Indoor farming – binnenhuis tuinieren

monsanto Monsanto wil de wereld laten geloven dat zij met hun Genetisch Gemodificeerde Organismen [ GMO in het Engels ] de enigste optie hebben om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden.

De Nederlandse kijk daarop is geheel anders maar zal ook het boerenbedrijf zoals we dat nu kennen op zijn kop gaan zetten. Indoor Farming [ binnenshuis boeren ]

binnenhuis boeren

Binnenshuis boeren