Kanker ontstaat door een verstoord regulatiesysteem.


blik op gezondheid Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat ons regulatiesysteem veel belangrijker is dan werd aangenomen. Het is verantwoordelijk voor onze gezondheid en bij verstoringen kan kanker ontstaan. Onze visie op onderzoek moet daarom worden bijgesteld. In plaats van het zoeken naar die ene oorzaak en die ene behandeling moet het regulatiesysteem worden beoordeeld en hersteld waar nodig.

kanker verstoord regulatie systeem
Regulatiethermografie is de meest uitgebreide test die dit systeem meet en aangeeft waar ingegrepen moet worden. In dit artikel wordt ingegaan op de werking en waarde van regulatiethermografie, de verschillen met andere onderzoeken en de betrouwbaarheid.

Temperatuurmetingen worden al duizenden jaren gedaan

regulatiethermografie

Infrarood regulatie thermografie heeft een lange historie. Het meten van lichaamstemperatuur om informatie over de gezondheid te krijgen wordt al duizenden jaren gedaan. De Griekse arts Hippocrates smeerde zijn patiënten in met natte modder en keek waar dit het snelste droogde. De temperatuur moest daar hoger zijn en onder die plek zat dan een probleem wist hij. Moeders gebruiken hun handrug om de temperatuur van hun kinderen te schatten en weten feilloos als deze is verhoogd. Artsen doen hetzelfde  bij hun patiënten en voelen of de gewrichtstemperatuur is verhoogd om een ontsteking te ontdekken.

Dankzij betere technieken worden temperatuurmetingen exacter, zoals bijvoorbeeld met de  koortsthermometer. Door het analyseren van het temperatuurverloop kunnen conclusies worden getrokken over de oorzaak van de koorts en het verloop van de ziekte. Warme voorwerpen en levende mensen en dieren zenden warmtegolven uit, infraroodgolven. Het meten van temperatuur door het meten van die elektromagnetische golven is relatief nieuw.
Ze kunnen door een camera en warmtesensoren worden gemeten. Met een infraroodcamera zijn leuke plaatjes te maken zoals deze, waarbij duidelijk is te zien dat het hoofd de meeste warmte afgeeft.

infrarood camera

Het meten van temperatuurverlies van huizen is een zinvolle toepassing. Er worden warmtelekken opgespoord waardoor een verbetering van de isolatie mogelijk is op die plaatsen waar de meeste warmte verloren gaat.

Camera’s meten warmte

infrarood warmte metinmg huis

Bij mensen en dieren worden ook ‘warmtefoto’s’ gemaakt. De methode heet  ‘medische infraroodthermografie’. De verschillen in temperatuur worden in kleur weergegeven. Een plaatselijke temperatuurverhoging kan een aanwijzing voor een ontsteking of het begin van een tumor zijn. De methode wordt in Nederland al jaren toegepast onder meer als stralingsvrij alternatief voor mammografie.  Het blijkt dat een temperatuurverhoging vaak meetbaar is voordat een tumor ontstaat omdat veel tumoren het aanmaken van bloedvaatjes stimuleren en meer bloed betekent een hogere temperatuur. Of de hogere temperatuur wordt veroorzaakt door een ontsteking, een tumor of dat er een andere reden voor is, moet in aanvullend onderzoek worden vastgesteld. Bij foto’s die niet duidelijk ‘goed’ of ‘slecht’ aangeven, wordt meestal enkele maanden later weer een temperatuurfoto gemaakt ter vergelijking. Een temperatuurverhoging duidt op een actief proces en vereist nader onderzoek, temperatuurverlaging is een goed teken. Het immuunsysteem kon de situatie onder controle krijgen

Infrarood Regulatie thermografie meet warmte en regulatie

De infrarood regulatie thermografie gaat verder dan het meten van warmte, het meet ook het vermogen van het lichaam om zich aan te passen, de vitaliteit van het lichaam. De nieuwste vorm, zoals die sinds kort in Nederland wordt toegepast, maakt gebruik van de modernste warmtesensoren, draadloze informatieoverdracht en een analyse expertsysteem. Met infrarood regulatie thermografie kunnen behalve lokaal verhoogde of verlaagde temperaturen ook temperatuurveranderingen worden gemeten. Zo wordt beoordeeld of het regelsysteem doelmatig werkt of dat er verstoringen zijn.  Afwijkende temperatuurregulatie betekent een verslechterde functie van ons immuunsysteem. Reparaties, onderhoud en verdediging tegen ziekteverwekkers zijn onvoldoende. In de analyse uit de expertsoftware wordt duidelijk waar de zwakke plekken zijn zodat ze gericht kunnen worden aangepakt.
Deze vorm van infraroodthermografie wordt door talloze artsen in Duitsland, Amerika en Azië toegepast. Het maakt onder meer deel uit van de onderzoeken die gedaan worden door dr. Thomas Rau in de Zwitserse Paracelsuskliniek en dr. Dietrich Klinghardt in de Sophiakliniek in Los Angeles. Onlangs waren beiden te horen op de grootste Europese medische vakbeurs in Baden-Baden.

De onderschatte rol van regulatie

We realiseren het ons niet omdat het onbewust plaatsvindt, maar regulatie bepaalt onze gezondheid. We worden niet ziek door bacteriën, virussen, toxines of stress, maar door een ontregeling van ons regulatiesysteem. Zo lang we in staat zijn om effectief te reageren op verstoringen en bedreigingen van onze homeostase, ons inwendige milieu, blijven we gezond.  Net zoals rellen niet uit de hand lopen als het maatschappelijk regulatiesysteem dat bestaat uit politie en overheid van tevoren de risico’s goed inschat en in staat is om voldoende manschappen op de been te brengen en straten af te zetten indien nodig. Net zo lopen belastingen van onze gezondheid niet uit de hand zo lang ons regulatiesysteem in staat is om bedreigingen of beschadigingen op te sporen en hier effectief op te reageren. Het kan alleen effectief reageren als de voorwaarden aanwezig zijn om dat te doen. Als ergens in het systeem een overbelasting is heeft dat effect op de totale regulatiecapaciteit. Er ontstaan problemen.
Het is te vergelijken met politie inzet. Als er een overbelasting is door een lokale dreiging moeten daar veel agenten worden ingezet en dit gaat ten koste van andere taken.

De regulatiethermografie maakt inzichtelijk of het regulatiesysteem effectief werkt en als dat niet zo is, waar de overbelastingen zijn.

Het regulatiesysteem is het autonome, vegetatieve zenuwsysteem

dr stephen poirges

Onze gezondheid wordt gecontroleerd en gestuurd door het autonome zenuwstelsel. Toch denken de meeste regulier en alternatief werkende mensen nog steeds in één enkele oorzaak en zoeken naar één middel of behandeling dat het gezondheidsprobleem op moet lossen. Gelukkig wordt door moderne wetenschappers bewezen dat het ingewikkelder ligt en dat meerdere factoren samen voor gezondheidsproblemen zorgen. Dr. Stephen Porges is zo’n wetenschapper.   Hij is onder meer emeritus professor psychiatrie aan de Illinois universiteit in Chicago en emeritus professor menselijke ontwikkeling (human development) aan de Maryland universiteit, College Park. Tientallen jaren heeft hij onderzoek gedaan naar het functioneren van ons regulerende zenuwsysteem, het autonome zenuwsysteem, ook  het vegetatieve zenuwstelsel genoemd.

Vorig jaar heeft hij de palo alto prijs gewonnen voor zijn onderzoek waarin hij de rol van regulatieverstoring van het autonome zenuwsysteem bij verouderingsprocessen en chronische ziektes uitlegt.

boek stephen w porges

In zijn presentatie bij de uitreiking van de prijs vertelt hij dat de homeostase, het inwendige milieu, wordt gecontroleerd door zenuwen van het vegetatieve systeem. Er bestaat uit twee delen: het activerende, sympathische zenuwstelsel en het parasympathische dat via de grootste zenuw van ons lichaam, de vagus, werkt. Het sympathische systeem zorgt voor optimale omstandigheden om te kunnen vluchten of vechten, het parasympathische voor voedingsvertering, en herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Beide tegelijk gaat niet. Het is net als in de auto, je kunt niet tegelijk gas geven en remmen. Dit heeft praktische consequenties waar we vaak aan voorbijgaan. Als je bijvoorbeeld tijdens het autorijden je ontbijt nuttigt, ben je alert en dat is een sympathische activiteit. Het betekent dat het parasympathische zenuwsysteem niet volledige aandacht heeft voor vertering met als gevolg dat het voedsel niet optimaal wordt verwerkt. Op de langere termijn leidt dit tot klachten. Porges noemt het voorbeeld van de moeder die zegt dat je na het eten een uur niet mag zwemmen omdat je dan kramp krijgt. Op basis van kennis van het vegetatieve zenuwsysteem is dat verklaarbaar. Een volle maag heeft de aandacht nodig van het parasympathische systeem dat zorgt voor een betere doorbloeding van het maag-darmsysteem en productie van maagzuur en verteringsenzymen. Er is dan minder bloed beschikbaar voor spieren.

De functie van het vegetatieve zenuwsysteem dat voor gezondheid, groei en herstel zorgt, wordt naar zijn idee niet begrepen. Zijn laatste boek; de polyvagal theory, de polyvagale theorie, de theorie over de verschillende functies van de vegetatieve zenuw de vagus, heeft dit als thema.

Het behandelen van orgaanklachten is niet zinvol

Als je klachten hebt, ga je naar een specialist, een maag-lever-darm-, nier-, hart of longarts, die denkt dat door het behandelen van de acute klachten het probleem wordt opgelost, maar niets is minder waar zegt dr. Porges. De oorzaken die geleid hebben tot het probleem aan het orgaan worden zo niet opgelost. Hij geeft aan dat als mensen een klacht van een orgaan hebben er bijna altijd meerdere chronische verstoringen zijn. De symptomatische aanpak leidt tot meer chronische klachten en vermijdbare veroudering. Hij vergelijkt het vegetatieve zenuwsysteem met een thermostaat. Bij oververhitting van de radiator in de auto kun je water toevoegen of de radiator vervangen en soms werkt dat ook. Maar als het probleem bij de thermostaat ligt niet.

Net zo zijn symptomatische behandelingen gericht op ziekteverwekkers en organen vaak zinloos als niet eerst wordt gekeken naar ‘de thermostaat van ons lichaam’, het vegetatieve regelsysteem.

Regulatiethermografie meet deze ‘thermostaat’ en geeft aan waar en welke verstoringen er zijn.

Veranderingen aan de huidtemperatuur
zijn veranderingen aan orgaantemperatuur

Als door de sensoren van het vegetatieve systeem bedreigende informatie wordt doorgegeven aan ons controlesysteem, de hersenen, worden functies in het lichaam aangepast waaronder de bloedverdeling. Het bloed wordt uit de huid en de armen en benen meer naar de organen en de hersenen gestuurd. De aansturing gebeurt door zenuwen die uit de rug verlopen naar de organen en onderweg afsplitsen naar de huid. Ieder orgaan heeft zo een ‘eigen’ huidgebied. Zoals de huid reageert, zo reageert ook het orgaan.

Het is een automatische en onbewuste reactie die meetbaar is aan de huiddoorbloeding. Om die aanpassingsreactie te kunnen meten moet een ‘bedreigende’ situatie worden gecreëerd en in de regulatiethermografie is dat een afkoeling van tien minuten.

Infrarood Regulatie thermografie meet de begintemperatuur en de reactie

Bij een infrarood regulatiethermografie onderzoek wordt de temperatuur van meer dan honderd punten twee maal gemeten met een warmtesensor in een soort meetpen. De modernste techniek wordt gebruikt en omdat door middel van de vorm van de ‘pen’ altijd dezelfde afstand tot het meetpunt op de huid is gewaarborgd, is de meting erg nauwkeurig. Omdat de analyse van de waardes berust op wiskundige formules wordt de infrarood regulatie thermografie ook thermometrie genoemd. De eerste serie metingen geeft  informatie zoals bijvoorbeeld hot spots in een borst of het levergebied, hieruit kan geen informatie over de kwaliteit van het vegetatieve systeem worden gehaald. Na de eerste meting koelt de persoon tien minuten af waarna dezelfde punten opnieuw worden gemeten.

Uit tientallen jaren onderzoek is bekend hoe de reactie in een gezonde situatie is. Afwijkingen hebben een betekenis.

Wat temperatuurveranderingen ons zeggen

Bij een milde afkoeling gaat de romptemperatuur dalen en het hoofd wordt warmer net als de schildklier. De temperatuur kan teveel, te weinig, niet en tegengesteld reageren en die reacties leren ons niet alleen dat het regelsysteem (over-) belast is, maar ook waardoor. Een te sterke afkoeling betekent een sterke sympathische reactie en duidt op teveel afvalstoffen in het weefsel. Warme punten duiden op een ontsteking en koude punten op een verminderde doorbloeding wat bijvoorbeeld in de hersenen tot woordvindings- en concentratieproblemen kan leiden.

Analyse met een ‘expertsysteem’

 

expert systeem

Uit de metingen zoals die al tientallen jaren worden gedaan, worden aanwijzingen voor ontstekingen, doorbloedingsproblemen en functiestoornissen van bijvoorbeeld de alvleesklier en de darm gevonden. Bij de nieuwste infrarood regulatie thermografie wordt gebruik gemaakt van een expertsysteem, een analysesoftware. De gegevens uit een infrarood regulatie thermografie worden zowel subjectief door een hiervoor opgeleide professional geïnterpreteerd en objectief door het software analyse systeem. De conclusies worden weergegeven in een zeven pagina’s tellende rapportage.

Het expertsysteem is gebaseerd op een analyse van duizenden metingen waarbij gezocht is  naar specifieke temperatuurpatronen bij reguliere diagnoses. Onder meer enzymproblemen, voedingsallergie, darmslijmvlies beschadigingen, schildklierproblemen, de neiging tot het krijgen van kanker en de ziekte van Lyme hebben een ‘eigen’ temperatuurreactie.

Verstoringen ook meetbaar zonder dat er klachten zijn

De meerwaarde boven de meeste andere onderzoekstechnieken is dat de verstorende regulering wordt gemeten zonder dat er klachten hoeven te zijn. Als iemand geen klachten heeft kan uit de preventieve infrarood regulatie thermografie blijken dat de suikerregulering is verstoord en dit kan tot suikerziekte leiden. Bloedsuikerwaardes bevestigen dit niet altijd maar door het stellen van de juiste vragen over het eetpatroon en de leefstijl kan dit meestal worden bevestigd. Aanpassing vermijdt suikerziekte.

infrarood expert systeem

Als iemand zich alleen bewust is van maagklachten kan uit de infrarood regulatie thermografie blijken dat het darmslijmvlies niet in goede conditie is of dat er een bacteriële ontsteking is of een verstoorde enzymproductie van de alvleesklier of de lever. Het zijn factoren waar  in eerste instantie niet aan wordt gedacht bij maagklachten maar die voor een goed resultaat wel aandacht behoeven.

Bij chronische klachten waaronder fibromyalgie de ziekte van Lyme en kanker, is het door de vaak vele symptomen moeilijk om het begin te vinden voor een op gezondheidsherstel gerichte aanpak. De infrarood regulatie thermografie brengt overzicht met de door de expertsoftware gemaakte prioriteitenlijst. Na enige tijd kan met een controle regulatiethermogram beoordeeld worden of de gekozen aanpak voldoende is of aanpassing behoeft.

Borstkanker en de invloed van het vegetatieve zenuwsysteem

In de natuurgeneeskunde gaat men er van uit dat kanker ontstaat door een optelsom van meerdere verstorende factoren. Er komt steeds meer inhoudelijke ondersteuning van deze visie zoals bijvoorbeeld door dr. Porges. Hij heeft vastgesteld dat tumoren het gevolg zijn van meerdere verstoringen van het autonome regelsysteem. In het American Journal of Cancer Research wordt in het artikel ‘The sympathetic nervous system induces a metastatic switch in primary breastcancer’, ‘Het sympatische zenuwstelsel veroorzaakt een metastatische switch in primaire borstkanker’, door  de arts en wetenschapster Arica Sloan beschreven dat een verstoring van het vegetatieve zenuwsysteem een directe invloed heeft op tumor- en metastasenontwikkeling en daarmee op het sterftecijfer aan borstkanker. In het Journal of the European Hematology Association is een artikel verschenen van Raquel del Toro en Simon Mendez-Ferrer met de titel ‘Autonomic regulation of hematopoiesis and cancer‘, ‘vegetatieve regulatie van bloedaanmaak en kanker’ waarin zij beschrijven dat de aanmaak van rode bloedcellen en het ontstaan en de ontwikkeling van kanker door het vegetatieve zenuwsysteem worden aangestuurd. Zij schrijven dat de kennis over de functies van het vegetatieve zenuwsysteem in de laatste jaren drastisch is herzien. Tot voor kort was de vecht-vluchtreactie het belangrijkste wat over dit regulatiesysteem bekend was, intussen weten we dat het verantwoordelijk is voor een subtiele controle en aansturing van vele homeostatische en ziekteprocessen, aldus deze onderzoekers.

De meerwaarde van infrarood regulatie thermografie bij borstkanker

Op basis van tientallen jaren ervaring en onderzoek zijn in het expertsysteem twaalf risicofactoren voor het krijgen van borstkanker vastgelegd. In de analyse worden reguliere afwegingen gecombineerd met die uit de oosterse geneeskunde, zo ontstaat een holistische beoordeling. Onder meer hot spots, temperatuur links-rechts verschillen en de invloed van tanden, kaak, chronische ontstekingen, lymfesysteemblokkades en suikerregulatie worden vertaald naar risicofactoren.

expert overzicht

In de rapportage uit de expertsoftware worden deze benoemd en wordt aangegeven hoe zeer ze uit balans zijn. Om een borstrapportage te maken worden alle honderdtwintig lichaamspunten gemeten omdat de borstgezondheid afhankelijk is van vele factoren in het hele lichaam. Geen enkel orgaan hangt los in het lichaam en een conclusie trekken alleen op basis van de conditie of de klachten van een orgaan is kortzichtig.
?

Hoe betrouwbaar zijn de screening onderzoeken?

betrouwbaar onderzoek
De genoemde screening onderzoeken zijn geen van allen volledig betrouwbaar, daarom zijn het screeningsonderzoeken. Als een onderzoek ‘positief’ is betekent het dat er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van borstkanker, of dat werkelijk zo is, moet met een biopsie worden vastgesteld. Alleen met een biopsie wordt een diagnose gesteld.

Juist vanwege die onbetrouwbaarheid zijn er wetenschappers waaronder dr. Goetsche en wetenschappelijke adviescomités waaronder de Swiss Medical Board die van mening zijn dat mammografie als screeningsonderzoek ongeschikt is.

Mammografie en echoscopie meten structuren
De mammografie en de echoscopie meten structuren. Als hierbij iets wordt vastgesteld is er afwijkend weefsel waarvan met een biopsie moet worden onderzocht wat de aard is.

Thermografie meet temperatuur
Als bij een thermografie iets wordt vastgesteld, gaat het om een afgeleide waarde, de temperatuur. Veel tumoren ontstaan na een chronische ontsteking waarbij de doorbloeding is verhoogd en dat zorgt voor een verhoogde temperatuur. Veel tumoren, niet alle, maken meer kleine bloedvaatjes waardoor de temperatuur ook hoger wordt.

Bij een camerathermografie opname met een verdacht temperatuurpatroon kan niet worden gezegd wat de oorzaak is. Vaak wordt na een aantal weken of maanden opnieuw een opname gemaakt om te kijken of de temperatuur verder verhoogd is of genormaliseerd. Bij een verhoging moet alsnog een mammografie of echoscopie worden gedaan en eventueel een biopsie.

Bij een regulatiethermografiemeting wordt twee maal gemeten met een tien minuten pauze. De eerste meting heeft dezelfde betekenis als die van een camera opname, na tien minuten pauze volgt een tweede meting. Door het analyseren van de temperatuurverschillen van de 240 metingen kan informatie worden afgeleid waaronder risicofactoren voor het ontwikkelen van borstkanker. Uit onderzoek is gebleken dat als er veel risicofactoren zijn, dit duidt op een grotere kans op het hebben van borstkanker. Vanwege de betrouwbaarheid is de methode door de FDA erkend. Toch is ook deze test, net als de andere, niet honderd procent betrouwbaar. De meerwaarde van deze vorm van thermografie is de informatie over het regulatiesysteem. De andere onderzoeken zijn ja-nee testen. Er is iets verdachts vastgesteld dat nader onderzocht moet worden of er is niets verdachts vastgesteld, hetgeen niet wil zeggen dat er niets is!

Uit de regulatiethermografie blijken behalve risicofactoren ook andere belastingen en verstoringen van de gezondheid waardoor direct kan worden begonnen met herstel van de zwakke plekken.

Onnodig afwachten en angst worden vermeden

Aansluitend aan een infrarood regulatie thermografie onderzoek wordt de rapportage besproken. Bij een ‘verdachte’ uitslag wordt geadviseerd na enkele maanden opnieuw een thermogram te laten maken om de effecten van de adviezen te kunnen beoordelen en deze eventueel bij te stellen. Als de uitslag er aanleiding toe geeft, kan worden geadviseerd met de huisarts contact op te nemen.  Maak een afspraak… | Infrarood borstscreening

rinno heidstra — Rinno Heidstra … heeft kennis en inzicht verzameld in Het CelHerstelConcept die is gericht op duurzame gezondheid waarbij een actieve rol van de patiënt noodzakelijk is. … over Rinno ..