Is de economische crisis nu voorbij of gaat hij pas echt beginnen?

Save as PDF 

Is de crisis over of …

de handen ineen slaan Crisis

… staan we pas aan het begin van een tweede grote depressie? Als we de media moeten geloven zijn de eerste lichtpuntjes zichtbaar dat de crisis aan het voorbij gaan is, maar …. de vele mensen die werkeloos zijn hebben geen boodschap aan de mooie verhalen in de krant.

crisis grote depressie

Is de crisis voorbij: Hoe zie jij dit in het licht van onderstaande feiten?

Er is de afgelopen decennia een hele generatie flexwerkers ontstaan die weinig uitzicht hebben op enige zekerheid wat een sterke beperking oplevert in het plannen van ‚een toekomst’. Deze groep moet maar al te vaak de tering naar de nering zetten (leven met de middelen die men heeft) en worden letterlijk met een zakcentje naar huis toe gestuurd. Dit betekend dus ook dat de rest van ‚de economie’, bedrijven, winkeliers, werkgelegenheid, etc minder vruchten kunnen plukken van deze groep.

We hebben allemaal gezien dat de verzorgingsstaat in rap tempo uitgekleed wordt in Nederland. In 2016 gaat het verzorgingstehuis zelfs op slot voor een deel van de mensen die intensieve begeleiding en uitgebreide zorg nodig hebben (zzp 4). Wie gaat dit opvangen als je in een noodzakelijke tweeverdieners situatie verkeerd? Of als je al niet teveel bestedingsruimte hebt?

Al jaren maak ik er mensen op attent dat de AOW en pensioenen er veel minder florisant voorstaan dan wat men ons doen wil geloven. Zie eBoek; “Hoe veilig is ons pensioen?” Nu er al meer landen over nadenken als overheid een greep te gaan doen in ‚onze’ pensioenkas weet ik het antwoord eigenlijk al wel. Je kan namelijk leren van de geschiedenis waar dit reeds eerder plaatsvond.

Voeding is tegenwoordig ook een item dat te maken heeft met speculaties op de beurs. We kunnen daar dus kort over zijn. Gaan de voedingsprijzen in de toekomst gelijk blijven of stijgen? Kijken we naar het aantal grote milieurampen die plaatsvonden in de Mexicaanse golf (BP) en Fukushima dan kunnen we toch ook weten dat er veel voedsel is dat niet meer geschikt is/wordt voor consumptie(?)

— Henk Mutsaers

Op Wake-Up-World kwamen we onderstaand artikel tegen dat we gedeeltelijk vertaalden.
Door Gaye Levy

10 lessen uit de Grote Depressie voor vandaag.

Er is een spreuk van Margaret Jang: “To know your future, you must know your past”. (Om je toekomst te weten moet je het verleden kennen) En dit zouden we kunnen weten gezien de huidige gebeurtenissen en wat er plaatsvond tijdens de grote depressie in de late twintiger jaren en begin dertiger jaren.

Hoe meer ik leer, hoe meer ik te weten wil komen, per slot laten de beelden die ik zie vandaag de dag iets heel anders zien dan de media en ‚de machthebbers achter de schermen’ (the Powers That Be) ons willen doen geloven. In gemeenschappen door het hele land zijn er nog steeds vele mensen werkeloos of werken voor een hongerloontje, worden er mensen uit hun huizen gezet.

(Noot: de situatie in de VS is al veel dramatischer dan in de EU. Maar laten we eerlijk wezen. Wie had er slechts tien jaar geleden gedacht dat er zoveel voedselbanken zouden komen in Nederland?)

Boeken, films, kranten en persoonlijke dagboeken dragen allen bij aan de kennis en gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens en voorafgaande aan de grote depressie en de totale crash die plaatsvond in 1929. Ik verslind deze verhalen allemaal zodat ik hiervan kan leren en mij kan voorbereiden op de harde tijden die komen gaan. Mijn favorieten zijn de persoonlijke verhalen van diegenen die zich door deze tijden heen geslagen hebben.

Ik wil met je de tien feiten van de grote depressie delen

1. De grote depressie starte niet plotseling maar heel geleidelijk.

2. De media creëerden paniek en chaos met hun sensationele artikelen en rapporten, bovendien creëerden zij onzekerheid in de samenleving.

3. Arm zijn was zo gemeenschappelijk dat arm zijn eigenlijk beschouwd werd als normaal.

4. Hard werken en een ondernemende instelling maakte een slechte situatie draaglijk.

5. Tijd investeren in tuinieren en kleinschalige veeteelt had een enorme impact in zelfredzaamheid.

6. Wekken en de voedsel houdbaarheid verlengen was noodzakelijk als je het hele jaar wilde eten.

7. De prijzen van zowat alles escaleerden op dagelijkse basis.

8. Wetsovertredingen vonden ongebreideld plaats. Buren stalen van elkaar en niets was veilig.

9. Ondanks alles waren er “Robin Hoods” die opdoken op onverwachte plaatsen om mensen te helpen waar mogelijk.

10. Families leerden om van alles te doen en om zich te vermaken met amusement en hobby’s die weinig of geen geld kosten.

…. en wellicht de grootste les, gebruik alles op, verslijt het tot op de draad, repareer het of doe het zonder!

Tijdens de piek van de grote depressie was 25% van de bevolking in de VS werkeloos. Het was een chaos toen banken en verzekeringsmaatschappijen faalden en mensen al hun spaargeld verloren. Sommige vermogend en radeloze mensen sprongen van daken hun dood tegemoet en een eindeloze lijst van bedrijven die de deuren moesten sluiten.

(Noot: voor dd: 07-04-2014 zijn er in slechts twee maanden 15 mensen uit de financieel wereld overleden)

Een deel van mijn verantwoordelijkheid is om te zoeken naar informatie die kan helpen ons voor te bereiden op de harde tijden die ons te wachten staan. De Grote Depressie was niet allemaal kommer en kwel. Er waren ook goede tijden en mensen waren meer geneigd tot eenheid

Lees ook: Oprichting Lets kring Dongemond