselfishnessofgreed

verantwoordelijkheid