Macht door list en bedrog


list en bedrog

Door List en Bedrog zijn de Rockefellers en de Rothschilds aan hun geld en macht gekomen.

Door Kwakzalverij en oplichting. Een kort samengevat verhaal over de Rockeffellers begin vroege 19de eeuw. “Dr. Bill Livingston, een gevierd kankerspecialist was het toonbeeld van de reizende slangolie- verkoper. Hij was noch arts, noch kankerspecialist, zijn naam was zelfs niet Livingston. lees verder …

the powers that be
Liever gezegd de ‘Rock Oil’ tonic die hij verkocht was een nutteloos mengsel van laxeermiddelen en petroleum en het had geen enkel effect op de kanker van de arme stedelingen die hij had opgelicht bij de verkoop. Hij leefde het leven van een zwerver, altijd op de loop voor de laatste groep mensen die hij had bedrogen. Wanneer hij niet weg liep van zijn kinderen of van zijn opgelichte klanten, leerde hij zijn kinderen de trucs van zijn verradelijke handel. Hij schepte zelfs op over zijn opvoedingstechniek. “Ik bedrieg mijn jongens bij elke kans die ik krijg. Ik wil ze scherp maken’.
Maar zijn echte naam was William Avery Rockefeller en het was zijn zoon John.D.Rockefeller, die door zou gaan met het opzetten van het ‘Standard Oil’ monopolie en hij werd s’wereld eerste miljardair.

De wereld van vandaag de dag is de wereld die is geschapen naar het idee van Bill. Het is een wereld die is gebaseerd op verraad, list en bedrog en de naïviteit van een publiek dat nooit de salon trucs heeft doorzien waarmee de Rockefellers en hun soortgenoten de wereld vorm hebben gegeven in de afgelopen anderhalve eeuw.
(Kopie vertaling van The Corbett Report)

“Goed leiderschap bestaat uit het tonen aan gemiddelde mensen hoe ze het werk van superieure mensen moeten doen”. “Ik zou liever  1% korting op de inspanningen van een van de 100 mensen verdienen, dan 100% van mijn eigen inspanningen”. John.d.Rockefeller.

Rothschild is een internationale dynastie van Duits-Joodse oorsprong.

Mayer Amschel Rothschild (1744–1812) wordt doorgaans gezien als de stamvader van de joodse familie. Hij was de zoon van Amschel Moses Rothschild, [1] een geldwisselaar. Hij werd geboren in het getto van Frankfurt am Main, maar werkte zich een weg omhoog in de bankierswereld. Zijn rijk breidde zich al snel uit over Europa via zijn vijf zonen, die door hem werden uitgestuurd naar vijf grote Europese steden. Wel zag hij erop toe dat de controle over alle takken van zijn bedrijf altijd in handen van de familie bleef. Hij hield het fortuin bovendien in de familie via huwelijkspolitiek. Zijn zonen: Amschel Mayer Rothschild (1773–1855): Frankfurt. Salomon Mayer Rothschild (1774–1855): Wenen. Nathan Mayer Rothschild (1777–1836): Londen. Calmann Mayer Rothschild (1788–1855): Napels. Jakob Mayer Rothschild (1792–1868): Parijs.


Zoonlief Nathan Mayer Rothschild (1777-1836):

Napoleon werd  verslagen in de Slag bij Waterloo, en dat was destijds in Londen zeer tegen alle verwachtingen in omdat men daar niet had gerekend op de toegesnelde hulp van de Pruisische troepen. Nathan was in Londen als eerste op de hoogte van dit goede nieuws omdat hij beschikte over een uitstekende machinerie van postduiven en informanten. Maar vanaf het moment dat hij wist dat niet Napoleon doch Wellington de overwinnaar was, begon hij juist al zijn aandelen van de hand te doen en dit had tot effect dat dit voorbeeld door vrijwel alle aandeelhouders werd gevolgd. Het gevolg was een forse daling van de beurswaarden, waarna hij op het laatste moment door stromannen alle in waarde gedaalde aandelen liet opkopen. En het gevolg daarvan was dat hij een dag later zijn kapitaal, naar men zegt, naar het 37-voudige zag vermeerderen. Door dit spelletje werd hij de rijkste aandeelhouder en kapitaalkrachtiger dan de hele Bank of England. Aan de vooravond van het grote Britse Rijk had Nathan Rothschild meer geld dan dit koninkrijk. De financiële macht en controle over een wereldrijk was geboren. En in handen van enkele particulieren..! Peter Toonen (Wanttoknow)


Oorlog deed het familiefortuin zeker geen kwaad. Het Huis Rothschild financierde de Pruisische Oorlog, de Krimoorlog en de Britse poging om het Suezkanaal van de Fransen af te pakken. Nathan Rothschild financierde ook de campagne van de hertog van Wellington tegen Napoleon. Zowel de Mexicaanse oorlog als de Amerikaanse Burgeroorlog waren goudmijnen voor de familie. De familie Rothschild was bij een vergadering in Londen waar een “International Banking Syndicate” besloot Noord-Amerika tegen het zuiden op te zetten als onderdeel van hun “verdeel en heers” strategie.

(Voor de stichting van de Bank of England in 1694 heeft Willem III van Oranje een belangrijke rol gespeeld en nog steeds speelt de Nederlandse Koninklijke Familie een belangrijke rol in het hedendaagse wereldtoneel.)

“Het maakt mij niet uit welke marionet op de troon van Engeland zit, het ‘Rijk waar de zon nooit onder gaat’.  De man die het Britse geldaanbod controleert, controleert ook het Britse Rijk. En ik controleer het Britse geld.” Nathan Rothschild

Macht corrumpeert en totale macht corrumpeert totaal en vooral mannen zijn daar gevoelig voor. Schijnbaar en helaas is dat een onvermijdelijk fenoneem en het versterkt egoïsme en angst om het kwijt te raken. Daardoor zou macht maar een beperkte houdsbaarheidsduur mogen hebben.

De geschiedenis van het monopolie van enkelen. Van olie, naar onderwijs, banken, media,  medicijnen en voedsel, ze controleren dit door een monopolistisch systeem. Verschillende bedrijven onder dezelfde paraplu.

MODERNE SLAVEN ZIJN NIET GEKETEND, MAAR HEBBEN SCHULDEN

List en bedrog vanaf het begin van ons bestaan.

List en bedrog is er vanaf het begin van onze geschiedenis, vanaf het moment dat (grotendeels) mannen, die macht wilden, macht naar hun toetrokken en macht wilden behouden. Vaak door fysiek geweld, of door list en bedrog, komen ze aan de macht. Zo zijn, helaas, ook al de Heilige Boeken gebruikt, misbruikt, in het voordeel van de machthebbers van destijds.

Kijk maar naar bijvoorbeeld de rol van de vrouw, die in elk Heilig Boek, als een minderwaardig mens wordt afgeschilderd, terwijl juist de vrouw een hele belangrijke rol speelt in ons bestaan, namelijk de vrouw geeft nieuw leven en zorgt voor ons nageslacht. ZONDER VROUWEN GEEN LEVEN. Vrouw en Man zijn gelijk aan elkaar. Een menselijk ras.

“Zouden er vrouwen bij betrokken zijn, bij het tot standkoming van de Heilige Boeken”?
Speelt  EGO en alfa aapmannetjes gedrag, een oerinstinct, geen rol ?

De hoofdpersonages van de Heilige Boeken veranderden gedurende hun leven, ontwikkelden zich, groeiden in Liefde, Wijsheid, Inzicht, in Verlichtend Bewustzijn, tot een beter mens, ontwikkelden hun liefdevolle, goede, Goddelijke kanten en Goddelijkheid. Liefde is overal aanwezig.

In elke steen, in elk sprietje gras, in elke stromende rivier, in de lucht, in elk levend wezen zit Goddelijkheid. Is het niet de ZIN VAN ONS BESTAAN, behalve te zorgen voor ons nageslacht, OM ONS TE ONTWIKKELEN, ONZE GODDELIJKHEID IN ONS TE LATEN GROEIEN. GOD IS LIEFDE EN LIEFDE IS DAT WAT IN ONS ZOU MOETEN GROEIEN.

Geschiedenis wordt altijd geschreven door de overwinnaars en daardoor is het een gekleurde, een onechte geschiedenis, niet op waarheid berustend en in de leugen vind men geen waarheid.

Werkelijke veranderingen.

Voor echte veranderingen zullen we eerst het establisement op een vredelievende- , maar duidelijke manier moeten laten weten dat deze bedriegerijen, leugens, haat, angst, door list en bedrog,  verspreidende macht en hebzucht, ten einde moet en zal komen.

En werkelijke veranderingen vinden plaats, wanneer we op zoek gaan naar onze werkelijke roots, onze werkelijke historische waarheden, om van daaruit een liefdevollere samenleving te realiseren, voor onze nakomelingen en voor Moeder Aarde. Het is voor ons allemaal een morele plicht, wanneer regeringen corrupt en wetteloos zijn, om op te staan tegen uitbuiting en onderdrukking. Liefde, Vrede en Voorspoed voor iedereen.

“De prijs die goede mensen betalen voor onverschilligheid over algemene zaken, is dat ze geregeerd worden door slechte mensen.” – Plato

Lanaria Amberkira.   https://www.facebook.com/stoptheselfishnessofgreed
http://whiteroseevolution.weebly.com/ (still not ready, but here are all my article’s)
https://youtu.be/jh142luEszg ( Video peacemessage, feel free for a new contribution, max 10seconds)

Met dank aan: Wikipedia, Google, Yahoo en
Peter Toonen (Want to know.nl),
The Corbett Report. (https://www.corbettreport.com/?p=16888)