Kondigt Tony Blair een paarse werelddictator aan?

 

Kondigt Tony Blair een paarse werelddictator aan?

dictator Prominent lid van de Fabian Society en voormalig Engels premier (1997-2007) Tony Blair, plaatst zich de laatste tijd weer regelmatig in de schijnwerpers. Hij laat dan o.a. weten wat zijn visie is op de huidige ontwikkelingen in Engeland ten aanzien van Brexit en haar gevolgen. Tevens laat hij weten hoe hij de politieke beweging naar rechts in vele Europese landen ziet.

Europese ‘democratieën’ onder druk

Blair behoort tot de Labour Party, het links/’socialistische’ bolwerk dat direct uit de Fabian Society is ontsprongen.(1) In vele vorige artikelen heb ik over de invloed van deze club op de Engelse en wereldwijde politiek geschreven.(2)

dictator
Vandaag kwam ik echter een opmerkelijk artikel tegen, waarin een weergave is te lezen van Blair’s interview met Susan Page van USA Today. Hij geeft daarin aan dat Brexit en de uitkomst van het Italiaanse referendum op 4 december 2016 de meest gevaarlijke signalen in de laatste decennia laten zien voor de stabiliteit van Europa. Hij zegt daarover:

“Het voelt eigenlijk levensgevaarlijk, omdat ik denk dat er verreikende besluiten zijn genomen op een belangrijk moment binnen omstandigheden, waarin systemen kwetsbaar zijn ”

Hij ziet het jaar 2016 als een jaar, waarin er onverwachte overwinningen hebben plaatsgevonden van populistische en nationalistische bewegingen in verschillende landen. Daarbij noemt hij Brexit, Trump’s verkiezingsoverwinning en de uitkomst van het referendum in Italië. Ook zegt hij nog, dat hoewel de rechts nationalistische kandidaat bij de onlangs gehouden Oostenrijkse verkiezingen heeft verloren, hij toch nog 46% van de stemmen wist te behalen. Tony maakt zich dus zorgen over waar het allemaal naar toe gaat met de politiek. Hij heeft het niet over de ongelooflijke opkomst van Mossad-agent Geert Wilders in Nederland, die in maart 2017 zo maar premier zou kunnen worden. Men kan zich bij zijn visie afvragen of hij als (salon)’socialist’, die immers ogenschijnlijk opkomt voor de belangen van de arbeiders en het gewone volk, zich gedurende zijn politieke carrière niet te veel heeft opgesloten in de spreekwoordelijke ivoren toren. Zoals de Nederlandse salonsocialisten zich hebben verschanst onder een kaasstolp op het Binnenhof.

Tony Blair’s dubieuze opvattingen over democratie

glas in lood schiderij

Kijken we even terug in Blair’s politieke loopbaan en vooral naar zijn hoedanigheid als broeder in oorlogsmisdaad naast George W. Bush, dan kunnen we waarnemen dat hij op een zeer praktische wijze heeft bijgedragen aan het uitvoeren van het gedachtegoed van de Fabian Society. Hij heeft er mede voor gezorgd dat het Midden-Oosten in de juiste chaos werd gehamerd, om het Angelsaksisch/Zionistisch/joodse superioriteitscomplex aan de Semitische volkeren in het Midden-Oosten op te kunnen dringen.

Maar Tony Blair zou geen goede vertegenwoordiger van de Fabians zijn, als hij niet met een passend Hegeliaanse oplossing zou komen voor de door de Fabian Society in de wereld gebrachte dialectische tegenstelling tussen het links socialisme en rechts liberalisme. Citaat uit het artikel over zijn interview:

Blair, die bij een conferentie in Washington was, die gesponsord werd door de twee partijenorganisatie No Labels, heeft vorige week de lancering van een nieuwe organisatie aangekondigd. Deze zal proberen helpen te bouwen aan een meer gespierde beleidsagenda voor de centrumpolitiek (centrists) en het stimuleren van netwerken tussen hen in heel Europa, in de Verenigde Staten en elders. Gezien de opkomst van extreem linkse en rechtse geluiden, zei hij, “Ik ben niet zeker dat we nu de juiste vragen stellen, laat staan de juiste antwoorden geven.” (3) (vrij vertaald AZ)

Gespierde beleidsagenda

Een nogal bijzondere term, waarvan we de inhoud kunnen vermoeden door te kijken naar Blair’s oorlogsmisdadige verleden. In het interview gaf Blair aan dat hij een heel specifieke zorg heeft, namelijk een door bevolkingen gevoeld verlangen naar een autoritaire leider. Citaat:

Tony Balair oorlog ophitser

“Van bijzonder belang voor hem is een “verlangen” naar een autoritaire leider. “Het is verbazingwekkend hoeveel mensen je kunt vinden, die zullen verwijzen naar een stijl van leiderschap van (Russische) President Putin op een positieve manier,” vertelde hij USA TODAY’s wekelijkse video newsmaker serie. “Ik denk dat mensen hun land in beweging willen zien en ze denken dat als het huidige systeem niet in staat is om dat te bewerkstelligen en de veranderingen kan veroorzaken die ze willen zien, dan zal wanneer er misschien iemand is die alleen maar zegt:”Het kan me niet schelen wat iemand denkt; Ik ga er gewoon voor, en dit is wat ik ga doen ‘ — dat dit een bepaalde aantrekking heeft. “Als het centrum niet een plaats van kracht en vitaliteit is, en het er uit ziet als een soort van slappe in stand houding en beheer van de status-quo, dan loop je het risico dat er iemand langskomt die het echt gaat doen.” (einde citaat) (vrije vertaling AZ)(3)

De derde weg

In de jaren ’90 ontsproot in de Engels Labourgelederen een nieuwe visie, genaamd de ‘Derde Weg’. Deze weg hield een nieuwe verhouding en samenwerking in tussen socialisten en liberalen. De filosofie was gebaseerd op het boek ‘The Third Way’ van de socioloog Anthony Giddens, dat gepubliceerd werd in oktober 1998(4). Giddens verwoordde echter een behoefte aan een vernieuwende linkse politiek, die na de globaliserende jaren ’80 al langere tijd sterker werd. Hij zag het als zijn taak om de sociaal democraten in Engeland en Europa van een nieuwe visie te voorzien, die het inmiddels achterhaalde en uitgewoonde socialisme van een nieuw elan zou kunnen voorzien.

Blair deed veel aan public relations voor deze filosofie, samen met zijn partijgenoot Gordon Brown. Hij zag er een mooie theoretisch filosofische onderbouwing in voor zijn politieke (Fabian)ideologie, om daarmee het stoffige salonsocialistische imago op te poetsen tot een New Labour-imago. In de VS vond eenzelfde soort beweging plaats rond de Democraten (New Democrats). In dezelfde maand dat Gidden’s boek werd gepubliceerd verklaarde Bill Clinton’s politieke guru, Al From, in een publicatie van de ‘Democratic Leadership Council’, dat de Derde Weg de nieuwe wereldwijde merknaam zou worden voor progressieve politiek in het informatietijdperk. Zowel Clinton, Blair, als Brown deden er daarna alles om deze nieuwe eenheidsideologie in hun ontmoetingen met wereldleiders te verspreiden.(5) Het is dan ook geen wonder dat er in diezelfde tijd in Duitsland en Nederland ook een dergelijke beweging plaatsvond onder leiding van Gerhard Schroeder en Paarse Wim Kok. En zijn Rusland en China daardoor misschien ook beïnvloed door het sindsdien omarmen en toelaten van het westerse ‘vrije’ marktprincipe? Is de Derde Weg dan de weg naar en van de Nieuwe Wereld Orde(dictatuur)?

Lang verhaal kort gemaakt

In de jaren ’90 is er dus een sociaal/liberale eenheidsbeweging op gang gekomen, die een de door de Fabian Society geschapen dialectische tegenstelling tussen links/socialisme/communisme en rechts/liberaal/kapitalisme verscheurde wereld tot eenheid moest brengen. Zoiets heeft echter tijd nodig om vorm te krijgen en door middel van het aanwakkeren van die tegenstelling tot een climax te komen, waardoor de door de reguliere media gevoerde schaapskuddes deze derde weg als de enige mogelijkheid zullen zien en zelfs zullen accepteren. Het politieke water zal in de komende tijd in mijn beleving dan ook tot een kookpunt worden gebracht. Maar helaas zal het voor vele kikkers te laat zijn om eruit te springen.

Blair gaf in het genoemde interview aan dat hij het voorstelbaar acht dat door rechts nationalistische sentimenten, die voortkomen uit een angst voor het verliezen van opgedrongen schijnzekerheden en de toch al afgebroken comfortzones, een verlangende roep zal gaan klinken om een grote sterke leider. Liefst op wereldniveau. Iemand die weet wat hij wil en hoe dat voor elkaar te krijgen. Want aan alle ellende die we tot nu toe hebben meegemaakt, met oorlogen, economische crises, vluchtelingenstromen die onze welvaart bedreigen, moet maar eens definitief een einde gemaakt worden. Alleen een krachtig leider kan dat voor elkaar boksen.

Maar laat duidelijk zijn dat wat Blair hiermee verwoordde exact datgene is, waar de Fabian Society en haar wereldwijde vazallen naar toe gewerkt hebben om te veroorzaken. Het is juist wat zij willen, dat de domme niet wetende en stuurloze useless eatersmassa zichzelf vrijwillig laat onderwerpen door een krachtig leider, door om zijn komst en optreden smeken.

De paarse wereldleider

de paarse stropdas

Ik heb verschillende artikelen geschreven over hoe de misleiders in deze wereld de hoogst zuiver spirituele kleur paars hebben geperverteerd tot hun eigen kleur en er hun vermeende onkwetsbaarheid aan hebben verbonden. En wat zien we op een foto van Tony Blair, genomen tijdens het in dit artikel beschreven interview.

Jawel hoor, hij draagt een prominent aanwezige paarse stropdas. Deze stropdas zal tevens karmisch gezien ook zijn letterlijke strop worden. Het voortdurend misleiden en uitmoorden van mensen en het eindeloos menen te kunnen plunderen van de aarde kan niet zonder gevolgen blijven voor hen die hier verantwoordelijk voor zijn. Deze gevolgen zullen voor hen bijzonder pijnlijk zijn.

Zij zijn echter slechts de wegbereiders en prepareren het wereldtoneel voor hun paarse wereldleider, die ze op allerlei verborgen, verhulde en in de laatste tijd steeds openlijker manieren hebben aangekondigd. Wat hij te bieden zal hebben is het summum van misleiding en illusie. Om daarmee een definitieve wig te drijven tussen de krachten die de mens hebben geschapen en hem in zijn ontwikkeling dragen en de door hemzelf vertegenwoordigde op totale vernietiging gerichte krachten. In een vorig artikel heb ik aangegeven dat 2016 het jaar van de zuivering is geweest(7) en het onder ogen komen van de eigen op illusie gebaseerde behoeften aan zekerheid, veiligheid en perfectie. Ook heb ik aangegeven dat het jaar 2017 een jaar zal zijn, waarin er een eind zal komen aan alle illusies. Dit zal uiterlijk gezien bespoedigd worden door de hiervoor benoemde misleider en al zijn technologische hokuspokus. Er zal nog van alles kunnen gebeuren om het water verder te laten koken.(6) Zaken die we misschien niet eens meer met elkaar kunnen communiceren via het internet.(8)

De enige manier om immuun te worden en te zijn voor illusies van buitenaf, is door je eigen in stand gehouden illusies weg te blazen. Dus kom jezelf zonder angst onder ogen en weet dat je een kind van een scheppende God bent, die het waard is om er zonder maskers in alle puurheid en kwetsbaarheid te mogen zijn.

Wij zijn de wegbereiders van een liefdevolle wereld, waarin alle levensvormen hun eigen zijn mogen leven!

Bronnen en verwijzingen:

(1)https://www.britannica.com/topic/Fabian-Society
(2)http://wereldverbeteraars.clubs.nl/ Waarom betalen we belasting | het-paarse-Amerika
(3)https://www.sott.net/Tony-Blair-warns-dangerous-times-ahead-for-Western-democracies
(4)http://www.polity.co.uk/book.asp?ref=9780745622675
(5)https://www.jacobinmag.com/atkins-dlc-third-way-clinton-blair-schroeder-social-democracy
(6)http://www.zerohedge.com/news/pessimists-guide-2017-when-everything-can-go-wrong-does
(7)http://gedachtenvoer.nl/page/final-countdown-finale-aftelling.html
(8)http://www.zerohedge.com/news/purge-we-all-knew-was-coming-shutting-down-extremist-content

Met liefdevolle groet Arend Zeevat 7 december 2016

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand