Leef jij in een IK wereld of in een WIJ wereld?


de ik of wij wereld Egoïsme komt uit het Latijn en Ego staat voor IK. Het tegenovergestelde is Altruïsme: Opvatting of levenshouding waarbij de handelwijze van een persoon wordt bepaald door de belangen van anderen. Ook wel onbaatzuchtigheid.

Ben jij een IK of (al / bijna / soms) een WIJ persoonlijkheid

Het verkeersbeeld is een mooie afspiegeling van je persoonlijkheid. Ga jij bij een wegversmalling netjes invoegen als de borden “vanaf hier invoegen” en pijlen op de weg dit aangeven. Of ga jij dan nog door tot de allerlaatste optie, de allerlaatste meters. Jij bent dan geen deelnemer van “onze samenleving” jij vindt jezelf belangrijker dan al die sukkels die maar wat langer moeten wachten want IK ……

leven in een ik of wij wereld
Hoe gaat die IK mentaliteit er straks uitzien als de verzorgingsstaat tot een absoluut minimum zal worden uitgekleed, zullen de WIJ deelnemers je met liefde en plezier willen gaan helpen als jij hulp nodig hebt voor …. ?

Er komt voor iedereen een tijd dat je moet erkennen; “IK ben belangrijk ….. geweest” Kun jij dan erkenning en waardering gaan oogsten …. of zal men blij zijn dat je rol is uitgespeeld, dat je opgehoepeld bent, dat je …..?

John Perkins, schrijver van het boek; “Confessions of an Economic Hitman” in zijn nieuwsbrief: “Ik ben betrokken geweest bij de inheemse bevolking in Peru, Guatemala, and Ecuador sinds het einde van de zestiger jaren. en deze mensen falen nooit in mijn hoop voor de toekomst van onze soort te geven.

Sinds de zeventiger jaren is in de Verenigde Staten een soort kapitalisme dat ik “roofzuchtige kapitalisme,” noem wat een rampzalige mislukking is. Toen de overheidspolitiek de weg vrijmaakte voor grote bedrijven om monopolies te vormen en bestaande wetgeving te omzeilen werd de notie van een “vrije markt” een illusie.

Het kapitalisme als een economisch begrip bestaat al ongeveer vier eeuwen. Terwijl ik er niet van overtuigd ben dat dit het beste systeem of we daaraan moeten vasthouden, Ik geloof echter dat het zal blijven overheersen voor de komende decennia. Ik geloof ook we dat in die tijd radicaal moeten veranderen. Veel mensen denken dat onze huidige vorm van kapitalisme, waarin grote bedrijven die worden gedreven door het enkele doel, het maximaliseren van winst, ongeacht de sociale en milieukosten het enige model is. Dat is gewoonweg niet waar”.

De IK naar WIJ Economie

John; “Er is een andere manier, en we zien het in de praktijk over de hele wereld. Lokale markten over hele delen van Latijns-Amerika, Afrika, Azië, het Caribisch gebied, het Midden-Oosten, en in toenemende mate de boerenmarkten in Europa en de Verenigde Staten tonen levendige alternatieven voor de roofzuchtige economische vorm. Dit alternatief creëert ruimte voor de leden van de gemeenschap om voor elkaar te produceren en als aan de behoeften van de gemeenschap wordt voldaan ook redelijke winsten worden gegenereerd.”.

“Zoals we in de VS en de rest van de wereld bij de ‚Bewustzijn Revolutie’, zien kunnen de praktijken die niet meer werken voor de meeste andere economische structuren gaan veranderen wat een toekomst gaan bieden die onze kleinkinderen kunnen erven. We moeten aandringen – door middel van onze macht als consument – dat bedrijven een doel gaan dienen in het algemeen belang, in plaats van het maximaliseren van de winst voor een handvol zeer rijke mensen”. Artikel John Perkins

Bewegen richting de WIJ economie val gaan plaatsvinden vanuit de bevolking en nooit een initiatief zijn van de IK grootverdieners. Zolang je dat echter niet ziet (waarneemt) zal je een deel blijven uitmaken (slaaf) van de IK economie!

Veel van de IK mensen zullen waarschijnlijk nu denken; “IK een slaaf?” Jazeker want de grote IK mensen hebben niet zo’n kleine auto als jij en staan al zeker niet in een file!

— Henk Mutsaers

de ik en wij wereld (spreuk)

Een verhaal heeft altijd 3 kanten: jouw kant, mijn kant en de waarheid.

Niemand is volmaakt, daar ben IK het perfecte voorbeeld van!

Hoeveel kleine of grote geluksmomenten heb jij vandaag al ervaren uit de WIJ groep?

 

Wijsheid wordt je niet in de schoot geworpen. Je zult haar zelf moeten ontdekken na een reis
die niemand voor jou kan maken of jou kan besparen. — Barbara Ann Kipfer