Infraroodscreening in “beeld” bij reguliere artsen?


infraroodscreening 01-04-2015. Een eMail van Martin Möhrke ter informatie: Hoi Henk, “Dit bericht is in de ABB artsen nieuwsbrief verschenen”. Een stap in de goede richting denk ik dan, … maar tevens. Wat ben je toch gezegend als je zelf goed geïnformeerd bent en je keuzes kan maken op eigen inzicht en niet hoeft te wachten tot de logge artsen organisaties hun protocollen gaan aanpassen.

ABB Artsen nieuwsbrief

De doelstelling van de ABB is de reguliere en niet reguliere gezondheidszorg met elkaar te verbinden en wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en werkingswijze van de biofysische geneeskunde te bevorderen. De ABB wil de biofysische geneeskunde een nadrukkelijke plaats geven binnen de Nederlandse gezondheidszorg.

infrarood screening
Door Martin Möhrke

Wat is borstonderzoek met medische thermografie/ infraroodscreening.

Medische thermografie is een functionele test die geen pijn doet en stralingsvrij is. Met functioneel bedoelen we dat het geen röntgen beeld geeft maar een beeld waaraan de arts-thermoloog kan zien hoe de borsten reageren op zaken die actueel zijn. Een arts kan een abnormaal patroon herkennen en iemand verder laten onderzoeken. Omdat we zien hoe het lichaam reageert op zaken die op dit moment actief zijn kunnen we meteen in actie komen. Dat is preventieve gezondheidszorg! We hoeven niet te wachten totdat weefselverandering pas na jaren zichtbaar is op een mammogram om in actie te komen. Vaak is die benadering alleen met invasieve behandeling nog te verbeteren.

Hoe werkt medische thermografie?

Medische thermografie is gebaseerd op de meting van de temperatuur aan de oppervlakte van de huid. Deze temperatuur is afhankelijk van de bloedcirculatie in de oppervlakte van de huid. Deze circulatie is een uiting van het zenuwstelsel, het zenuwstelsel heeft namelijk al seintjes gekregen van weefsels of organen dat er fysiologische problemen of afwijkingen zijn. We zien dus niet de warmte van een weefsel of orgaan zelf die uitstraalt naar de oppervlakte van de huid maar een uiting van het zenuwstelsel op het reflectie gebied van dat weefsel of orgaan op de huid. We zien verschillende warmtepatronen (thermogrammen) op de huid door middel van een infraroodcamera.

Borst thermografie is geen borstkanker onderzoek.

Deze vorm van onderzoek is niet bedoeld om kanker op te sporen maar om vrouwen inzicht te geven in hun borsten en omliggende weefsels zoals lymfe en bijvoorbeeld angiogenese vorming. Natuurlijk zal de arts in zijn of haar rapport laten weten dat er verder onderzoek gedaan moet worden als er sprake is van patronen die verdacht lijken. Bij een laag of gemiddeld risico kunnen acties ondernomen worden ter verbetering van de borstgezondheid.

Voor wie is dit onderzoek?

Medische thermografie is mogelijk voor iedereen, vrouwen èn mannen vanaf 20 jaar. Alle lichaamsdelen kunnen onderzocht worden. Voor veel vrouwen is dit de manier om hun borsten preventief te laten onderzoeken.
-Voor vrouwen die een veilige manier van onderzoek willen naar borstgezondheid
-voor vrouwen met verwijderde borsten
-voor vrouwen met implantaten
-voor vrouwen met gevoelige borsten

Hoe lang duurt dit onderzoek?
De duur hangt af van het type onderzoek. Een borstonderzoek neemt meestal een half uur in beslag,

Hoe zit het met de uitslag?

Aan het einde van het vraaggesprek en het maken van de beelden stuurt de thermograaf de gegevens op naar de arts. Deze maakt er een rapport van met aanbevelingen. Dit rapport komt meestal terug na ongeveer tien dagen. Cliënt heeft dan een bel afspraak met de thermograaf waarin dit rapport besproken wordt. De cliënt krijgt het rapport inclusief de beelden persoonlijk toegestuurd per mail en kan deze bespreken met de eigen behandelend arts of therapeut.

Wie doet het onderzoek?

Alle screenings die gedaan worden in de centra vermeld op borstscreening.nl zijn gecertificeerd klinisch thermograaf en aangesloten bij het IAMT. Zij werken uitsluitend met infraroodcamera’s met hoge resolutie die medisch goedgekeurd zijn door de FDA en CE en speciale medische software. Alle onderzoeken worden door een ervaren arts beoordeeld.

Meer informatie op www.infraroodscreening.nl en www.borstscreening.nl

Hippocrates, de grondlegger van de moderne geneeskunde, beschreef al enkele eeuwen geleden dat indien er een temperatuurverschil in het menselijk lichaam, lokaal of algeheel, geconstateerd werd er waarschijnlijk een (patho) fysiologische afwijking aanwezig is. Hij smeerde zijn patiënten in met een dunne laag klei en keek welke plekken er het eerst opgedroogd waren door de warmte. Hij beweerde dat hij daarmee de locatie van eventuele (patho) fysiologische afwijkingen aan kon geven. lees meer over infrarood screening