Lezing: De geheimen van water op het spoor


De geheimen van water

het actief water boek Het actief water boek

Water lijkt  een heel normale vloeistof, we bestaan voor het grootste deel uit water, iedereen komt er dagelijks mee in aanraking en al het leven op aarde is afhankelijk van zuiver water. Toch is het misschien wel de meest onbegrepen stof.

Ons drinkwater is vervuild met stoffen en informatie

De Duitse professor dr. Ralf Otterpohl is werkzaam aam de technische universiteit in Hamburg en is onder meer lid van de International Water Association, IWA en gespecialiseerd in  waterbescherming en verwerking van rioolwater. Hij zegt dat we water ondanks alle kennis niet begrijpen en is van mening dat nanodeeltjes en de informatie van schadelijke stoffen in het water slecht zijn voor de gezondheid. Enkel water filteren is naar zijn mening onvoldoende om gezond drinkwater te verkrijgen. Normen over een veilige hoeveelheid schadelijke stoffen vindt hij onserieus omdat er geen veilige hoeveelheid pesticiden, toxines en medicijnresten in drinkwater bestaat.

het actief water boek
De mening van deze op waterkwaliteit gespecialiseerde wetenschapper staat in schril contrast tot de mening van andere wetenschappers die van mening zijn dat uit riool- en vervuild rivierwater gewonnen drinkwater gezond is.

Wat is gezond drinkwater?
Gezond drinkwater is zuiver, bevat geen gentoxische bestanddelen, synthetische nanodeeltjes, medicijnresten, pesticiden, chloor, fluor of slechte informatie, bestaat uit kleine waterclusters, heeft een basische pH en een overschot aan elektronen. Gezond drinkwater kan algemene of heel specifieke positieve informatie bevatten.

Nieuwe onderzoeken leiden tot nieuwe inzichten
In de gangbare wetenschap worden overtuigingen en uitgangspunten als dogma’s gehanteerd. Het openlijk twijfelen aan deze ‘heilige’ waarheden levert meestal hoon op in plaats van bewondering voor hen die een nieuwe gedachtenpad durven te volgen. Nieuwe informatie is voor de volgers van dogma’s verwarrend. Van Jan Blokker is de volgende uitspraak: ‘Ik heb de pest aan informatie, je kunt je eigen vooroordelen niet meer vertrouwen.’ Gelukkig zijn veel wetenschappers desondanks nog steeds nieuwsgierig en gedreven op zoek naar verklaringen voor onverklaarde fenomenen zoals de geheimen van water.

De geheimen van water op het spoor
Over veel verschillende eigenschappen van water zijn de laatste tien jaar nieuwe inzichten op basis van onderzoek verschenen. Het betreft onder meer onderzoeken over de rol van elektronen in het water, de zuurgraad, ‘gestructureerd’ water en het opslaan van informatie in water.

Spiritualiteit of natuurkunde?
Vitaliseren en het opslaan van informatie in water worden wel als esoterische of spirituele eigenschappen beschreven. Ietwat geheimzinnig en iets waar ‘je in moet geloven’. Maar deze eigenschappen berusten op natuurkundige principes. Als we deze eigenschappen beter begrijpen kunnen we ze effectiever toepassen.

In de lezing wordt onder meer ingegaan op de volgende punten:
* Wat is water?
* Aspecten van gezond drinkwater
* Wat is geïoniseerd basisch water en wat zijn de verschillen met omgekeerd osmosewater en basisch water door basische druppels?
* Hoe slaat water informatie op en wat heeft het voor gevolgen voor onze omgang met (drink)water?
* Wat is vitaliseren?
* Verschillende manieren om van kraanwater gezond drinkwater te maken
* Praktische toepassing van de eigenschap van water om informatie op te slaan

Met deze kennis  kunt u meer gefundeerd uw eigen mening vormen over water en haar eigenschappen.

Iedereen weet wat water is.
Niet iedereen begrijpt hoe belangrijk deze bijzondere levensvloeistof voor al het leven op aarde is.

Onze aarde bestaat voor twee derde uit water, wij mensen bestaan voor 60 tot 70% uit water en ons bloedplasma bevat zelfs 90% water. De natuur kent ingenieuze systemen om water door de aarde en haar bewoners te laten circuleren. Tijdens die voortdurende stroom verzamelt zij voedingsstoffen voor planten, dieren en mensen en reinigt het water. Ook de waterstroom door de mens verdeelt de voedingsbouwstenen en helpt afvalstoffen te verwijderen.

Water in zijn meest oorspronkelijke vorm is de beste kwaliteit om die taken uit te voeren en basisch water blijkt het beste drinkwater. Geïoniseerd, basisch water heeft vele gezondheidsvoordelen en zorgt bij problemen voor verbetering. In `Het ActiefWater Boek’ komen de volgende onderwerpen aan de orde:

* Eigenschappen van water en zijn rol in ons lichaam
* Hoe slaat water informatie op?
* Het meten van verzuring en de gevolgen van verzuring
* Wat is basisch water?
* Wat zijn de verschillen met omgekeerd osmosewater, water door basische druppels en basisch water
* Onderzoeksresultaten van basisch water bij gezondheidsklachten
* Wat is belangrijk bij de aanschaf van een waterionisator?
* Basische recepten en meer

Te bestellen bij: www.gezondeshop.nl
Leesproef hoofdstuk 10

Ook van deze schrijver, Het CelHerstelConcept, over logisch gezond worden

het actief water boek

Op deze avond is het Actief Water Boek verkrijgbaar.
Spreker: Rinno Heidstra
Schrijver van ‘Het CelHerstelConcept, Het Actief Water Boek en biologisch behandelaar in Het CelHerstelCentrum

www.celherstelcentrum.nl
www.duurzaam-gezond.nl