Levenslessen van Mahatma Gandgi

MK Gandhi Brits-Indië was de naam van een gebied dat de huidige landen India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh en delen van Myanmar (Birma) omvat. Het was tot 1947 een Britse kolonie. Negenenzestig jaar geleden werd Brits-India opgedeeld in het in meerderheid hindoeïstische India en een islamitisch Pakistan. Het bracht een ongekende volksverhuizing op gang die zeer bloedig verliep.

De ‘Partition’, tot op de dag van vandaag een trauma.

gandhi

Mahatma’ betekent ‘grote ziel

Mohandas Karamchand Gandhi: (Porbandar, 2 oktober 1869 – New Delhi, 30 januari 1948). Was een Indiaas politicus. Na een rechtenstudie in Engeland vertrok Gandhi naar Zuid-Afrika, waar hij zich voor de Indiase bevolkingsgroep inzette. Na terugkeer in India werd hij leider in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Mahatma Gandhi werd “de geestelijke vader” van India genoemd en was de grootste voorstander van actieve geweldloosheid als middel voor revolutie . Hij werd in 1948 in New Delhi vermoord door een extremistische hindoe.( ‘Mahatma’ betekent ‘grote ziel’.)

De ‘Partition’

De Indiase premier Jawaharlal Nehru hield aan de vooravond van de deling een historische toespraak: “Lange jaren geleden maakten we een afspraak met het noodlot. Op slag van middernacht, terwijl de wereld slaapt, zal India ontwaken in leven en vrijheid”. Terwijl hij die woorden sprak stonden grote delen van het westen, oosten en noorden van het land in vuur en vlam. ( Lees bv: De Britse historica Yasmin Khan in haar boek ‘The Great Partition‘)

Gandhi was opgegroeid met het principe ahimsa (geen pijn doen aan alle wezens) en was vegetariër. In september 1906, toen hij nog in Zuid-Afrika was, introduceerde Gandhi de satyagraha (trouw aan de waarheid) en zette hij zijn plannen om over te gaan tot vreedzaam protest uiteen. Gandhi riep het volk op zich te verzetten tegen de pasjeswetgeving, maar er mocht geen geweld worden gebruikt en niet eens worden gescholden. In de zeven jaar die hier op volgden werden duizenden in elkaar geslagen, gevangengezet en vernederd, maar er werd van de kant van de Indiërs geen geweld gebruikt. Het publiek in Zuid-Afrika begon meer en meer sympathie te krijgen voor Gandhi en uiteindelijk was generaal Jan Christian Smuts gedwongen om met Gandhi te onderhandelen.

In 1915 keerde hij terug naar India en starte daar zijn verdere politieke carriere, waarbij hij ook een gevangenisstraf had gekregen van 6 jaar, maar vervroegd vrij kwam. In maart 1930 begon Gandhi een nieuwe satyagraha tegen de belasting op zout met de beroemde zoutmars naar Dandi. Een succesvolle mars van 400 kilometers en hij dwong er onderhandelingen mee af.

Een fragment van dat gesprek : Lord Irwin: “Met alle respect, meneer Gandhi, zonder Brits bestuur vervalt dit land tot chaos.” Gandhi: “Meneer Irwin, ik vraag u te aanvaarden dat er geen volk op aarde is dat niet de voorkeur geeft aan zijn eigen slechte regering boven een goede regering van een buitenlandse macht.”

“Do or Die” (Doen of Doodgaan) in de strijd voor de vrijheid.

De Quit India-campagne was de grootste en meest massale beweging voor onafhankelijkheid ooit. Velen vonden de dood of werden gearresteerd. En weer belandde Mahatma in het gevang, de derde keer inmiddels. Deze keer waren dat twee zeer zware jaren, zowel lichamelijk als ook met het verlies van zijn vrouw.

Gandhi bezocht Engeland (1931) en had o.a.een ontmoeting met Charlie Chaplin en met Koning George VI. Hij ging in zijn zelfgesponnen lenden- en omslagdoek. Toen hem achteraf werd gevraagd of hij niet te eenvoudig was gekleed voor zo’n bezoek, antwoordde Gandhi: “Zijne majesteit had genoeg kleren aan voor ons allebei.” Bezoek aan Engeland:

Voor Gandhi ging waarheid samen met rechtvaardigheid. Hij hield ook regelmatig hongerstakingen en hij wordt een symbool van kracht en zelfbewustzijn.Tolerantie voor elke humane religie. De Gita werd voor hem de leidraad om elke vorm van begeerte te overwinnen en om te zetten in gelijkmoedigheid, kalmte, actie en gerichtheid op God.

Tegen de onderdrukking van de Indiërs, ontwikkelde en gebruikte Gandhi diverse geweldloze strijdmethoden, gebaseerd op een aantal weloverwogen waarden. Eén daarvan was een zo gunstig mogelijke uitleg geven aan de bedoelingen van de tegenstander en hem daarmee de kans te geven zijn lagere impulsen terzijde te stellen. Hij moet van zijn dwaling worden bevrijd door geduld en medeleven. Als woorden hem niet overtuigen, dan mogelijk wel vastberaden zuiver en eerlijk handelen.Geweld, beledigingen en fanatieke propaganda zijn hierbij uitgesloten. Onnodig leed moet de tegenstander bespaard blijven.

Niet toegeven aan onrechtvaardigheid. Het vereist zelfbeheersing en de moed om te vergeven. Het is actieve weerstand op een hoger niveau.

gandhi love

De onafhankelijkheid van Brits-Indië in 1947 betekende het einde van een 40 jaar durende nationalistische strijd. De verdeling van India in een moslim- en hindoestaat resulteerde in een grote volksverhuizing, omdat vele dorpen en steden een gemengde bevolking hadden, en was de oorzaak van veel geweld. Minstens een miljoen levens en in totaal circa 7 miljoen vluchtelingen in beide richtingen. De heftige religieuze spanningen leidden in januari 1948 tot de moord op de grote inspirator van deze strijd, Mahatma Gandhi, omdat die te toegeeflijk zou zijn geweest tegen de moslims.

TEGENWOORDIGE TIJD

Tegenwoordig praten we niet over de bezetting en kolonialisatie van een onafhankelijk land, maar van de onderdrukking van een groot deel van de wereldbevolking, door de 0.1% rijksten.

De methoden en de oorzaken zijn hetzelfde gebleven. Onderdrukking en verrijking ten kosten van de bevolking en de leugens blijven ook vaak hetzelfde. Voor het voordeel en vrijheid van het volk. Het woord “vrijheid” is zo vaak misbruikt.

Nadat Reagan en Thatcher het marktkapitalisme en het neo-liberalisme invoerde, in de beginjaren 80, zijn de omstandigheden, de financiële en sociale beschermingen, van de burgers met rasse schreden achteruit gegaan.

2001, 9/11: Een verschrikkelijke aanslag; “The world will never be the same” sprak Bush.Jr. Wederom met herhalende leugens werd de wereld weer in een oorlog gesleept. Het woord “terrorisme” en “veiligheid” werden op grote schaal misbruikt en vrijheid kwam meer onder druk te staan. Bush.Jr. Cheney, Blair en consorten zouden voor het internationaal gerecht in Den Haag moeten gedaagd worden, wegens oorlogsmisdaden.

2008: De economische crisis. Keer op keer kent de hebzucht zijn weerga niet, door constante verrijking en regelrechte oplichting, verpakt in mooie verkoopverhaaltjes. De brave burgers worden opgezadeld met bezuinigingen en belastingbijdragen voor de noodleidende financiële instellingen, tot op de dag van vandaag.

Gelukkig worden de mensen eindelijk wakker. Echter de moderne mens (slaaf) zit niet in ketenen, maar heeft schulden, toch roert het volk, mort het volk, ontwaakt het volk meer. Overal gaan mensen de straat op, roepen op voor veranderingen, maar tevens is de tegenstelling nooit zo groot geweest.

In Europa is er grote verdeeldheid over de opvang van de vluchtelingen, wat ook een groot probleem is, maar wel een gevolg van……. Staat rechts populisme het volk op te hitsen en links/ sociaal Europa laat het afweten, doordat ze niet eensgezind optreden. Turkije is een moeilijke partner. Engeland met een mogelijke Brexit, Frankrijk waar de revolutie al is begonnen. Heel Europa is tot op het bot verdeeld en het is er behoorlijk gespannen.

In Amerika, met Donald Trump (een ongeleid en oncontroleerbaar individu, met zo’n groot EGO, dat hij veel te snel beledigd is) en zoals het er nu laat uitzien, helaas, met Hillary Clinton (Establishment, Wallstreet) alles blijft van hetzelfde. Daar komen vermoedelijk grote problemen van, gezien de rellen die nu al aan het opkomen zijn.

Door deze ontzettende tegenstellingen staan mensen lijnrecht tegenover elkaar, zowel in Amerika, als in Europa en een kleine gebeurtenis, of onder een valse vlag, kan alles doen escaleren in burgeroorlogen.

En wederom profiteert de elite van een burgeroorlog en komen ze dichter en dichter bij hun einddoel. Een wereldmacht, een religie, hun religie, politie controle staat, zonder vrijheid, met ingeplante chips, moderne slaven en wanneer men niet gehoorzaamd, staan er tal van gevangenissen klaar, of wordt je afgeslacht als terrorist, een gevaar voor de samenleving.

Wij ‘White Rose Evolution’ pleiten voor een geweldloze wereldwijde beweging, voor vrede, liefde, respect voor iedereen, want in geweldloosheid zit de kracht en de rechtvaardigheid van handelen en zal uiteindelijk ook zegevieren. Er is maar een wereld, een leven, een menselijk ras.

GEWELDLOOS, VREDE, VOORSPOED, ONDERWIJS VOOR IEDEREEN, VRIJHEID. ECHTE VERANDERINGEN, WAAR DE GEMEENSCHAP HET BELANGRIJKST IS.

LAAT DE ELITE OPHOUDEN MET DE WERELDBEVOLKING TE ONDERDRUKKEN, OORLOGEN TE VOEREN. HET VOLK IN ARMOEDE TE LATEN LEVEN. ONTNEEM ZE HUN WAPENS EN ZE ZIJN TANDENLOOS. (er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.)

Eindigend met Mahatma Gandhi krachtige zin, ” Civiele ongehoorzaamheid is een morele verplichting, wanneer regeringen wetteloos en corrupt zijn”.

Lanaria Amberkira https://www.facebook.com/stoptheselfishnessofgreed.

Mahatma Gandhi-Documentary.

Met dank aan N.van Els, Wikipedia, Political heroes, Youtube, Google.

http://whiteroseevolution.weebly.com/