Is het wapengekletter van Noord Korea alleen nog maar voor het podium?

this way out Is het wapengekletter van Noord Korea alleen nog maar voor het podium?  “Noord-Korea heeft opnieuw een raket getest.

Volgens het regime van leider Kim Jong-un kan deze nieuwe raket heel de VS bereiken”, berichte RTL op 17 november 2017. “Kim Jong-un ‘heeft knop voor kernwapen op zijn bureau'”, bericht het NRC op 1 januari 2018. Hierop reageerde Donald Trump via twitter met; “Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!”.

this way out to paradise

Wapengekletter voor het podium

Ik denk dat dit allemaal wapengekletter is voor het podium. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat alle wapens, gevechtsvliegtuigen, oorlogsschepen, tanks, en raketten inmiddels zwaar verouderd zijn. EMF wapens (Energy Directed Weapons ) superieur hieraan zijn en die kunnen deze oude oorlogsindustrie totaal naar de schroothoop verwijzen.

Hoever deze wapens al zijn ontwikkeld dat gaan we natuurlijk pas over vele jaren precies te weten komen. H.A.A.R.P is echter ook zo’n wapen en daar wordt al veel over gespeculeerd over waar en wanneer het toegepast was / werd en nog gaat worden.

De aan de EMF wapens toegedichte mogelijkheden van mind control maken het een zeer zorgelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die maakt dat we nu op dit moment wel eens op een kruispunt zouden kunnen staan. Een nu of nooit meer mogelijkheid. Totale onderdrukking door zwakzinnige zieke mensen verenigt in hun New World Order movement, of het oprollen van deze zieke mensen uit de samenleving? Zieke “mensen” die nog een ander kenmerk hebben, pedofilie en satanische rituelen. Dat laatste is de reden dat we nog hoop kunnen koesteren nu er vele tekenen zijn dat juist die netwerken internationaal opgerold worden.

Zou er dan echt een einde kunnen komen aan deze doodzieke duivelse rituelen en daarmee de macht van de NWO gebroken kunnen worden? Een einde aan de Chemtrails waanzin, een einde aan de zwaar giftige “voedingsketen”, een einde aan de monsterlijke chemische geneeskunde, een einde aan de piramide geld constructies, een einde aan het eeuwige wapengekletter en oorlogen? Zouden we dan niet eens kunnen gaan leven op een plaats die de aarde in feite is en kan zijn? Een paradijs … ? In 2011 schreef ik hierover

Energy Directed Weapons

Leven in het paradijs >>> Geld
Het doel van geld is de opbrengst van je eigen arbeid te ruilen voor producten en diensten die je nodig hebt om te leven en eventueel leuke dingen te doen. Dat er een hele industrie ontstaan is die van geld meer geld maakt is dus eigenlijk nuchter gezien best vreemd. Geld is dan niet meer een ruilmiddel maar een doel op zichzelf geworden. De vraag is: “In hoeverre gaat deze handel in geld ten koste van mijn persoonlijke arbeid?” Als je het geldsysteem onder de loep legt blijkt dat de bank, de overheid, de beleggers en alle bedrijven die actief zijn in de geldhandel een systeem hebben opgetuigd dat we helemaal niet nodig hebben als arbeider maar waar anderen geld verdienen aan de arbeid van derden. Het geldsysteem met rente en inflatie maakt dat het systeem onbetrouwbaar is voor ruilhandel en de achteloze burger op grove wijze met open ogen bestolen wordt via ‘het’ systeem. Om dat ‘paradijs op aarde’ te scheppen zouden we dus terug moeten naar een eerlijk geldsysteem oftewel ruilmiddel.

Voeding en gezondheid 
Om dat paradijsje te scheppen heb je natuurlijk een perfecte gezondheid nodig. Elk gebrek, hoe klein dan ook, zal te allen tijden dat paradijsgevoel verminderen! Een perfecte gezondheid bereik je uitsluitend met perfecte voeding. De supermarkt, hoe handig ook, zal al snel uit beeld verdwijnen als bron voor die perfecte voeding. Lokaal geproduceerde biologische voeding is het enige dat we dienen te gebruiken om tot die perfecte gezondheid te komen.

Een dak boven je hoofd

het paradijs op aarde

Dat hebben we allemaal nodig, maar voor alle luxe moeten extra inspanningen geleverd worden. Is dat mooie huis vaak niet ‘de’ reden dat je extra inspanningen moet leveren, waardoor je een baan verder van huis hebt, je vele uren per week moet reizen, fileleed en bijkomende kosten waardoor je zelf eigenlijk verder weg gaat van dat ‘paradijs’gevoel?

Bovendien… als je steeds maar die droom blijft nastreven in ons moderne geldsysteem van meer en meer, dan word je met het aangaan van schulden hoe langer hoe meer afhankelijk van ons geldsysteem en dat maakt dat je veelal afhankelijk bent van beslissingen gemaakt door anderen waar jij geen invloed op kunt uitoefenen.

Dan hebben we ook een overheid nodig die regeert in ons belang. Een overheid die al die technieken die door uitvinders als Tesla gedaan zijn beschikbaar stelt aan de bevolking en niet blijft doorgaan met ‘de wereld van schaarste’ waar overvloed en gratis eigenlijk de norm behoren te zijn. De schaarste wordt echter gedreven door het hebben van macht.

Hoorde ik laatst niet iemand stellen dat het onze plicht is om te gaan stemmen? 

Stemmen voor nog meer misstanden, oorlog, oeps, … ik bedoel natuurlijk vredesmissies, stemmen voor nog meer vaccinaties, stemmen voor het door de overheid zo graag gewenste invoeren van GMO-voeding, stemmen voor nog meer belastingen etc.

Stemmen brengt mij steeds verder weg van mijn paradijs. Maar stel je eens voor dat we ineens een eerlijk systeem zouden krijgen waar we gelijkwaardig zouden zijn en alle moderne technieken ten dienste van alle mensen zouden staan en niet alleen ten dienste van de ‘Eén procent groep’ waar de laatste tijd zoveel over gesproken wordt.

Voor een deel zullen mensen weer ‘werk’ vinden met het ondernemen van intercontinentale reizen. Ook de oorlogsindustrie zal in zijn geheel verdampen. Als de ene mens niets meer bezit wat de ander ook zou willen hebben – vrijheid, voeding, erkenning en waardering – dan is er geen enkele mens meer te vinden op deze wereld die oorlog zou willen voeren. Het is namelijk veel te gevaarlijk en brengt je niets.

Rare mensen eigenlijk die ‘Eén procent groep’ 

… die in hun kleine wereldje van vrienden geëerd en toegejuicht worden maar daarbuiten hun leven niet zeker zijn. Dit terwijl ze door de gehele wereldbevolking toegejuicht zouden worden wanneer ze al die rijkdom zouden delen. Macht maakt schijnbaar dom, of wellicht is dit genetisch bepaald en kunnen ze daar helemaal niets aan doen?

De conclusie zou kunnen zijn dat een paradijs op aarde goed mogelijk zou kunnen zijn waarbij we onze tijd zouden kunnen besteden aan zinvolle zaken die ons – en andere mensen – levensvreugde kunnen schenken. Veel van de slavenarbeid die we op deze aarde verrichten zou in een vrije maatschappij totaal nutteloos blijken te zijn.

We zouden dus alle tijd hebben om zelf de opvoeding van onze kinderen op ons te nemen in plaats van het nu gangbare systeem dat verre van optimaal is. Waar ingehuurde opvoeders drukke kinderen het liefst allemaal aan de Ritalin zouden willen zetten omdat ze anders hun taak niet meer aankunnen. We zouden weer tijd kunnen schenken aan de bejaarden en de zieken (als er die dan nog zijn). We zien echter ook dat we nogal wat zaken zouden kunnen verbeteren om zelf het ‘paradijs op aarde’ te creëren.

Ik ben benieuwd hoe anderen hierover denken of wat ze zelf nog kunnen bijdragen?

-Henk Mutsaers