Infrarood Regulatie Thermografie, meet verstoringen in plaats van ziektes

Infrarood Regulatie Thermografie

rinno heidstra Infrarood Regulatie Thermografie, meet verstoringen in plaats van ziektes

De nieuwe Infrarood Regulatie Thermografie meet de regulatie capaciteit van het lichaam. Het meet de reactie op verstoringen en bedreigingen van de gezondheid.

Preventie is handelen voordat schade is ontstaan

cel herstel concept

computer

Zo kunnen jaren voordat klachten en ziektes ontstaan aanwijzingen worden gevonden voor het ontstaan van onder meer schildklier- hart- en vaataandoeningen, suikerziekte en kanker. Bovendien worden verstorende oorzaken aangegeven zoals voedingsallergie, zware metalenbelasting en ontstekingen waardoor gericht handelen mogelijk is.

De Infrarood Regulatie Thermografie is een preventieve scan, er kan worden gehandeld voordat klachten en ziektes zijn ontstaan. Infraroodcamera-opnames, mammografie, ultrageluid en endoscopie-onderzoeken zijn vroegdiagnostiek onderzoeken waarbij de schade wordt vastgesteld die na jarenlange overbelasting van het lichaam is ontstaan.

Effectieve aanpak is gerichte aanpak van de oorzaken

rapportage

Bij klachten en ziektes geeft de Infrarood Regulatie Thermografie in een zeven pagina’s tellend rapport, het thermogram, de zwakke plekken van het immuunsysteem weer zodat een gericht plan kan worden gemaakt. Bovendien blijkt thermografie betrouwbaarder ziektes en belastingen te kunnen aangeven dan een aantal andere methodes zoals mammografie (2).

Over het ontstaan van de infraroodregulatie thermografie
Meer dan 2000 jaar geleden, rond 460 v. Chr. was Hippocrates waarschijnlijk de eerste die temperatuurverschillen gebruikte als middel om gezondheidsproblemen op te sporen. Hij smeerde mensen in met modder en keek waar deze het snelst droogde. Onder dat huidoppervlak bevond zich een ontsteking wist hij.
In de vijftiger jaren werden de eerste huidwarmte onderzoeken gedaan door de arts dr. Ernst Schwamm. Hij herkende het verband tussen huidtemperatuur en verstoringen van de gezondheid en stelde op basis van zijn onderzoeken vast dat één enkele meting onbetrouwbaar was en ging twee maal meten, éénmaal voor en éénmaal na een stressprikkel en ontwikkelde zo een functioneel thermografie diagnosesysteem. Het professorenechtpaar dr. Jutta en Arno Rost ging op dezelfde voet verder en gebruikten koude als stressprikkel. Ziektepatronen werden door hen systematisch vastgelegd en zij ontwikkelden in vijftien jaar onderzoek een classificatiesysteem waarin meer dan 150 ziektepatronen werden vastgelegd. Duizenden meetgegevens zijn klinisch geverifieerd door onder meer laboratoriumonderzoek en röntgenopnames.

Dankzij steeds verbeterende technologie zijn de meetwaardes voortdurend exacter en betrouwbaarder geworden en dankzij moderne computertechnologie kunnen analyses op basis van ziektepatronen veel efficiënter worden uitgevoerd dan in de tijden van Schwann en Rost. Beide ontwikkelingen hebben geleid tot de huidige Infrarood Regulatie Thermografie (IRT) die door de FDA als aanvullende screening is erkend.

Het meest moderne thermografische meet- en analyseprogramma is door de Amerikaanse arts dr. D. Beilin en de Duitse arts P. Blum ontwikkeld en sinds 2013 in Europa verkrijgbaar. Het maakt gebruik van een tienduizenden metingen bevattende en dagelijks groeiende database.

Meting van de regelcapaciteit van het autonome zenuwstelsel
Deze Infrarood Regulatie Thermografie, IRT, meet tweemaal 120 punten op het lichaam. De eerste serie voor en de tweede na afkoeling. Het lichaam ervaart dit als een stress die tot onderkoeling zou kunnen leiden en reageert door de doorbloeding van het gehele lichaam aan te passen. De lichaamspunten behoren af te koelen en de hoofdpunten op te warmen. Bij verstoringen door bijvoorbeeld een hormonale dysbalans, ontsteking, geblokkeerde lymfe of lever, voedingsallergie, auto-immuunaandoeningen, toxines, stress, verstoorde darmflora of kanker reageren de bijbehorende punten anders. Ze reageren niet, te zwak of te sterk. Dankzij de uitgebreide onderzoeken die in meer dan 1500 medische centra wereldwijd zijn uitgevoerd is de betrouwbaarheid van de analyse erg groot. Groter zelfs dan die van bijvoorbeeld de mammografie (2).

Het verschil met infraroodcamera

overzicht punten

De infraroodcamera wordt al enige tijd gebruikt om verstoringen in het lichaam op te sporen en wordt door velen als goed alternatief voor de mammografie gezien omdat er geen stralingsbelasting is. Het nadeel van de opnames is dat het geen informatie oplevert over de oorzaken die tot de temperatuurverandering hebben geleid, het meet een bestaande verstoring. De infraroodcamera maakt een temperatuurfoto terwijl de IRT bestaat uit twee contactthermografische metingen waarbij de temperatuur door middel van een ‘meetpen’ wordt gemeten. De IRT meet niet de statische situatie maar de dynamiek van regulering.

Het verschil met mammografie

regulatie patroon

De mammografie staat steeds meer ter discussie vanwege de betrouwbaarheid, de kosten en de stralingsbelasting. In Zwitserland heeft een wetenschappelijke commissie (1) daarom geadviseerd om de mammografie niet te gebruiken als screeningsmethode. In tegenstelling tot de mammografie en de nieuwere variant, de sigmascreening, is de IRT stralingsvrij en infraroodmetingen blijken volgens de Canadese onderzoeker Keyserlingk betrouwbaarder te zijn dan mammografie (2). Volgens hem is de mammografie betrouwbaar in 66% van de metingen en thermografie in 83%.

Gezondheid is het vermogen de balans te bewaren
De verstorende invloeden van onder meer ziekteverwekkers, temperatuurwisselingen, belastingen van straling, stress, toxines en genetische en epigenetische factoren moeten worden gecorrigeerd door de regulering van het autonome zenuwsysteem. Ons lichaam kent hiertoe talloze regelsystemen voor onder meer de zuur-base- en de vochtbalans, de bloeddruk, doorbloeding en het evenwicht. Bij een verstoring door bijvoorbeeld een ontsteking, vaccinaties, medicijnen of andere toxines, een zware metalenbelasting, hormonale dysbalans, auto-immuunaandoening of kanker kan het lichaam onvoldoende reguleren. De gezonde balans wordt ook wel de homeostasis genoemd.

Infrarood Regulatie Thermografie meet het regulatievermogen

dermatoms

Bij de IRT wordt een koudeprikkel gebruikt als ‘stress’ om het lichaam aan te zetten tot regulering van de doorbloeding. De doorbloeding van organen is gekoppeld aan de doorbloeding van bepaalde huidgebieden die headsche zones worden genoemd naar de Engelse neuroloog sir Henry Head die leefde van 1861 tot 1940. Hij beschreef de verbinding van zenuwen uit het ruggenmerg en huidgebieden die hij dermatomen noemde. Zenuwen die de doorbloeding van organen aansturen doen dat ook voor specifieke huidgebieden. Het betekent dat de doorbloedingsverandering van een bepaald huidgebied aangeeft hoe het met de regelcapaciteit van het bijbehorende orgaan is gesteld.

Hoe het lichaam op afkoeling reageert
Als het lichaam merkt dat het afkoelt gaat het de doorbloeding aanpassen. Het is belangrijk dat de organen niet afkoelen en daarom wordt meer bloed naar de organen gestuurd en minder naar de huid. Het meetbare effect is dat de temperatuur van de armen, benen en romp lager wordt en die van het hoofd hoger.
Afwijkingen van dit patroon betekent een belasting van het bijbehorende orgaan die door de software kan worden geïnterpreteerd. Onder meer aanwijzingen voor doorbloedingstoringen, virale belasting, voedingsallergie, darmontstekingen en kanker kunnen zo worden vastgesteld.

Samenvattend

•Infrarood Regulatie Thermografie als preventie
Als er geen klachten zijn kan de IRT zwakke plekken of onbewuste belastingen van de gezondheid in beeld brengen. Aanpassing van leefstijl is dan vaak voldoende om deze te herstellen.

•Als evaluatie van behandelingen en leefstijlveranderingen
Het effect van behandelingen en leefstijlveranderingen wordt duidelijk in een thermogram.

•Als leidraad bij het maken van behandelkeuzes
Wanneer klachten of ziektes zijn opgetreden is het moeilijk om de juiste behandelkeuzes te maken. Het thermogram geeft duidelijke richtlijnen voor de prioriteiten van behandeling en informatie over de samenhang tussen klachten, belastingen en regulatiestoringen.

1.Systematische Mammographie-Screening,
Fachgremium Swiss Medical Board
www.swissmedicalboard.ch

1.Dr. Keyserlingk
Journal Oncology, Oncology News International

www.celherstelconcept.nl
www.duurzaam-gezond.nl