Is oorlog het ergste wat je kan overkomen? Nee dus, zoek eens wat dichter bij huis.

John Rappoport Is oorlog het ergste wat je kan overkomen? Nee dus, zoek eens wat dichter bij huis.  Schokkend: Vergelijk eens de sterfgevallen door medische behandeling, vitamine gebruik en alle Amerikaanse oorlogen in zijn totaliteit. Totaal geen nieuws (meer) voor mij, ik heb er al meer artikelen over geschreven. Jon Rappoport liet er echter zijn eigen licht over schijnen en zette de cijfers eens op een rijtje. Belangrijke informatie voor een ieder die wel eens met de dokter te maken heeft en zijn hocus pocus medicijnen winkel. -HM

Door Jon Rappoport
Vertaling: Henk Mutsaers
Origineel artikel: Shocker: Comparing deaths from medical treatment, vitamins, all US wars

doden door geneeskunst

Waarom blijf ik over dit onderwerp schrijven?

Hmm, laten we eens kijken – omdat er buitengewoon veel mensen sterven en ernstig worden verminkt. Dat is een goede reden toch?

Omdat medische, overheids- en persautoriteiten de cijfers voor hun neus hebben liggen en deze cijfers niet bekend maken.

Omdat sommige van de mensen die sterven, mensen kunnen zijn die je kent en liefhebt, in je familie, in je vriendenkring.

Omdat de feiten duidelijk zijn — geen speculatie of mening is vereist, gewoon naakte feiten.

Omdat dit niet een eenmalig gegeven is. Het is nog steeds aan de gang, elke dag, elk uur.

Omdat ik uit mijn dak ga, met buitensporig zelfvertrouwen, en aannemend dat doorgaan met leven beter is dan het ervaren van een vroege en onnodige dood.

Omdat je dit artikel misschien naar mensen kunt sturen die voor het eerst over dit schokkende onderwerp te weten komen. (noot: zodat ze dit gevaar onderkennen)

Omdat, ongeacht in welk land je woont, medische vernietiging parallel loopt met wat er in de VS reeds is gebeurd en nog gebeurd.

Mensen willen geloven dat de medische wetenschap ons op elk moment het beste biedt van alle mogelijke werelden.

En natuurlijk moet het beste van alle mogelijke werelden zijn vijanden hebben: de kwakzalvers die onbewezen slangenolie verkopen.

Laten we eens naar enkele feiten kijken.

Zoals ik al jaren documenteer, is het medische kartel bezig geweest met massale criminaliteit fraude, waarbij hun medicijnen over de hele linie als veilig en effectief werden gepresenteerd – terwijl deze drugs in feite enorm veel mensen vermoordden en verminkten, zoals het tikken van een uurwerk.

Ik heb deze baanbrekende beoordeling aangehaald, “Is de Amerikaanse gezondheid echt de beste ter wereld?”. Door Dr. Barbara Starfied (Journal van de American Medical Association, 26 juli 2000), waarin Starfield onthult dat het Amerikaanse medische systeem 225.000 mensen doodt per jaar — 106.000 als direct gevolg van farmaceutische geneesmiddelen.

Ik heb nu een andere studie gevonden, gepubliceerd in hetzelfde Journal, twee jaar eerder: 15 april 1998; “Incidentie van bijwerkingen van geneesmiddelen bij gehospitaliseerde patiënten.” Het is ook verbijsterend.

De auteurs, geleid door Jason Lazarou, haalden 39 eerdere onderzoeken naar patiënten in ziekenhuizen aan. Deze patiënten, die geneesmiddelen in ziekenhuizen voorgeschreven kregen, of die werden opgenomen in ziekenhuizen omdat ze zieker werden van de medicijnen die doktoren hen thuis hadden gegeven, voldeden aan het volgende lot:

Elk jaar, in de VS, sterven tussen de 76.000 en 137.000 gehospitaliseerde patiënten als een direct gevolg van de medicijnen.

Daarnaast ondervinden 2,2 miljoen ziekenhuispatiënten elk jaar ernstige bijwerkingen van de medicijnen.

De auteurs schrijven: “… Onze studie over bijwerkingen [schadelijke geneesmiddel reacties], die medicatie fouten uitsluit, had een ander doel: aantonen dat er een groot aantal bijwerkingen zijn, zelfs als de geneesmiddelen op de juiste wijze worden voorgeschreven en toegediend.”

Dus deze studie had niets te maken met doktersfouten, verpleegkundige fouten of onjuiste combinatie van medicijnen. En het registreert alleen mensen die zijn opgenomen in ziekenhuizen en daarbij de dood vonden. Alle mensen die thuis medicijnen namen en stierven als gevolg van die medicijnen, zonder te worden opgenomen in ziekenhuizen telden dus nog niet eens mee in dit onderzoek.

Ik vond de link naar deze studie bij de Dr. Rath Health Foundation, in het midden van een zeer interessant artikel van Dr. Aleksandra Niedzwiecki: “Commentaar op de veiligheid van vitaminen.”

Hier zijn twee belangrijke citaten uit haar artikel:

“In 2010 stierf niet één persoon [in de VS] als gevolg van het nemen van vitamines (Bronstein, et al, (2011) Clinical Toxical, 49 (10), 910-941).”

“In 2004 werden de dood van 3 mensen [in de VS] toegeschreven aan de inname van vitamines. Hiervan zouden 2 personen zijn overleden als gevolg van megadoses vitamine D en E en één persoon als gevolg van een overdosis ijzer en fluoride. Gegevens van: “Toxic Exposure Surveillance System 2004, Annual Report, Am. Assoc. van Poison Control Centres. ‘”

Opsomming:

Geen sterfgevallen door vitamines (2011) en drie sterfgevallen (2004) uit vitamines / ijzer / fluoride.

106.000 sterfgevallen per jaar van farmaceutische drugs. (Starfield).

Tussen 76.000 en 137.000 sterfgevallen door farmaceutische drugs elk jaar in gehospitaliseerde patiënten. (Lazerou).

De FDA en haar “kwakzalver” – legers houden zich bezig met vitamines, “onbewezen oplossingen”, en nemen over het algemeen alle mogelijke gelegenheden om mensen te waarschuwen voor “alternatieven”, op grond van het feit dat ze niet wetenschappelijk worden ondersteund.

Ondertussen doden de drugs die deze gangsters promoten en certificeren ze als veilig en effectief mensen met een duizelingwekkende snelheid.

De massa wordt getrakteerd op non-stop PR op de glorie van het Amerikaanse medische systeem.

In het Wikipedia-bericht, “Amerikaanse militaire oorlogsslachtoffers”, is het totaal van alle militaire sterfgevallen in de geschiedenis van dit land, beginnend met de Revolutionaire Oorlog, 1.312.612.

Elke 10 jaar moderne medische behandelingen 2.250.000 doden (Starfield).

Overweeg hoeveel onderdrukking nodig is om het laatste nummer onder de pet te houden.

En oh ja, nog een ding: geen van de hierboven geciteerde onderzoeken onderzochten de enorme schade en doden die door vaccins werden teweeggebracht. Dat is een taboe.

Noot: Amerikaanse revolutie begon in 1775 en tot nu toe militaire 1.312.612 oorlog slachtoffers
Elke 10 jaar moderne medische behandelingen 2.250.000 doden.

P.S. Wie gaat deze misdadigers berechten? Gaan alle sluisdeuren open als de Deep State opgerold wordt wereldwijd en de farmaceutische kopstukken of zelfmoord gaan plegen of voor het militaire tribunaal terecht staan? En wat is daarin de rol van de dokter, jouw dokter die zelf toch ook wel kan zien wat hij of zij voor schade aanricht. Zeker als hij of zij ook eens zelf de bijsluiters grondig door zou lezen.