Je suis … niet gek!

Je suis niet gek

charlie hebdo - ik ben toch niet gek Je suis Charlie

Het officiële verhaal blijft zoals het er van in het prille begin door overheid, media en politie is ingebeiteld:  brutale aanslagen van enkele geradicaliseerde moslim-jongeren binnen het kader van een oorlog door de fundamentalistische Islam tegen het vrije westen, dat zich dringend en ingrijpend moet beschermen.

je suis media hype

The Charlie Hebdo – show nog eens doorgelicht …

19 januari 2015 | The Paris Shootings: we zijn nu zowat twee weken verder.

Wie geleerd heeft het wereldtoneel met kritische blik te analyseren was van in het begin op zijn hoede. Zoveel van dit soort incidenten blijken bij nader onderzoek false flag operaties te zijn. Ook ik was wantrouwig, zeker toen ik het belachelijke verhaal las van de identiteitskaart in een achtergelaten vluchtauto, cfr hier.  En ik was niet alleen, cfr dit artikel van Wanttoknow.nl dd. 8 januari.

Ondertussen is de waslijst van eigenaardigheden nog maar aangegroeid. Wij, kritische burgers, vinden niets uit … wij stellen gewoon vast wat blijkbaar aan de aandacht van de meesten ontsnapt … en wij stellen ons vragen. In officiële commentaren en in de media hierover geen woord noch uit eigen beweging noch in reactie op wat hen aangereikt wordt. Gelukkig zijn er nog internet en de sociale media.

Hieronder een overzicht in telegramstijl van de talloze anomalieën.

Dit is volgens mij de werkelijke toedracht.

De aanslagen in Parijs kaderen zich binnen een evolutie, die ingezet is met 9/11 en waarbij meer en meer de New World Order wordt gerealiseerd door de beproefde taktiek van de ‘totalitarian tip-toe’:

1.Men organiseert zelf regelmatig incidenten en zorgt er goed voor dat de schuld ogenschijnlijk duidelijk bij ‘de vijand’ ligt. Men kan dit doen via geheime inlichtingendiensten, die uitstekende contacten hebben met de georganiseerde misdaad, legers en terroristische organisaties (die men zelf opricht en ondersteunt). Deze instanties werken in het verborgene en staan boven de wet. Op grond van het staatsbelang uiteraard …

2.Men creëert hierdoor de gewilde reacties, die door de tandem politiek & pers luidop weerklank krijgen: de bevolking eist meer veiligheid en bescherming

3.Men voert dan de gewilde en reeds voorbereide veranderingen door waarbij de burger meer en meer democratische controle, vrijheid en privacy inlevert ten voordele van een steeds fascistischer overheid, die gedirigeerd wordt door de echte machthebbers en zeer zeker niet de belangen van de mensheid voor ogen heeft.

Wie anders denkt en zich niet conformeert is verdacht, is geen volwaardige burger en meer en meer stemmen gaan op om dit soort van dissidenten als potentiële terroristen te beschouwen… én te behandelen .

Conclusie: de wereld draait door in deze eindeloze carroussel van war on/and terror . Een groeiend aantal mensen begint te doorzien hoe dit alles geënsceneerd wordt , maar dit blijft voorlopig een minderheid, waarmee men nog geen rekening houdt.

Maar de tijd komt dat het doek zal vallen en voor iedereen duidelijk wordt hoe onvoorstelbaar we belogen en bedrogen zijn, o.a. door spektakel-shows als de aanslagen in Parijs van 7 januari.

Een kleine fractie van wat aan de wapenwaanzin wordt besteed volstaat om te verhinderen dat er iedere dag 35.000 kinderen sterven door gebrek aan het allernoodzakelijkste …

Dat lijkt me alles wel beschouwd nog altijd de grootste horror …

Met vrije en soevereine groet ,

Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke, geboren op zesentwintig februari negentienhonderzesenvijftig in Sleidinge en levend als vrij en soeverein mens van vlees en bloed, crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam met claim op de naam en handtekening: © PETER ARTHUR MARIA VEREECKE
en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden worden.

je suis niet te manipuleren

Noot: Precies een week na de ‘aanslag’ was ik voor mijn werk twee dagen in Parijs. Ik kon daar de gehele ‘show’ met eigen ogen waarnemen. Lichtshow met natuurlijk “Je suis Charlie”, een heel gebouw van vele verdiepingen hoog verpakt in zwart met “Je suis Charlie”. Ik moest gelijk denken aan dit gezegde: “Never waste a good chrisis“. We zijn nu weer een weekje verder en horen op het nieuws in Nederland dat de politie beter bewapend gaat worden naar voorbeeld van de Amerikaanse politie en in de Schengen landen zouden ook weer interne controles mogelijk moeten worden eveneens naar het Amerikaanse voorbeeld van mobiele check points. Zo kunnen wij als de na-oorlogse generatie ook gaan proeven wat onze ouders en grootouders meegemaakt hebben met de Duitse razzia’s — Henk Mutsaers

P.S. Als je bovenstaande tekst niet begrijpt, tik hem dan woord voor woord over in Google Translate, dan vergeet je hem nooit meer.

Terrorism and violence in all forms are cancers that must be healed. It is important to recognize that our past and recent acts of retribution and attempted persuasion through military might have done the opposite of healing. Although it is tempting to feel discouraged as we enter 2015, there are many signs that We the People are determined to change. Let us focus on reducing tensions, stopping the tendency to respond with hatred and violence, and instead taking the positive actions of helping desperate people around this planet live better lives. — John Perkins