Lang leven: Is 90 jaar het nieuwe 60 jaar ?

Save as PDF 

Lang Leven: Is 90 jaar het nieuwe 60 jaar?

yin yang De studies over langlevendheid laten altijd weer opnieuw zien dat met het bereiken van een hoge leeftijd niet persee ziekte samen hoeft te gaan. In een in juli gepubliceerde studie werd bewezen, dat extreem langlevende mannen – van 95 jaar en ouder – door hun gedrag van de typische ouderdomsziektes verschoond blijven ( 1 ). lees verder

is 90 jaar het nieuwe 60

90 jaar zijn de nieuwe 60 jaar !

Medizin Kontrovers.

door Dr. Med. Habil. Dr. rer. nat. Karl Probst
Nederlandse vertaling Rob Hundscheidt
Uit: Natürlich Leben nr. 2, September 2016.

Het gaat over de vraag hoe men het verouderingsproces kan vertragen. Daar is intussen een onoverzichtelijk grote hoeveelheid raadgevingen over, die een heel boek zouden kunnen vullen. Onderstaand enkele door studies als werkzaam bewezene maatregelen om langer jong en gezond te blijven, en de last van het ouder worden tegemoet te treden en voor te zijn ( 1 )

1. De consumptie van donkergroene bladgroente.

Als eerste en belangrijkste maatregel zou een omstelling van de voeding op overwegend verse kost moeten zijn, op overwegend  rauwkost, waarbij het rauwkkostaandeel boven de 80 % moet liggen. Daarbij is ook de voedingsdichtheid van gezondheidsbevorderende fytochemicaliën erg belangrijk. De hoogste dichtheid van deze gezondheidsactieve stoffen bevindt zich volgens de berekeningen van de Amerikaanse voedingsfysiologen Joel Fuhrmann in donkergroene salades en groente zoals broccoli, kool en andere groente.  Deze hebben in verhouding tot de calorieën de hoogste voedingsdichtheid, en wel dubbel zo veel als fruit, 5 maal zo veel als noten en pitten, en 10 maal zo veel als vlees, vis, eieren, en gevogelte ( 2 ).

2. De consumptie van vetten.

In 1953 publiceerde de Amerikaanse epidemioloog Ancel Keys meerdere studies, waar in hij een verband construeerde tussen het consumeren van vetten, en het optreden van hartinfarcten ( 4 , 5 ).

Daarbij werd op dat moment reeds door de Engelse voedingswetenschappers de fysiologische en biochemische basis gelegd en wat ook in een boek gepubliceerd werd ( 6 ).

Dit boek werd in 1974 ook in het Duits vertaald ( & ), en geeft de stofwisselings-basis weer zoals die tegenwoordig ook door de modernste biochemische onderzoeken als juist aangenomen wordt. Het zijn daar in de koolhydraten die de mens ziek maken, en niet de vetten.

Desondanks kon Keys – blijkbaar een geheimagent van de suiikerindustrie – zich met zijn tegengestelde beweringen doorzetten: namelijk dat het de vetten zijn die de mensen ziek zouden maken, en niet de koolhydraten.

Het feit dat de Amerikaanse regering meteen die beweringen van Ancel Keys ongetoetst overnam, hing ook er mee samen dat de suikerindustrie een zeer sterke lobby in Washington had, en nog heeft.

Nadat de Amerikaanse regering op reden van de onderzoeksresultaten van Ancel Keys de voedingsrichtlijnen veranderde, en sindsdien de koolhydraten als basisvoedingsmiddel aanprees, veranderden ook de westelijke vazalstaten van de VS –  zoals Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Nederland, etc – hun voedingsrichtlijnen.

Ancel Keys ging nog verder en publiceerde de gegevens van de Landen-Studie ( 8 ), waar uit een verband tussen vetten en hartinfarcten bewezen werd. Deze gegevens vatte hij tenslotte in zijn boek van 1980 samen onder zijn beroemde-beruchte titel ¨Zeven Landen Studie¨.

Zoals zich al snel uitwees, had Keys de gegevens van in totaal 22 landen ter beschikking gehad, en nu die zeven landen uitgekozen waar een samenhang tussen vetconsumptie en hart- en bloedvatenproblemen  zou bestaan. De overige 15 landen waar generlei verband tussen vetconsumptie en hart-bloedvatenproblemen bestond, liet hij onder de tafel vallen.

Maar zelfs ook bij de zeven landen die hij voor zijn onderzoeksresultaat nam was er bedrog en vervalsing, om een verband voor te zwendelen wat er helemaal niet was.

Zo zijn er in drie van de uitgekozen landen – Griekenland, Finland en Yougoslavie – een paar gebieden waarbij een verband tussen de consumptie van vet en hart- bloedvatenproblemen te bestaan lijkt te zijn. en in andere regio´s niet.

Ancel Keys had deze gebieden van de betreffende landen waarbij geen samenhang tussen vetconsumptie en hartproblemen was, gewoon opzettelijk weggelaten om het betreffende land in de ¨Zeven Landen Studie¨ als bewijs voor zijn bedrieglijke ¨studieresultaten¨ te kunnen opnemen.

Men kan zonder te overdrijven zeggen, dat door deze criminele verdraaiing van de biochemische feiten, in de afgelopen 40 jaar, miljarden mensen onnodig in ziekte en voortijdige dood geworpen werden. Daarbij wezen zich sinds deze verandering van voedingswijze ontelbare wetenschappers op, die in de verschillendste landen na de verandering van de voedingsrichtlijnen naar koolhydraten het optreden van overgewicht, metabolisch syndroom, diabetes en hart- bloedvatenziektes, juist en strikt met het consumeren van koolhydraten te doen heeft, en gelijk opgaat met het stijgen van het koolhydratengebruik. Alhoewel werden deze wetenschappers weggemoffeld – of zoals men dat tegenwoordig zo mooi zegt, gemarginaliseerd.

Verdere details over dit schandaal vind u in een artikel in de Engelse taal in de Guardian ( 10 ) en in de Duitse vertaling daar van ( 11 ).

 Samengevat

… kunnen we zeggen, dat ca. 80 % in de voeding uit vet, en 20 % uit eiwit zou moeten bestaan. Geconcentreerde koolhydraten zoals graanproducten, aardappels en rijst zouden consequent gemeden moeten worden.

De in de groente zittende niet-geconcentreerde koolhydraten  ( zoals in tomaten, augurken, wortels, pastinaken, rode bieten, kraut, etc ) kunnen wel geconsumeerd worden, te meer omdat die als drager voor de verschillende vetten en oliën kunnen dienen.

Men kan zich m.b.t. de voedingsmiddelen oriënteren aan de zg. GI ( = Glycemische Index ). Dit is een relatief eenheidsgetal er voor hoe snel het bloedglucose in vergelijk met glucose stijgt. Volgens de definitie heeft glucose een GI van 100. Ter vergelijk daarmee, komen de volgende glucose-indexgetallen tot stand :

Aardappel             88
Rijst                      64
Honing                  55
Banaan                 52
Sinaasappel         46
Appel                   38
Grapefruit             25
Noten                   14

Bijzonder goed voor de bevordering van de gezondheid blijken koud geperste olijfolie en kokosolie te zijn, wat vanwege de middellange ketting hebbende vetzuren ( MST = Medium Chain Triglyceriden ) in de laatste jaren altijd meer als beste hersenvoeding bekend werd.

3. Darmgezondheid.

Het kernpunt van een stabiele gezondheid is de darm, die duizenden soorten micro-organismes herbergt, waarvan het totale aantal ongeveer 100 maal het totaal van de menselijke cellen is. Onderzoeken laten zien dat vrijwel iedere soort van de allopathische medicamenten – en dan vooral de antibiotica – het darm milieu ongunstig beïnvloeden, zodat het tot een overbezetting van de verkeerde micro-organismes komt. die afbreuk doen aan de gezondheid. Om gezond te blijven of te worden is het persee noodzakelijk om de darm te saneren.

Dit gebeurt het snelste en vooral het beste door elementaire zwavel, een sinds honderden jaren lang beproefd middel, wat werkzamer is dan alle prebiotica, probiotica, symbiotica  en beter ook dan de zogenaamde organische zwavelpreparaten MSM (= Methyl-sulfonyl-Methaan ), en DMSO  ( = d – Methyl – Sulf – Oxide ) De juiste achtergronden en praktische aanbevelingen ter aanwending van elementaire zwavel wordt in mijn boek ¨Der Natürliche Weg zur Heilung und Gesundheit¨ van het  Telomit-Verlag (www.telomit.com) precies beschreven. De kennis over zwavel is al oeroud, maar altijd weer opnieuw werd dit geheim onderdrukt en de vertegenwoordigers van deze therapie gebrandmerkt, vanwege de eeuwige wijsheid van de oude Grieken:

Darm Gezond, Mens Gezond

Darm ziek, Mens Ziek

Maar weinig  bekend is ook dat Paracelsus zijn spectaculaire genezingssuccessen verdankte aan het inzetten van zwavel – en evenzo zijn grote vervolging sindsdien ten tijde van de orthodoxe geneeskunde waardoor hij ook van de ene stad naar de andere vluchten. Over Basel, Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Augsburg. Het loont zich om deze steden in de atlas op te zoeken en op deze manier de onrustige levensloop van Paracelsus te kunnen begrijpen. Jammer genoeg is zwavel tegenwoordig in de westelijke landen geheel vergeten. De patiënten berichten altijd weer dat de meeste apothekers weigeren om zwavel te verkopen, en dat ze lang moeten zoeken tot ze een willige apotheker gevonden hebben.

Dat hangt er mee samen dat zwavel erg goedkoop is en geen patent op kan worden aangevraagd. De behandelingskosten per dag liggen in het bereik van een paar cent. Vooral echter worden de mensen weer gezond, zelfs al hebben ze tientallen jaren lang chronische ziektes, en dat kan dan natuurlijk niet.

4. Sport.

Net zoals het linker- en rechterbeen samen horen om goed te kunnen lopen, zo horen voeding en sport ook samen. Vooral kan een gezonde voeding pas dan zijn volle werkzaamheid vertonen als men zich lichamelijk bezig houdt.

Talrijke studies bewijzen dat het de tientallen jarenlange aanbevolen conditietraining voor het uithoudingsvermogen niet gezondheidsbevorderend is. Dit staat er mee in verband dat bij deze lange trainingstijd bijzonder veel vrije radicalen ontstaan – met name oxidatieve stress.

Veel beter voor de gezondheid zijn korte en aan de belastingsgrens uitgevoerde oefeningen, die meermaals achter elkaar uitgevoerd worden, met daar tussen in iedere keer korte rustpauzes. Deze trainingsvorm  heet HIIT ( = High Intensity Intervall Training ). Ook zwemmen of dansen kan de gezondheidstoestand verbeteren.

5.  Vitamine D3 en K2.

De laatste jaren werd altijd duidelijker, dat vitamine D3 niet alleen een vitamine is die onmisbaar is voor een gezonde botopbouw, maar dat het ook een centraal stofwisselingshormoon is, dat honderden verschillende celreacties stuurt. Als gevolg daarvan werden inmiddels ook de vitamine D-aanbevelingen verhoogd tot de aanbevolen concentratie van > 80 mg / ml

Evenzo werd de laatste jaren ook de vitamine C beter onderzocht, uitgaand van het feit dat vitamine C eventueel het in de bloedvaten afgezette calcium uit de bloedvaten neemt en in de botten afzet. Vitamine K2 is in samenwerking met vitamine D3 de beste preventie tegen osteoporose.