Medische Thermografie — We hebben een keuze!

Save as PDF 

medische thermografie We hebben keuzevrijheid!

Ja, alleen denken velen daar niet bij na wanneer zij een oproep krijgen voor wat dan ook. Dat begint al bij de geboorte van een baby, de welbekende hielprik. Is dit verplicht dan? We laten het gebeuren, laten ons overrompelen, mijn buren lieten het ook gebeuren dus is het normaal, de dokter zegt… het is vaak al gebeurd voor men er erg in heeft.

Keuze maken, …

infrarood

Keuzes maken… mogen we zelf kiezen?

Dan de vaccinaties. Dit is een heikel onderwerp, want de industrie wil ons maar laten geloven dat we niet zonder kunnen. Wie er niet voor open staat heeft geen idee wat er speelt, maar wie zich verdiept komt veelal tot andere inzichten. Alleen is dan de vraag of hij of zij sterk genoeg in zijn schoenen staat en bij het eigen gevoel blijft; zich niet omver laat kletsen en angst aan laat jagen. Onderzoekje hier, onderzoekje daar, hoe onschuldig het ook door de desbetreffende instanties gepresenteerd wordt, maar het feit blijft dat je toch stiekem steeds weer denkt: ‘Een ander kan ook iets overkomen, dus waarom mij niet?’ Onwillekeurig zit er toch een duiveltje op je schouder dat je influistert dat je eerst de uitslag maar in handen moet hebben. Want waarom zou men anders deze onderzoeken bedenken?

Zo rol je van de ene grap in de andere, via je eventuele kinderen en partner, via jezelf; elke keer weer een obstakel dat je dan moet nemen. Alle onderzoeken bepalen je stemming, je vertrouwen in jezelf, in je eigen immuunsysteem en je bent mogelijk juist daardoor vatbaarder voor negatieve invloeden.

Het opsporen van mogelijke tumoren is ook een onderwerp dat menigeen in de greep heeft en vele dames krijgen de kriebels als zij vanaf 50 jarige leeftijd opeens in de groep vallen die een borstonderzoek ‘moet’ ondergaan.

De vraag is of je dat moet?
De vraag is of het veilig is?
De vraag is: is het noodzakelijk?

De vraag is… er zijn zoveel vragen maar ook hier gaat de grote gemene deler naar het punt in de woonplaats waar men haar verwacht. Denkt men na over het feit dat men met ioniserende straling wordt geconfronteerd? Laat men het zomaar toe dat een dergelijk onderzoek pijnlijk is? Laat men alles toe omdat dit wordt verwacht? Of… zijn er andere mogelijkheden?

Ja, er zijn andere mogelijkheden en hoe meer mensen hiervan op de hoogte zijn hoe meer men gaat nadenken, zaken gaat afwegen en gaat inzien dat iets wat jaren door de industrie is gepromoot mogelijk meer in het voordeel van deze industrie is dan van de persoon in kwestie die alles lijdzaam mag ondergaan.

medische thermogratie 2Medische Thermografie is een methode die pijnloos, stralingsvrij, vriendelijk en efficiënt is. Wanneer wij ontstekingen of mogelijk tumoren ontwikkelen dan zal er op die plaats in het lichaam een verhoogde temperatuur te meten zijn; dat is het teken van activiteiten die duiden op onbalans. Een lichaam dat uit balans is gaat zelf aan de slag en dat kan resulteren in dergelijke reacties. Wanneer op bepaalde plaatsen in het lichaam een reactie plaats vindt, kan de verhoging van temperatuur in kaart gebrachtworden en kan men actie ondernemen. Dan heeft men een keuzevrijheid en niet geheelonbelangrijk om te vermelden is dat een mogelijke tumor via mammografie vanaf ongeveer 7 millimeter gezien kan worden maar via Medische Thermografie vanaf 1 millimeter, wat enkele jaren kan schelen, afhankelijk van de soort, van de snelheid waarmee dit zal groeien.

medische thermogratie 1

Als we deze verschillen op een rijtje zetten dan zou je toch denken dat men staat te juichen om deze methode grootschalig toe te passen? Helaas is de waarheid anders en heeft de industrie een grote vinger in de pap bij het beleid in ziekenhuizen, zorginstellingen, bij bevolkingsonderzoeken en kun je je de vraag stellen in wiens belang een onderzoek eigenlijk plaats zal vinden?

Is het de grote industrie die draaiende gehouden moet worden? Is het om de gezondheid van ons, de personen via wie deze onderzoeken ‘moeten’ gebeuren? Kanker is een industrie, dat hebben we al vaker kunnen constateren.

medische thermografie3Kortgeleden hoorde ik een ervaring waarbij je toch echt gaat griezelen. Een patiënt kreeg voor onrustige plekjes op de huid een zalf, voorgeschreven in het ziekenhuis. Na verloop van tijd bleek dat deze plekjes waren veranderd en er zich juist kanker had ontwikkeld. De reactie van de verantwoordelijke persoon in het ziekenhuis was, dat zij wel wisten dat deze zalf dit als gevolg kon ontwikkelen, maar zij mochten dat niet vertellen. Wel was deze persoon blij dat de patiënt dit nu wist, om het zo te delen met derden.

Lust je nog peultjes? Hoe waanzinnig is dit? Hoe lang blijft de grote groep nog vertrouwen hebben in dat wat de industrie het ziekenhuis oplegt, maar joumedische thermografiemoet doen geloven dat je er beter van kunt worden?

 

Al deze verhalen geven ons met de Gezond Verstand Avonden nog meer het inzicht dat deze informatie breed verspreid moet worden. Daarom krijgt Anand Badloe het podium voor de Medische Thermografie en wanneer een locatie hem uitnodigt kan een ieder komen luisteren naar zijn uitleg en deze kennis delen. Medische Thermografie, niet alleen voor borstonderzoek, maar voor het gehele lichaam, daar waar maar een reactie plaats vindt die kan duiden op ontstekingen of tumoren. Men kan exact in kaart brengen of men alert moet zijn, stappen moet ondernemen, maar wel met de wetenschap dat je zelf de regisseur bent van je eigen gezondheid en je niet de verantwoordelijkheid bij welke willekeurige arts ook neer kunt leggen. Je geeft dan letterlijk alles uit handen en via deze onderzoeksmethode zul je ook sneller een andere keuze maken; je zult bewuster een weg in slaan wat nu net de bedoeling is. Om de mammografie – om bij het borstonderzoek terug te komen – hangt een beladen sfeer. Door de methode van het onderzoek loop je grote risico’s dat mogelijke tumoren juist geactiveerd worden of je krijgt een verkeerde diagnose, wat ook niet de eerste keer zal zijn. Door warmte op te sporen krijgt men een veel beter beeld en de diagnose is daardoor veel duidelijker. De nadruk ligt nu op borstonderzoek maar dat heeft als reden dat Anand als missie heeft heel Nederland te vertellen dat je een keuzevrijheid hebt als we over dit onderwerp spreken.

boek andreas moritz

De oproep voor de mammografie is niet heilig en al helemaal niet verplicht. Toen ik deze oproep kreeg heb ik per kerende post deze uitnodiging teruggezonden met de verwijzing naar onze website waar de nodige informatie op staat, naar het boek van Andreas Moritz met als titel; Kanker is geen ziekte maar een overlevingsmechanisme, en het verzoek mij geen enkele uitnodiging meer te zenden! Maar dit is mijn beslissing geweest! Mijn gedachte was… ik wil niet in de angst en door voortschrijdend inzicht ga je over al deze zaken heel anders denken. De methode die Anand presenteert is een prachtige vervanging voor hen die zich er prettig bij voelen om zich wel te laten controleren of voor hen die mogelijk zekerheid willen hebben omdat zij vertwijfeld zijn, wat hebben ontdekt en dit niet vertrouwen. Dan kan deze methode een pijnloze, veilige oplossing zijn. Maar dit geldt ook voor als je pijn in je grote teen hebt; met andere woorden: dit is een oplossing voor veel ongemakken om het proces op te sporen, te volgen en die ter ondersteuning gebruikt kan worden om de arts inzichten te geven. Dan moeten de artsen in de reguliere sector er wel voor openstaan en niet alsnog een mammografie of ander onderzoek afdwingen met de nodige gevolgen.

gezond verstand avond

Er is nog een lange weg te gaan, maar we zijn wel op weg en als we maar genoeg onze kennis delen met elkaar dan is het wonderbaarlijk hoe snel bepaalde processen kunnen gaan. Mijn wens is dat Anand op elke locatie zijn ‘sporen’ kan achterlaten, zodat men elkaar in die omgeving weer verder informeert en we zo gezamenlijk alle bussen en opleggers die alle dorpen en steden aandoen voor het mammografieonderzoek weten te verbannen! Laten zij, als zij zo graag op deze wijze de dames achterna reizen, dan een veilige en effectieve methode gebruiken die qua aanschaf van apparatuur ook nog eens veel goedkoper is dan de huidige apparaten en die op jaarbasis geen grote bedragen kosten om weer onderdelen te vervangen, met andere woorden: je investeert minder en de methode is op de lange duur kostenbesparend. Maar het allerbelangrijkste is, dat deze methode veilig, efficiënt en pijnloos is!

boek henk jan trentelman

Een andere kijk op kanker is, dat deze je iets heeft te vertellen. Als je de tumor zomaar weg laat halen en deze komt weer terug, komt dit omdat de oorzaak van het probleem niet is opgelost. Over dit onderwerpen bieden wij landelijk ook lezingen aan en dan blijkt maar weer dat al deze verschillende onderwerpen naadloos op elkaar aansluiten wanneer je een combinatie maakt en hier qua denken voor open wilt staan. Ons lichaam is zo ingenieus; als je vele sprekers hebt beluisterd en je haalt die informatie er uit die voor jou goed voelt, dan kun je zomaar opeens het totale plaatje heel anders bekijken. Dan ga je ook begrijpen dat ziekte je iets heeft te vertellen, en wanneer we alleen aan symptoombestrijding doen, we onvolledig en veelal gevaarlijk handelen. Maar dit is weer voer voor de antikwaksite waar ook op te lezen is dat ik niet gehinderd wordt door enige kennis! Daarom zal ik dit naar mijn idee ook zo gemakkelijk verwoorden: omdat het met je gevoel te maken heeft, met dat wat je diep van binnen weet, je buikgevoel.

Iets voelt wel of niet goed!
Iets voelt wel of niet veilig!
Iets voelt wel of niet eerlijk of oprecht gemeend!

Mammografie voelde voor mij onnatuurlijk, inspelend op angst, je lokkend door de industrie, of je de val in zou lopen. Gelukkig ben ik daar niet op in gegaan, maar nogmaals: dat was mijn beslissing mede door de boeken die ik heb gelezen over kanker, ziek zijn, signalen van ons lichaam en de zin daarvan. Het zelf genezend vermogen van ons lichaam wordt ook op grote schaal onderschat door opgelegde angst en de woorden: ‘Stel dat…’. Stel wat? Medische Thermografie is naar mijn idee de oplossing voor hen die zwart op wit een beeld willen hebben over de conditie van het eigen lichaam. Dan heb je daarna de keuze of je de natuurlijke genezingsweg in wilt slaan met alle gevolgen van dien dat je ook moet zien te achterhalen waardoor jij die bepaalde ‘afwijkingen’ kreeg, dat ook onder ogen durft te zien om zo een weg van mogelijke genezing in te slaan of dat je naar de aangeboden reguliere diensten gaat. Dat heet keuzevrijheid!

Wanneer we door het verspreiden van de juiste informatie kunnen bewerkstelligen dat men landelijk grootscheeps gaat twijfelen en open wil staan voor andere mogelijkheden, dan ben ik blij dat we met de Gezond Verstand Avonden daar een steentje aan kunnen bijdragen. Anand, ga door op de ingeslagen weg! Blijf vooral vertellen dat we keuzevrijheid hebben!

Anneke Bleeker
Bergen NH
4 maart 2013

www.gezondverstandavonden.nl
www.verontrustemoeders.nl

Site met informatie Medische Thermografie:
www.i-therm.nl