Is er werkelijk waterschaarste op aarde of simpel mismanagement van de mens?


waterschaarste Waterschaarste is het tekort aan voldoende schoon water. De vraag naar water overstijgt de aanbodcapaciteit van het natuurlijke systeem. Dit is een probleem waar een derde van de mensheid mee te maken heeft.[1] Schaarste is herkenbaar aan vraag waaraan niet kan worden voldaan, spanningen tussen gebruikers, concurrentie om water, overmatige onttrekking van grondwater en onvoldoende stroming voor een gezond milieu. Ondanks recente successen op dit gebied hebben anno 2012 wereldwijd meer dan 780 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater. (120 miljoen daarvan in Europa).

Dit kunnen we lezen over waterschaarste op Wikipedia dus, maar ook: “Oorzaak van waterschaarste is een combinatie van factoren. Wereldwijde bevolkingsgroei, urbanisatie en veranderende consumptiepatronen zorgen voor een stijgende vraag naar water. Klimaatverandering, ontbossing, waterverspilling en -vervuiling zorgen anderzijds voor een dalende beschikbaarheid”.

waterschaarste of mismanagement

Allemaal mogelijkheden, maar zijn dat wel de oorzaken? Wellicht kunnen we beter eens kijken naar een man die de natuur bestudeerde en de oplossing reeds in de praktijk gebracht heeft, simpel en effectief. Zou de oorzaak niet liggen in de mens en het mismanagement van de natuur? Kijk en verbaas jezelf, … HM