In wat voor een gekke wereld leven wij eigenlijk, dansen naar de pijpen van de schaakmeesters

dansen naar de pijpen van de schaakmeesters Als je eens — ECHT — still staat bij, hoe wij eigenlijk leven en werken, dan is het zeer vreemd dat wij met zijn allen gewoon nog deelnemen aan dit voor ons voorgeschotelde systeem .. en gehoorzamen aan wat de schaakmeesters van ons verlangen.

Wordt het niet eens hoogtijd het systeem schaakmat te zetten, en een eigen — veilige — koers te gaan varen …

de schaakmeesters schaakmat zetten
Tegen de natuur in werken

Als onze voeding gekweekt wordt op natuurlijk onderhouden nutriënten rijke bodem dan schenkt de aarde ons biologische voedzame producten. Zo gauw als er ook maar ergens een evenwicht verstoord wordt dan komen de opruimers van de natuur, bacteriën en schimmels om deze onvolwaardige producten op te ruimen. De natuur beschouwd deze producten dus ongeschikt voor consumptie. Nu zijn er ‚slimme’ mensen die een andere methode hebben bedacht om machinaal grootschalig te kunnen telen. Men moest echter wel allerlei gifstoffen gaan toepassen om te voorkomen dat de opruimers van de natuur deze onvolwaardige producten zouden vernietigen.

Dat is dus de voeding waar onze winkel mee vol liggen (Als er tenminste nog gebruik wordt gemaakt en ook die stap niet wordt overgeslagen met chemische ingrediënten)

Het uiteindelijke resultaat is dat ook de natuur gaat ingrijpen bij de mens. Het is dan ook heel normaal dat de vruchtbaarheid met rasse schreden is verminderd gedurende tijd. De natuur vindt dat ongezonde mensen geen gezonde nakomelingen meer kan reproduceren en grijpt in. Onvruchtbaarheid dient dus een doel. Men zal bij deze mensen, om wederom vruchtbaar te worden, de gehele voedingsstatus tegen het licht moeten gaan houden.

Uiteindelijk worden wij met z’n allen ziek van het consumeren van onvolwaardige voeding. Maar ook daar hebben onze schaakmeesters een oplossing voor bedacht in de vorm van pesticiden voor het herstellen van de chemische balans. Men heeft deze de naam medicijnen meegegeven, maar let op: Genezen doen deze middelen geen van allen. Ze kunnen op zijn best een chemische balans scheppen.

Je zoektocht om het bovenstaande verhaal
— ZELF —
| te kunnen staven zou kunnen beginnen in het boek; “Dodelijke Leugens” Hier vindt u goed onderbouwd onderzoek naar misstanden in de gezondheidszorg, voedingsmiddelen- en landbouwindustrie die uw gezondheid — en die van uw familie — serieus in gevaar brengen. Het boek beschrijft een accumulatie van voorvallen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, hoe deze konden ontstaan en waarom ze steeds vaker voorkomen.

Maar de kijk op de wereld stopt daar niet.

Als je via de voeding en de gezondheidszorg nog niet afhankelijk bent gemaakt van het systeem door onze schaakmeesters dan heeft men verder nog een oerwoud aan regels en voorschriften bedacht die wij dienen te volgen.

Het meest vernuftige systeem dat men door de jaren heeft geïntroduceerd en verder verfijnt is onze geldelijke beloning. Losgekoppeld van de goudstandaard werken we voor papieren of digitaal geld waarvan de schaakmeesters zeggen dat dit veel waarde vertegenwoordigd. Via allerlei slinkse constructies vloeit gemiddeld weer 68% van deze waarde weer terug in de zakken van de schaakmeesters zodat we het best wel druk hebben om voor anderen te zorgen.

Voor de schamele 32% die jij en ik overhouden zijn verder nog allerlei constructies opgetuigd zodat ook dit restant geen waardevastheid vertegenwoordigd waardoor sparen slechts een korte termijn doel kan dienen. En ons pensioen stelsel dan? Het antwoord …. droom verder!

En dit alles zijn slechts enkele overdenkingen waarvan je op gedachtenvoer nog veel ander zaken kunt waarnemen … als je ze ziet …

de wereld van onze schaakmeesters
Mijn grootste zorg zijn echter niet die schaakmeesters, maar de mensen die zich blindelings blijven vervoegen naar de wensen van deze schaakmeesters en zelfs hun beleid goedkeuren door te stemmen op hun marionette poppen en blindeling de producten van de schaakmeesters blijven gebruiken zonder ook maar een enkele gedachte te wijden aan het schaakmat zetten van … Want ook jij bent elke dag aan zet.

— Henk Mutsaers