Levensvreugde, hebben we daar nog tijd voor?


levensvreugde In de huidige structuur van onze samenleving, onze relaties met onze medeburgers, collega’s en als werknemer, is het zo, dat naar mate we commiteren, conformeren, en consumeren, wij over minder energie en vreugde beschikken.

Dit komt o.a. omdat ons handelen tegenstrijdig en fragmentarisch is, en door het markt kapitalistische systeem.

levensvreugde

Liefde is als het leven zelf

Tegenwoordig: De samenleving  is er voor de economie, en niet, de economie is er voor de samenleving. Dat is zo’n fundamenteel verschil, dat de verhoudingen totaal ontwricht zijn, compleet zijn doorgeslagen. Dit leidt tot innerlijke conflicten en een verspilling van onze energie en levensvreugde.

We  moeten competatief en concurrerend  zijn en daarom  goedkope flexibele arbeidskrachten, die harder en langer moeten werken. Waardoor de lagerbetaalden en middenklasse bewust onderdrukt worden ( onderwijs, manipulatie, media, politici: waar denktanks dagelijks constant nieuwe onderdrukkingen bedenken)  en gevoed worden met angsten, onzekerheden, leugens, zodat de gewone man/vrouw net kan overleven, maar de zorgen zo groot zijn, dat ze te moe zijn, om eens na te denken, om eens uit te rusten ,om eens zorgeloos te genieten. De druk is immens en het hardwerkende volk kan nauwelijks hun hoofd boven water kan houden.

Een voedingsbodem voor populisme, polarisatie, haat, angst en agressie en waarbij minderheden gemakkelijker de schuld gegeven kan worden, dan de werkelijke veroorzakers, die goed buiten beeld weten te blijven en die juist de tegenstellingen blijven voeden, verspreiden en versterken.

Terwijl de 0.1% rijksten extreem rijker worden, en de armoede meer toeneemt, voelt men dat, ziet men dat, maar zijn we te gekooid, om ons te bevrijden van onze onderdrukkers.

Moderne slaven zijn niet meer gekooid door kettingen, maar gekooid door hun schulden.

Gekooid door hoge belastingen, (terwijl de rijksten er alles aan doen, om juist de belastingen te ontduiken), door ons verantwoordelijksheids- gevoel naar ons gezin, en simpele primaire levensbehoeftens,  zoals eten en een dak boven je hoofd.

Van elke Euro die we verdienen, door uren daarvoor te werken en die uren krijgen we echt niet meer terug, gaat 20/52% naar belasting,  gaat 21% op aan btw op alle producten en de rest gaat op aan ons dagelijks levens-onderhoud/standaard. Uiteindelijk mogen we blij zijn, dat van 1 euro er 5 eurocent overblijft.

IS ER DAN NOG SPRAKE VAN LEVENSENERGIE?

EEN VOLMONDIG EN OVERTUIGEND JA.

WIJ KUNNEN DE ENERGIE ONTDEKKEN DIE ONS EEN KRACHT SCHENKT DIE CONSTANT IS EN DIE NIET AFNEEMT. EEN ENERGIE DIE POSITIEVE ENERGIE GEEFT, DIE CREEËREND IS, EEN ENERGIE DIE IN JEZELF ZIT, IN IEDER. DIE ENERGIE IS LIEFDE, TOTALE LIEFDE, ECHTE LIEFDE, DIE ONS LEVENSENERGIE EN LEVENSVREUGDE GEEFT.

LIEFDE VAN EEN MOEDER/VADER NAAR HUN KIND. LIEFDE VOOR HET LEVEN, LIEFDE VOOR ONZE AARDE EN HAAR WONDERSCHONE NATUUR. LIEFDE VOOR ALLE NIEUWGEBORENEN. LIEFDE VOOR  HET ALLEDAAGSE LEVEN. LIEFDE TUSSEN TWEE VERLIEFDE VERLIEFDEN. LIEFDE VOOR RELIGIE.

Men zegt. “liefde is zo vaag, zo zweverig, zo hippieachtig, zo onduidelijk,  zo ongrijpbaar?”

LIEFDE  is de meest duidelijke en allesomvattende zingeving van ons bestaan,  de bindende en helende factor, waardoor we een samenleving vormen, waardoor we mensen zijn en niet dieren.

Maar soms is het moeilijk, om menselijk te blijven, want een van hen ben ik.

Lanaria Amberkira                 https://www.facebook.com/stoptheselfishnessofgreed.