Innerlijk Weten en de Stem van de Ziel.


white rose revolution Het innerlijk weten gaat voorbij het dagelijks weten. Het is je contact met je essentie, het automatisch, instinctief aanvoelen. Oude, opgeslagen herinneringen van universele waarheden, intuïtie. Het innerlijk weten gaat over de diepere aspecten van het leven.

>> Terugkeren naar onschuld, naar onze essentie. <<

De stem van de ziel is meer het geweten. Metaforisch gezien: De stem van het goede in de menselijke Geest. Cognitief besef van goed en fout, het engeltje op je schouder. De stem van de ziel is als; een rechtszaak van het geweten, waar doorlopend zitting gehouden wordt. De stem van de ziel is als het eeuwige dualisme tussen goed en slecht.

vrede
Menselijkheid verdwijnt in een donker moeras, waar grofheid, leugens, onverschilligheid, haat, angst, woede, egoïsme, hebzucht, kapitalisme, respectloosheid ons vergiftigd en verstikt.

Ieder heeft zijn of haar donkere, of zwakkere kant en in ieder zit goed en slecht. Ieder heeft zijn gebreken, maar ook zijn talenten en zijn of haar gaven. In de kern van ons zijn: Bij onze geboorte; zijn we puur, zuiver en onschuldig.

Innerlijk weten en de stem van de ziel zijn gidsen naar volwassenheid. Volwassen,  lichamelijk volgroeit, tot volle wasdom gekomen, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Zowel verstandelijk als emotioneel, in balans en verantwoordelijk voor jezelf. Want het is een proces, ontwikkeling, vallen en opstaan en we zijn allemaal slachtoffers, maar ook allemaal verantwoordelijk voor ons eigen leven. We zijn allemaal onderweg, passagiers van onze eigen levenstrein en we passeren diverse stations.

Keuze en vrije wil.

Onderweg in het leven maken we keuzes. Blijven we op hetzelfde spoor, of pakken we een zijspoor? Als het spoor bijster raakt, of we raken verdwaald, kunnen we verder van onze essentie geraken, van het rechte spoor afkomen en geraken we in een tunnel zonder licht aan het eind. Altijd is er de mogelijkheid om op sporen terug te keren, wanneer opnieuw liefde wordt omarmd. Liefde is alles omvattend en heelt alle harten.

Echter zijn er mensen die geen geweten hebben, bij anti-sociale of narcistische persoonlijkheden ontbreekt vaak dit geweten deels of zelf geheel en er zijn mensen die geen keuze hebben en geen vrij wil, om het eenvoudige feit, dat mensen verhongeren van de armoede.

Een narcist heeft een persoonlijkheid stoornis, gekenmerkt door een overdreven, opgeblazen gevoel van eigenwaarde, heeft een sterke behoefte aan bewondering, een laag inlevingsvermogen en kan niet tegen kritiek.

Levend in een haastige wereld, conformeren en consumeren mensen meer en overleven in plaats van leven. Turbo kapitalisme en neo-liberalisme regeren regeringen. Welvaart wordt ingevuld door consumentisme, welzijn is een lege huls.

Onderwijs en opvoeding zou meer aandacht moeten geven aan het ontwikkelen van het hoger bewustzijn, met als rode draad, liefde en waarheid. Empathie en liefde zouden op school moeten worden geleerd en meer respect voor Moeder Natuur en wat Moeder Natuur ons aan goeds brengt. Één zijn met de natuur.

Terugkeren naar onschuld, naar onze essentie.

In onze essentie zijn we als pasgeboren kinderen. We doen instinctief wat goed voor ons is, zonder er zelfs over te denken. We hebben onvoorwaardelijk vertrouwen in ons milieu en in anderen. Er is geen conflict tussen onze gedachten, onze emoties en onze instincten.

Enigma: Return to innocent

Niets is perfect, goed is goed en in ons eigen tempo. Stap voor stap in groei naar hoger bewustzijn, individueel, als collectief. Paradijs is hier, wanneer men ziet. Voor onszelf, voor volgende generaties en voor onze Aarde.


Peter van Elst
Over de schrijver.
Ik ben Peter van Els, geboren in 1957, wonend in Nederland in een klein stadje genaamd Sluis. Ben autodidact. Leven is mijn grootste leraar en ben gaan schrijven afgelopen jaar, om op te staan tegen wetteloze en corrupte regeringen en de werkelijke machthebbers, de schaduwregering, de wereld-elite. “Genoeg is genoeg” . zei ik tegen mijzelf en bovendien vind ik het een morele verplichting ten opzichte van onze aarde en ons nageslacht. Ik geloof dat alle goede zielen op moeten staan om te verbinden en verenigen, zodat we het systeem kunnen veranderen in het voordeel van onze aarde en ons nageslacht. | Facebook | Website |