Islam: 1400 jaar terreur en 50 generaties inteelt

van Mohammed tot ISIS Islam is ‘s werelds snelst groeiende ‘godsdienst’. Met 1,7 miljard volgers, oftewel 23% van de totale wereldbevolking, is het inmiddels de op een na grootste religie ter wereld. Alleen het christendom, met 2,2 miljard wereldwijde aanhangers (32% van de wereldbevolking), is groter. Islam is echter veel meer dan een godsdienst, het is ook een rechtssyteem, dat ‘sharia’ wordt genoemd. …
Onderwerping
door: Mike Donkers
website(s): FA(C)TS forum |

van Mohammed tot ISIS

… Scheiding van kerk en staat, een belangrijk basisprincipe van westerse democratie?n, is onmogelijk onder islamitische heerschappij. Het woord ‘islam’ zelf betekent letterlijk: onderwerping. Het mag duidelijk zijn dat islam en democratie elkaar wederzijds uitsluiten.

Westerse democratie?n die ‘tolerant’ menen te moeten zijn naar de islam als zijnde een georganiseerde religie evenals het christendom zijn hiermee intolerant naar hun eigen democratische principes en zwaar bevochten vrijheden door onze voorouders. Ook luiden ze met deze passieve tolerantie de ondergang in van de westerse, christelijke beschaving, want de geschiedenis van de islam kenmerkt zich door onderwerping middels veroveringsoorlogen. De westerse tolerantie richting deze ‘godsdienst’ wordt volgens de islam en de bijbehorende shariawet niet beantwoord. Sterker nog, het is de heilige opdracht van moslims wereldwijd om niet te rusten tot de complete mensheid definitief valt onder islamitische heerschappij, ‘jihad’ (heilige oorlog) genaamd. Het principe van ‘bekeer of sterf’ dat extremistische moslimorganisaties als ISIS en Al Nusra (voorheen Al Qaeda) hanteren is namelijk niets nieuws: al 1400 jaar bedienen moslims zich van dit moordlustige veroveringsprincipe. Niet-moslims, ook wel ‘kafir’ genoemd, die het geluk hebben om niet te worden omgebracht, staat slavernij en een belasting, ‘jizya’ genoemd, te wachten.

WEES EEN VRIEND

De shariawet is overigens ook niet bijzonder vriendelijk naar moslims zelf. We kennen allemaal de voorbeelden wel: handen afhakken bij (vermoedelijke) diefstal, hoofd afhakken of zweep- of stokslagen voor andere (al dan niet bewezen) vergrepen, eerwraak en steniging. Ook hier is in 1400 jaar tijd niets aan veranderd. Terwijl het westen inmiddels de slavernij, de agressieve kruistochten en de Spaanse Inquisitie ver achter zich heeft liggen en een seculiere, humanistische verlichtingsperiode achter de rug heeft, is de islam nog even gewelddadig en onderdrukkend als altijd en hebben vrouwen, kinderen en homoseksuelen nog altijd geen enkele mensen- of burgerrechten.

Die kruistochten waren overigens gericht op het stoppen van de opmars van de islam naar Europa ? vroeger vochten christenen in ieder geval nog terug! Een uitstekende video hierover is deze:

Cultuur

Slavernij is nog altijd een geaccepteerd gegeven onder de islam. Hoewel westerse christenen ook geen lieverdjes waren, zijn het islamitische slavenhandelaars geweest die het meest wreed waren. Dit zie je terug aan de demografische samenstelling van de westerse bevolking tegenover die van moslimlanden. Moslims castreerden namelijk mannelijke zwarte slaven en vele mannelijke slaven overleefden deze barbaarse ingreep niet. Westerse slavenhandelaars deden dit niet en dit verklaart waarom zwarte mensen al eeuwenlang onderdeel uitmaken van de westerse bevolking, maar deze niet of nauwelijks te vinden zijn in moslimlanden. Zelfs in het islamitische zwarte Noord-Afrika (Egypte, Tunesi?, Marokko. Libi?) zie je bijna geen diepzwarte mensen meer.

Dit is ook om een andere reden interessant. Egypte wordt algemeen beschouwd als het hoogtepunt van de Afrikaanse beschaving. Door middel van een sluw staaltje geschiedvervalsing wordt deze hoogstaande cultuur met zijn pyramides nu geassocieerd met de islam. Hetzelfde is gebeurd met de ‘bakermat van de beschaving’, het midden-oosten, dat we nu eveneens associ?ren met de islam, maar dat van oorsprong christelijk is. Alles wat moslims aan cultuur zich hebben eigengemaakt is namelijk gestolen van oudere, veel hoogstaandere culturen. En kijk eens hoe Noord-Afrika en het midden-oosten er nu sociaal en cultureel bij staan onder eeuwenlange islamitische heerschappij. Dit is wat we krijgen als we ook Europa onder de voet laten lopen door deze overheersers!

Gematigd

Ja maar, er zijn toch ook gematigde moslims, zul je zeggen. Die zijn er zeer zeker, maar onderzoeken onder ‘gematigde’ moslims in diverse landen met een multiculturele samenleving wijzen uit dat minstens 50 procent van de gematigde moslims voor een islamitisch kalifaat onder shariawetgeving is, zoals dit ook in de Koran vermeld staat. Dit betekent dat er nooit sprake kan zijn van werkelijke integratie van moslims in andere culturen, hun religie verbiedt dit immers. Het verklaart ook waarom de derde of vierde generatie Turken of Marokkanen in ons land nog steeds niet ge?ntegreerd is en zich volkomen respectloos gedraagt naar de westerse wetten en normen. De statistieken liegen niet: 70% van de in Nederland woonachtige Marokkaanse jongeren komt in aanraking met justitie. Dat zijn dus ‘crimigranten’, ook enkele generaties verder! Vraag jezelf af waarom er na al die tijd nog steeds geen wereldwijde islamitische vredesbeweging is en waarom moslims wel massaal protesteren tegen spotprenten van Mohammed, maar nauwelijks de straat op gaan om te protesteren tegen terreuraanvallen in het westen waar moslims bij betrokken zijn.

Een goede video hierover is afkomstig van een moslima zelf, Raheel Paza, die de statistieken over moslims feilloos onder de loep neemt. Zij onderscheidt drie groepen moslims: 1) een fanatieke en militante groep extremisten, die dood en verderf zaait; 2) ‘gematigde’ moslims die weliswaar minder agressief zijn maar stiekem evengoed verlangen naar een wereldwijd kalifaat (en dus op elk moment militant kunnen worden, een ‘vijfde kolonne’ in de multiculturele samenleving!); en 3) ‘ge?ntegreerde’ moslims die politieke organisaties of belangengroepen vormen (een recent voorbeeld hiervan in Nederland is DENK, nu met 3 zetels in de Tweede Kamer, en internationaal is de Moslim Broederschap een goed voorbeeld, dat onder Barack Obama en Hillary Clinton tot in de hoogste regionen van het Witte Huis is doorgedrongen). Bekijk de video van Raza hier:

Blowback

Een veelgehoord tegenargument is dat wij in het westen zelf de moslimextremisten cre?ren. Ook ik heb ik dit argument jarenlang gehanteerd. Het westen is immers allesbehalve brandschoon ? over veroveringsoorlogen gesproken: de invasies van Afghanistan en Irak en de westerse inmenging in Syri?. Libi? en Jemen verdienen geen schoonheidsprijs en met elke bom die valt of kruisraket die doel treft zetten we kwaad bloed in deze landen. Het moslimextremisme dat wijzelf op deze manier opwekken wordt ook wel ‘blowback’ genoemd, verwijzend naar de terugslag van kogels.

Niemand heeft ooit gezegd dat het westen zulke schone handen heeft. Het is bekend dat de wahhabi-beweging, die heeft geleid tot het Huis van Saoed dat met harde hand Saoedi-Arabi? regeert, het gevolg is van Britse inmenging in het midden-oosten. We weten ook dat ISIS staat voor Israeli Secret Intelligence Service. De geestelijk leider van ISIS, Al Baghdadi, is in werkelijkheid een Mossad-agent, die in Amerika bekend stond als Simon Elliot, net zo goed als Osama Bin Laden in Amerika actief was als CIA-agent onder de naam Tim Osman. Ik pleit dus zeer zeker kolonialistische machten als Groot-Brittanni? Amerika en Isra?l niet vrij. Sterker nog, zij die zich ‘joden’ noemen, de Khazaren, zijn afkomstig van dezelfde psychopathische bloedlijn als de moslims, daarom hebben ze ook zoveel met elkaar gemeen zoals bijvoorbeeld een afkeur van varkensvlees en besnijdenis van jongens. Maar dit valt buiten het kader van dit artikel, dat specifiek over 1400 jaar moslimterreur gaat.

Want dat is het hele punt: hoe verklaar je dat dit al 1400 jaar gaande is? Westerse inmenging in moslimlanden, hoe verwerpelijk en afkeurenswaardig ook, is hooguit een eeuw oud. Hoe zit het met die andere 1300 jaar? Wie ga je verder de schuld geven van het wangedrag van moslims, behalve de moslims zelf? Of moeten we accepteren dat de islam een terroristische ideologie is? Natuurlijk volgt dan het argument dat vele terreuraanslagen in het westen die in verband worden gebracht met moslims het werk zijn van veiligheidsdiensten, met als doel om het christelijke westen op te zetten tegen moslims. En ook dit is waar en dat deugt niet, maar ook hier weer de vraag: hoe kan het dat dit al 1400 jaar speelt? Zou het kunnen dat veiligheidsdiensten niet ver hoeven te zoeken om moslims te vinden die fanatiek genoeg zijn om zich hiervoor te laten lenen, omdat het in de mensen zelf zit?

Natuurlijk kennen we in het westen ook blanke terroristen. Anders Breivik in Noorwegen of Tomothy McVeigh in Amerika, bijvoorbeeld. Of Volkert van der Graaf in Nederland, die Pim Fortuyn vermoordde, al of niet met behulp van het Nederlandse veiligheidsapparaat. Het is duidelijk dat als er gevist wordt in een vijver van extremisten om deze op te laten draaien voor moord- en terreuraanslagen er door veiligheidsdiensten gebruik wordt gemaakt van militante subculturen als extreem linkse of extreem rechtse groeperingen. Maar dit zijn relatief kleine subculturen van de samenleving, die allerminst representatief zijn voor de algehele samenleving. Hoe anders is dit bij de moslimcultuur, die in zijn geheel oorlogszuchtig, ondemocratisch en terroristisch van aard is en nu al 1400 jaar geen enkele vorm van beschaafde ontwikkeling heeft gekend!

Ik vind het blowback-argument of false flag-argument daarom niet meer zo interessant. Natuurlijk heeft het westen geen smetteloos heden of verleden en natuurlijk wordt er door onze machtshebbers bewust aangestuurd op een ‘botsing der beschavingen’ tussen het christelijke westen en moslimoverheersers, daar sluit ik al jarenlang mijn ogen niet voor. Als we echter verder terugkijken dan de moderne geschiedenis zien we een wezenlijk ander beeld van de ontwikkeling van het christelijke westen dan hoe de islam zich in 1400 jaar tijd heeft gemanifesteerd. Dit is geen botsing der beschavingen, maar een beschaving die botst met een horde barbaren die we zelf binnen hebben gelaten en die zich dus al binnen de poorten bevinden!

Inteelt

En dan moeten we het ten slotte ook nog hebben over de gigantische ‘olifant in de huiskamer’: 50 generaties van inteelt onder moslims. De profeet Mohammed trouwde met zijn nichtje toen ze slechts 7 jaar oud was en had geslachtsgemeenschap met haar toen ze 9 was. Pedofilie en inteelt worden geaccepteerd in de islam, hun eigen profeet maakte zich hier immers schuldig aan. Dit is zo gangbaar in islamitische landen dat Amerikaanse soldaten in Afghanistan de opdracht kregen de andere kant op te kijken als ze geconfronteerd werden met kinderen die als seksslaven werden gebruikt!

Als ook dit al 1400 jaar ongewijzigd is gebleven, zouden 50 generaties van inteelt dan een verklaring kunnen zijn voor het uiterst agressieve en onbeschaafde gedrag van moslims? Zou dit de verklaring kunnen zijn voor het middeleeuwse karakter dat alle moslimsamenlevingen vertonen, waarbij ze het voortdurend niet alleen met ‘ongelovigen’ maar ook met elkaar aan de stok hebben? Zou dit verklaren waarom we in Europa sinds de ‘vluchtelingencrisis’ van 2015, oftewel de gecontroleerde demografische vervanging van inheemse blanke Europeanen, te maken hebben met een regelrechte geweld- en verkrachtingsepidemie, ‘no-go zones’ waar de shariawet heerst en toenemende moslimterreur, al of niet aangestuurd door westerse veiligheidsdiensten? Zou het kunnen dat genetische defecten een rol spelen, die het gevolg zijn van recessieve genen, veroorzaakt door incest? 50 generaties inteelt gaat niemand in de koude kleren zitten! We kunnen en moeten onze ogen hier niet voor sluiten op basis van een ‘linkse sharia’ die elke op waarheid gebaseerde vorm van kritiek op de islam afdoet als ‘racistisch’, ‘islamofobisch’ of ‘xenofobisch’.

Iemand die wel durft te zeggen waar het op staat is de Canadees Gavin McInnes. In deze video is hij de enige aan tafel die de olifant in de kamer benoemt, de andere tafelgasten hanteren de gebruikelijke tegenargumenten, zoals het blowback-argument:

Tot slot nog een uitstekend artikel dat beschrijft hoe de geleidelijke islamitische overname van landen en culturen procentueel verloopt en welke verschijnselen zich dan vertonen:

http://blog.godreports.com/2015/09/how-islam-takes-over-countries/

Een korte samenvatting:

“When the Muslim population remains under 2% in a country, they will be seen primarily as a peace-loving minority and not as a threat to other citizens.”

Deze situatie kunnen we ons nog wel herinneren van vroeger, je had geen last van die mensen. Daarom is het gevaar ook zo sluipend. Laten we kijken naar de volgende fase:

“As the Muslim population reaches 2% to 5%, they begin to recruit from ethnic minorities and disaffected groups, within prisons and street gangs.”

Hier zien we de criminalisering toenemen onder moslims. Ook dit zit nog bij veel Nederlanders vers in de herinnering en geeft al aanleiding tot zorg.

Wij verkeren echter momenteel in de derde fase:

“From 5% on, they exercise an inordinate influence in proportion to their percentage of the population,” Dr. Hammond notes. “For example, they will push for the introduction of halal (clean by Islamic standards) food” and increase pressure on supermarket chains to feature such food on their shelves ? along with threats for failure to comply.”

Nederland heeft volgens dit artikel een moslimpopulatie van 5,5%, in Frankrijk is dit al 8%. Verschijnselen die we in Frankrijk en in Zweden (5% moslims) al zien en hier zo langzamerhand steeds meer:

“Soon they begin to apply pressure to allow Sharia law within their own communities (sometimes ghettos).”

De volgende fase is wat voor ons in het verschiet ligt:

“When Muslims approach 10% of the population, they tend to increase lawlessness as a means of complaint about their conditions,” Dr. Hammond notes. “In Paris, we are already seeing car-burnings. Any non-Muslim action offends Islam, and results in uprisings and threats, such as in Amsterdam, with opposition to Mohammed cartoons and films about Islam.”

Auto’s die in brand worden gestoken zien we in Frankrijk en Zweden al in de fase daarvoor, dezelfde fase waarin Nederland verkeert. Maak je borst dus maar nat de komende jaren. We hebben natuurlijk al notoire brandstichters hier gehad, evenals stenengooiers van viaducten, van wie de culturele identiteit angstvallig wordt verzwegen. Nog even snel de volgende fases:

“The violence increases when the Muslim population reaches 20%. “After reaching 20%, nations can expect hair-trigger rioting, jihad militia formations, sporadic killings, and the burnings of Christian churches and Jewish synagogues.”

m & m“From 60%, persecution of non-believing “infidels” rises significantly, including sporadic ethnic cleansing (genocide), use of Sharia law as a weapon, and Jizya, a tax placed on infidels.”

“After 80%, expect daily intimidation and violent jihad, some State-run ethnic cleansing, and even some genocide, as these nations drive out “infidels,” and move toward a 100% Muslim society.”

“A 100% Muslim society will theoretically usher in their version of peace ? the peace of ‘Dar-es-Salaam’ ? the Islamic House of Peace. “Here there’s supposed to be peace, because everybody is a Muslim, the Madrassas are the only schools, and the Koran is the only word.”

Koop alvast maar een hippe, trendy hijab, dames, je hebt ze tegenwoordig in alle kleuren. En mannen, laat je baard staan, dat is toch al een hipster-look!